Bauņu muižas aleja
Foto: E.Olehnoviča

 
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490450
Administratīvais iedalījums: Burtnieku novads,Matīšu pagasts
Stādīšanas gads: Precīzs gads nav zināms, Lapegles savā laikā licis stādīt grāfs Johans Zīverss pēc Katrīnas II ierosinājuma.

Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug ļoti lielu dimensiju, bioloģiski vecas, garas lapegles. Alejā konstatēta viena īpaši aizsargājamas ķērpju sugas atradne brūngalvainā henotēka Chaenotheca phaeocephala.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: