LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Mazsalacas Parka ielas aleja

Foto: K.Vilks

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490470
Administratīvais iedalījums: Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas pilsēta
Stādīšanas gads: pieder pie Valtenberģu muižas apstādījumiem
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug dažādu dimensiju un vecuma koki – ozoli, oši, liepas, zirgkastaņas, kļavas. Alejas inventarizācijas laikā tajā konstatētas divas aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra (Lasius fuliginosus) un lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Kopumā alejā uzkartēti 39 dobumaini koki. Dobumu daudzveidība ir liela. Papildus tam novēroti arī citi bezmugurkaulniekiem nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne, atsegta koksne ar saproksilo kukaiņu izskrējām, sēņu augļķermeņi. Tāpat alejā konstatētas trīs aizsargājamas ķērpju sugas – bālā sklerofora (Sclerophora pallida) (9 atradnes), brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala) ( 4 atradnes) un kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) (3 atradnes).
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: