Ruskulovas lapegļu aleja

Foto: K.Vilks

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490270
Administratīvais iedalījums: Kārsavas novada Salnavas pagasts
Stādīšanas gads: 18.gs
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā divās paralēlās, ciešās rindās aug lielu un vidēju dimensiju lapegles. Inventarizācijas laikā alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama ķērpju suga – brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala), kurai atzīmētas 7 atradnes.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: