LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Gārsenes aleja

Foto: M.Grandāne

 
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490160
Administratīvais iedalījums: Aknīstes novada Gārsenes pagasts
Stādīšanas gads:

Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Aleja veidota no ošiem, kopumā alejā aug 31 koks.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: