LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Baltinavas aleja
Foto: E.Olehnoviča
 
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490040
Administratīvais iedalījums: Baltinavas novads, Baltinavas pagasts
Stādīšanas gads: 1830, pēc vietējā muižnieka Reinholda fon Klodta rīkojuma
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Aleju veido vidēji veci un veci, vidēju līdz lielu dimensiju platlapju koki – osos, ozols, liepa, kļava. Baltinavas aleja ir nozīmīga īpaši aizsargājamo ķērpju dzīvotne – uz alejā augošajiem ošiem, kļavām un gobām, ozoliem konstatētas 2 īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – bālā sklerofora Sclerophora pallida ar 18 atradnēm un brūngalvainā henotēka Chaenotheca phaeocephala ar 2 atradnēm. Uz vairākiem alejas kokiem atrodama arī dabisko mežu biotopu indikatorsuga iesarkanā bacīdija Bacidia rubella. Alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku sugas atradne – spožā skudra Lasius fuliginosus. Tāpat alejā konstatēti nenoteiktu rožvaboļu sugu kāpuru ekskrementi. Alejā atrodami arī dažādi bezmugurkaulniekiem būtiski mikrobiotopi – koki ar sēnēm, atmirusi koksne zaros (trīs dažādi substrāti).
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: