LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dabas pieminekļi

Aizsargājamie koki

Dižkoki - lieli un veci koki, kam ir kultūrvēstures, izglītojoša vai zinātniska funkcija. Tiem ir liela nozīme vispārējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. To esamība, kā arī to apdzīvojošo sugu daudzveidība, ir labs vides kvalitātes raksturojums. Dižkoks uztverams kā patstāvīga ekosistēma un ir dzīvestelpa daudzām retām un apdraudētām zīdītāju, putnu, kukaiņu, sēņu u.c. organismiem.


Dendroloģiskie stādījumi

Ministru kabineta noteikumu Nr. 131 apstiprinātajā aizsargājamo dendroloģisko stādījumu sarakstā ir 89 teritorijas, kas pārstāv dendroloģiskās un kultūrvēsturiskās vērtības un ir piemērotas sabiedrības izglītošanai, atpūtai un audzināšanai.


# Dendroloģisko stādījumu apraksti >>>


Alejas

Ministru kabineta noteikumu Nr.888 apstiprinātajā aizsargājamo aleju sarakstā ir 64 alejas.


# Aleju apraksti >>>


Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi

Ministru kabineta noteikumu Nr. 175 apstiprinātajā aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko pieminekļu sarakstā ir 214 teritorijas, kas ietver pamatiežu atsegumus, alas, avotus, ūdenskritumus, atsevišķas reljefa formas, kā arī citus ģeoloģiski nozīmīgus veidojumus.


# Ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko veidojumu apraksti >>>