LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Rīgas PR novados
 Īpaši aizargājamās dabas teritorijas Rīgas plānošanas reģiona novados

nacionālais parks (NP)
aizsargājamo ainavu apvidus (AAA)
dabas piemineklis (DPM)
dabas parks (DP)
dabas liegums (DL)
mikroliegums (ML)
Alojas novads

Ādažu novads

Babītes novads

Baldones novads

Carnikavas novads

Engures novads
ML Dubļukrogs

Garkalnes novads

Ikšķiles novads

Inčukalna novads

Jaunpils novads

Jūrmala
Kandavas novads
ML Maitiķu avoti

Krimuldas novads

Ķeguma novads

Lielvārdes novads
ML Dzelmes

Limbažu novads

Mārupes novads

Ogres novads

Olaines novads

Rīga
Ropažu novads

Salacgrīvas novads

Salaspils novads

Saulkrastu novads

Sējas novads

Siguldas novads
ML Silzemnieki

Tukuma novads