LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Melnā ezera purvs
 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0528700
Administratīvais iedalījums: Olaines novada Olaines pagasts
Platība: 317 ha
Dibināšanas gads: 2004
Ministru Kabineta noteikumi:
Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: nav
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Ļoti liela putnu daudzveidība nelielā platībā – konstatētas 13 aizsargājamas putnu sugas. Nozīmīgākās ir purva tilbīte (ligzdo 7-10 pāri), ūpis, ormanītis, gugatņi, ziemeļu gulbis (viena no retajām ligzdošanas vietām valsts vidienē), lielais dumpis; ligzdošanas sezonā novērota arī mazā gaura. Rudens migrāciju laikā purvā atpūšas sējas un baltpieres zosis.
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Robežu shēma:lejupielādēt
Dabas aizsardzības plāns: lejupielādēt PDF 1.34 MB)
Pielikumi: