Kurmāles “Sauleskalnu” dendroloģiskie stādījumi
Kurmāles “Sauleskalnu” dendroloģiskie stādījumi. Foto Ērika Kļaviņa


Robežshēma un robežu apraksts

PILNAIS APRAKSTS sagatavošanā