Dabas rezervāti
Latvijā ir 4 dabas rezervāti, kas ir teritorijas ar gandrīz neskartu dabu, kur uzturēties drīkst tikai ar īpašām atļaujām zinātniskās izpētes vajadzībām, lai nodrošinātu dabas procesu netraucētu attīstību.

Teiču dabas rezervāts
Krustkalnu dabas rezervāts
Moricsalas dabas rezervāts
Grīņu dabas rezervāts

Šajā kartē iezīmētajām īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām ir informatīva nozīme un tās var atšķirties no attiecīgajos normatīvajos aktos apstiprinātajām robežām.