Subates aleja

Foto: K.Vilks

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490110
Administratīvais iedalījums: Ilūkstes novada Subates pilsēta
Stādīšanas gads: 1931.g
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Aleju veido cieši stādītas liepas, kam slaidi stumbri un tās ir vidēji vecas. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā tika uzkartēti 17 dobumaini koki. Konstatēta viena aizsargājama ķērpju sugas atradne – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum).
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: