LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Vakances
06.07.2020. Īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāja(-as) vakance
Pieteikšanās līdz 27.07.2020.
 
15.06.2020. Līgatnes dabas taku dabas izglītības un informācijas speciālista(-es) vakance
Pieteikšanās līdz 10.07.2020.
 

06.07.2020. Īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāja(-as) vakance
Pieteikšanās līdz 27.07.2020.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāja(-as) ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai vadības zinātnēs;
 • ne mazāk kā 5 gadu pieredze vadošā amatā valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādēs nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, vērtēšanas, pārvaldības vai būvniecības jomā;
 • vismaz divu gadu pieredze komandas vadīšanā pēdējo piecu gadu laikā;
 • zināšanas par administratīvo procesu iestādē, dokumentu pārvaldību, valsts pārvaldi,
 • valsts civildienestu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos piemērot;
 • pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanā dabas aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • precizitāte darba uzdevumu izpildē, iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem;
 • teicamas valsts valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu saziņas tehnoloģijām;
 • nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.
 
Galvenie darba pienākumi:
 • vadīt Īpašumu pārvaldības nodaļas darbu, nodrošināt funkciju un uzdevumu izpildi;
 • izstrādāt valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānus, organizēt un vadīt to izpildi;
 • administrēt valsts nekustamā īpašuma civiltiesisko līgumu slēgšanas procesu;
 • administrēt valsts nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
 • pārvaldīt iestādes valdījumā un lietošanā nodoto kustamo un nekustamo valsts īpašumu un autoparku;
 • nodaļas darba ietvaros nodrošināt atbalsta funkcijas pārējām iestādes struktūrvienībām;
 • veikt izpildāmo darbu plānošanu, izmaksu noteikšanu, uzskaiti, kā arī sagatavot pārskatus par paveikto;
 • vadīt, motivēt darbiniekus;konsultēt iestādes vadību un darbiniekus īpašuma pārvaldības jautājumos.
 
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi.
 
 
Mēnešalga: 1052 – 1382 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai. Amats klasificēts 3. amatu saimē, IV līmenī, 11 mēnešalgu grupā.
Pārbaudes laiks: 4 mēneši.
Darba vieta: Sigulda.

Motivācijas vēstuli un CV
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 27.07.2020.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Īpašumu pārvaldības nodaļas vadītājs” uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 27.07.2020.
Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.
 15.06.2020. Līgatnes dabas taku dabas izglītības un informācijas speciālista(-es) vakance
Pieteikšanās līdz 10.07.2020.
Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Vidzemes reģionālās administrācijas Līgatnes dabas taku dabas izglītības un informācijas speciālista/es amata vietu (1 amata vieta).

Prasības pretendentiem:
 • 2. līmeņa augstākā izglītība, vēlams, komunikāciju, tūrisma vai dabaszinātņu jomā;
 • teicamas komunikācijas (mutvārdos un rakstveidā), prezentācijas un sadarbības prasmes;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru un citām mūsdienu saziņas tehnoloģijām;
 • spēja efektīvi un radoši strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • vēlme un gatavība pastāvīgi mācīties un apgūt ko jaunu, kā arī strādāt ar dažādām auditorijām;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu un krievu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 
Galvenie darba pienākumi:
 • sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitāšu plānošana un realizēšana Līgatnes dabas takās;
 • elektronisko un drukāto informatīvo materiālu izveide (informācijas stendi, prezentācijas, bukleti u.c.);
 • publiski izplatāmās informācijas sagatavošana;
 • Līgatnes dabas taku mājas lapas www.ligatnesdabastakas.lv un sociālo tīklu aktualizēšana un attīstīšana;
 • brīvprātīgā darba un studiju prakses iespēju veicināšana un organizēšana.
 
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām, atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas saglabāšanas iestādē valstī.
 
 
Mēnešalga: 835 – 1190 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darba vieta: Līgatne.

Motivācijas vēstuli, CV ar galveno darbu aprakstu
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 10.07.2020.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 10.07.2020.) Dabas aizsardzības pārvaldes birojā „Kārļukalns", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Informācijas speciālists” uz e-pasta adresi vidzeme@daba.gov.lv līdz 10.07.2020.


Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.