LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Skrīveru–Madlienas ceļa bērzu aleja

Foto: K.Vilks

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490010
Administratīvais iedalījums: Skrīveru novads
Stādīšanas gads:
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejā aug vidēji veci bērzi. Inventarizācijas laikā šajā alejā nav konstatētas īpaši aizsargājamas dabas vērtības, bet šī aleja ir uz citu aleju fona izceļas ar ievērojama garuma bērzu stādījumiem, kas citur nav novērojami.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: