Dižstendes–Bungu kapu bērzu aleja

 
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods:LV0490370
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Lībagu pagasts
Stādīšanas gads: 1950
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug vidēji veci bērzi. Aleja ir ļoti ainaviska, no tās paveras plašs skats uz apkārtējo teritoriju.
 
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: