LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Padures aleja

Foto: K.Vilks

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490210
Administratīvais iedalījums: Kuldīgas novada Padures pagasts
Stādīšanas gads: pieder pie Padures muižas apstādījumiem
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā ir dažādu vecumu un sugu koki – ozoli, kļavas, bērzi, liepas, papeles, oši un zirgkastaņas, kā arī vairākas introducētas koku sugas. Inventarizācijas laikā alejā ir konstatētas divas īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra (Lasius fuliginosus) un lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Kopumā alejā uzkartēti 42 dobumaini koki, no kuriem lielākā daļa ir nelieli vai vidēji lieli. Papildus dobumainajiem kokiem alejā atrodama arī atsegta koksne ar saproksilo vaboļu izskrējām, nelielā daudzumā koksnes sēņu augļķermeņi, kas ir nozīmīgi substrāti bezmugurkaulnieku daudzveidībai. Tāpat alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama ķērpju suga kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum), kurai atzīmētas 8 atradnes. Visas atradnes ir labā stāvoklī.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: