Ieriķu muižas aleja

Foto: K.Vilks

 
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490070
Administratīvais iedalījums: Amatas novada Drabešu pagasts
Stādīšanas gads: pieder pie Ieriķu muižas apstādījumiem

Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Ainaviska, bioloģiski vecu, vidēju līdz lielu dimensiju ozolu aleja. Inventarizācijas laikā konstatēti dažādi bezmugurkaulniekiem būtiski mikrobiotopi – koki ar sēnēm, izplūstoša sula, atmirusi koksne zaros, atsevišķi nokaltuši koki. Alejā konstatētas divas aizsargājamas ķērpju sugas – brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala) un kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum).
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: