Straupes “Klētnieku” lapegļu stādījumi
Vispārīgs ilustratīvs attēls


Robežshēma un robežu apraksts

PILNAIS APRAKSTS sagatavošanā