LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Dikļu muižas aleja

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490600
Administratīvais iedalījums: Kocēnu novada Dikļu pagasts
Stādīšanas gads: pieder pie Dikļu muižas apstādījumiem
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
 Alejā aug vidēji veci, saules labi apgaismoti ozoli. Dobumainu koku nav daudz, dobumi pamatā nelieli. Koki ar sēņu augļķermeņiem ir samērā daudz. Alejas inventarizācijas laikā konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga – lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita), tādējādi aleja ir ļoti būtiska aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu saglabāšanas kontekstā. Tāpat alejā konstatētas divas īpaši aizsargājamamās ķērpju sugas – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) un brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala). Sugu atradņu stāvoklis ir labs.
 
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: