LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Zūru muižas aleja

Foto: K.Vilks

     
Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490510
Administratīvais iedalījums: Ventspils novada Vārves pagasts
Stādīšanas gads: 1904. gads
Ministru Kabineta noteikumi:
Pārvalde:
sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.
 
Dabas vērtības:
Alejai izsķīrami divi posmi. Pirmais posms ir dubultaleja, kur katrā ceļa pusē aug divas koku rindas ar liepām un ik pēc regulāra posma stādīti arī oši un zirgkastaņas. Otrs posms ir salīdzinoši īsa alejas daļa tās austrumu galā, kur dominējošā suga ir zirgkastaņa. Inventarizācijas laikā alejā konstatētas trīs īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – parka vīngliemezis (Helix pomatia), spožā skudra (Lasius fuliginosus) un lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Kopumā alejas teritorijā uzkartēti 56 dobumaini koki, kā arī atmirusī koksne nelielā daudzumā, koki ar koksnes sēņu augļķermeņiem, kas ir būtiski bezmugurkaulnieku sugu mikrobiotopi. Tāpat alejā konstatēta viena īpaši aizsargājamā ķērpju suga kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum), kurai alejas teritorijā atzīmētas 33 atradnes.
 
Robežshēma: ortorfoto pamatne
 
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:
citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
 
Pētījumi:
Sabiedrības līdzdalības iespējas: