LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Blankenfeldes muižas aleja

Foto: E.Olehnoviča

 
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490170
Administratīvais iedalījums: Jelgavas novada Vilces pagasts
Stādīšanas gads: Pieder pie Blankenfeldes muižas apstādījumiem.
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug galvenokārt veci un vidēji veci, samērā zemi platlapju koki – liepas, zirgkastaņas, oši, ozoli un kļavas. Alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga – parka vīngliemezis (Helix pomatia). Alejā uzkartēti 24 dobumaini koki, kuru dobumi ir dažādi, to skaitā lieli. Alejā atrodas divas īpaši aizsargājamu ķērpju sugu atradnes – bālā sklerofora (Schlerophora pallida) un kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum).
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: