LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Rubas aleja

Foto: L.Mihailova

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490350
Administratīvais iedalījums: Saldus novada Rubas pagasts
Stādīšanas gads: 1886.g, baronu fon Nolkenu dzimtas laikā
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā ir viena vecuma, samērā jaunas, diezgan cieši stādītas liepas, kopumā atzīmēti 5 dobumaini koki. Papildus tam atzīmēti arī citi bezmugurkaulniekiem nozīmīgi mikrobiotopi – atmirusī koksne un atsegta koksne uz stumbriem. Alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama ķērpju suga – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum), kurai atzīmētas trīs atradnes.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: