Mūsas šosejmalas bērzu aleja

Foto: K.Vilks

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490060
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Ceraukstes un Gailīšu pagasti
Stādīšanas gads: 20.gs 50.gadi
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierigas reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug samērā jauni, viena vecuma, saules labi izgaismoti bērzi. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā konstatēta viena aizsargājama ķērpju suga kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum), kurai atzīmētas piecas atradnes.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: