LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
CITES sugas
Detalizētu informāciju par katru sugu (CITES pielikumi, EK 338/97 pielikumi un ES aizliegumi) var apskatīt interneta vietnē SPECIES+
Visas pielikumos iekļautās sugas iespējams apskatīt CITES konvencijas oficiālajā interneta mājas lapā
CITES konvencijā pavisam ir iekļautas vairāk nekā 30 tūkstoši savvaļas sugu. Atkarībā no to apdraudētības pakāpes CITES konvencijā šīs sugas ir sadalītas trīs pielikumos (I, II, III) savukārt Eiropas Savienības likumdošanā sugas sadalītas četros pielikumos (A, B, C, D).

CITES I un ES A pielikums:

I pielikums
Iekļautas sugas, kurām draud iznīkšana un kaitē vai var kaitēt tirdzniecība ar tām.

A pielikums
Iekļautas CITES I pielikuma sugas un citas sugas, kas ir tām līdzīgas pēc izskata vai kam ir nepieciešama tikpat spēcīga aizsardzība.
Dzīvnieki:
pandas, himalaju lāči, savvaļas kaķi (tīģeris, gepards, jaguārs, leopards u.c.), primāti (gorilla, šimpanze, giboni, lemuri, kolobusi u.c.), Indijas zilonis un vairākas āfrikas ziloņa populācijas, papagaiļi (amazoni, aras, kakadu u.c.), citi putni (daļa pļēsīgo putnu, pūču, dzērves u.c.), Nīlas krokodils un daudzas citas krokodilu, čūsku u.c. dzīvnieku sugas (kopā vairāk nekā 600 sugas).
Augi:
agaves, kaktusi, orhidejas u.c.augi (kopā vairāk nekā 400 sugas)

CITES II un ES B pielikums:

II pielikums
Iekļautas sugas, kurām šobrīd vēl nedraud izmiršana, bet kuras var kļūt apdraudētas, ja tirdzniecība ar šo sugu īpatņiem netiks pakļauta stingrai kontrolei.

B pielikums
Iekļautas CITES II pielikuma sugas un citas sugas, kas ir tām līdzīgas pēc izskata vai kam ir nepieciešama tikpat spēcīga aizsardzība, kā arī sugas, kas var būt bīstamas vietējām sugām.
 Dzīvnieki:
lāču un savvaļas kaķu sugas, kuras nav iekļautas CITES I un ES A pielikumā, kalitriksi, kapucīni un daudzas citas primātu sugas, vairākas papagaiļu, plēsīgo putnu, pūču, čūsku, krokodilu un citu dzīvnieku sugas (kopā vairāk nekā 4000 sugas).
Augi:
orhidejas, kaktusi, tīkkoks un daudzi citi augi (kopā vairāk nekā 14 000 sugas).

CITES III un ES C pielikums:

III pielikums
Iekļautas sugas, kuras ir aizsargātas kādā no dalībvalstīm un kuru tirdzniecības kontrolei nepieciešama sadarbība ar citām dalībvalstīm.

C pielikums
Iekļautas CITES III pielikuma sugas un  tās CITES II pielikuma sugas, kuras nav iekļautas ES B pielikumā. 
Dzīvnieki:
dažas pīļu,  zosu u.c. putnu sugas, dažas čūsku, lidvāveru un antilopju sugas (kopā gandrīz 200 sugas).
Augi:
piecas eksotisku koku sugas.

ES D pielikums:

D pielikums
Iekļauta daļa CITES III pielikumā iekļauto sugu un citas sugas, kuras nav iekļautas CITES pielikumos, bet kurām ir nepieciešama tirdzniecības uzraudzība.
Dzīvnieki:
dažas čūsku un hameleonu, daudzas jūraszirdziņu sugas, lapsa (kopā vairāk nekā 200 sugas)
Augi:
nedaudz vairāk nekā 50 augu sugasLatvijā savvaļā sastopamo CITES sugu saraksts

Saraksts izdrukai:  lejupielādēt >> (PDF, 206 KB)
 
Sugas nosaukums
Pielikums
 
latviskais
zinātniskais
EK
CITES
Zīdītāji (Mammalia)
ūdrs
Lutra lutra
A
I
 
vilks
Canis lupus
A
II
 
brūnais lācis
Ursus arctos
A
II
 
ziemeļu lūsis
Lynx lynx
A
II
Putni (Aves)
jūras ērglis
Haliaeetus albicilla
A
I
 
lielais piekūns
Falco peregrinus
A
I
 
medību piekūns
Falco rusticolus
A
I
 
melnais stārķis
Ciconia nigra
A
II
 
sarkankakla zoss
Branta ruficollis
A
II
 
zivjērglis
Pandion haliaetus
A
II
 
vistu vanags
Accipiter gentilis
A
II
 
zvirbuļvanags
Accipiter nisus
A
II
 
melnais grifs
Aegypius monachus
A
II
 
klinšu ērglis
Aquila chrysaetos
A
II
 
vidējais ērglis
Aquila clanga
A
II
 
mazais ērglis
Aquila pomarina
A
II
 
peļu klijāns
Buteo buteo
A
II
 
bikšainais klijāns
Buteo lagopus
A
II
 
čūskērglis
Circaetus gallicus
A
II
 
niedru lija
Circus aeruginosus
A
II
 
lauku lija
Circus cyaneus
A
II
 
stepes lija
Circus macrourus
A
II
 
pļavu lija
Circus pygargus
A
II
 
baltgalvas grifs
Gyps fulvus
A
II
 
melnā klija
Milvus migrans
A
II
 
sarkanā klija
Milvus milvus
A
II
 
ķīķis
Pernis apivorus
A
II
 
purva piekūns
Falco columbarius
A
II
 
bezdelīgu piekūns
Falco subbuteo
A
II
 
lauku piekūns
Falco tinnunculus
A
II
 
kukaiņu piekūns
Falco vespertinus
A
II
 
dzērve
Grus grus
A
II
 
plīvurpūce
Tyto alba
A
II
 
bikšainais apogs
Aegolius funereus
A
II
 
purva pūce
Asio flammeus
A
II
 
ausainā pūce
Asio otus
A
II
 
mājas apogs
Athene noctua
A
II
 
ūpis
Bubo bubo
A
II
 
apodziņš
Glaucidium passerinum
A
II
 
baltā pūce
Nyctea scandiaca
A
II
 
mazā pūcīte
Otus scops
A
II
 
meža pūce
Strix aluco
A
II
 
ziemeļpūce
Strix nebulosa
A
II
 
urālpūce
Strix uralensis
A
II
 
svītrainā pūce
Surnia ulula
A
II
Posmkāji (Arthropoda)
laimiņu dižtauriņš
Parnassius apollo
A
II
Posmtārpi un dēles (Annelida)
medicīnas dēle
Hirudo medicinalis
B
II
Augi (Planta) >> orhidejas (Orchidaceae)
garlapu cefalantēra
Cephalanthera longifolia
B
II
 
sarkanā cefalantēra
Cephalanthera rubra
B
II
 
zaļā dobziede
Dactylorhiza viridis
B
II
 
trejdaivu koraļsakne
Corallorhiza trifida
B
II
 
dzeltenā dzegužkurpīte
Cypripedium calceolus
A
II
 
Baltijas dzegužpirkstīte
Dactylorhiza majalis
B
II
 
Fuksa dzegužpirkstīte
Dactylorhiza fuchsii
B
II
 
stāvlapu dzegužpirkstīte
Dactylorhiza incarnata
B
II
 
asinssārtā dzegužpirkstīte
Dactylorhiza incarnata cruenta
B
II
 
iedzeltenā dzegužpirkstīte
Dactylorhiza incarnata ochroleuca
B
II
 
plankumainā dzegužpirkstīte
Dactylorhiza maculata
B
II
 
Rusova dzegužpirkstīte
Dactylorhiza russowii
B
II
 
tumšsarkanā dzeguzene
Epipactis atrorubens
B
II
 
platlapu dzeguzene
Epipactis helleborine
B
II
 
purva dzeguzene
Epipactis palustris
B
II
 
bezlapainā epipogija
Epipogium aphyllum
B
II
 
ložņu saulenīte
Goodyera repens
B
II
 
odu gimnadēnija
Gymnadenia conopsea
B
II
 
purva sūnene
Hammarbya paludosa
B
II
 
vienguma hermīnija
Hammarbya paludosa
B
II
 
Lēzeļa lipare
Liparis loeselii
A
II
 
sirdsveida divlape
Neottia cordata
B
II
 
ovālā divlape
Neottia ovata
B
II
 
purvāju vienlape
Malaxis monophyllos
B
II
 
parastā ligzdene
Neottia nidus-avis
B
II
 
cepurainā neotiante
Neottianthe cucullata
B
II
 
mušu ofrīda
Ophrys insectifera
B
II
 
vīru dzegužpuķe
Orchis mascula
B
II
 
bruņcepuru dzegužpuķe
Orchis militaris
B
II
 
zalkšu dzegužpuķe
Orchis morio
B
II
 
deguma dzegužpuķe
Orchis ustulata
B
II
 
smaržīgā naktsvijole
Platanthera bifolia
B
II
 
zaļziedu naktsvijole
Platanthera chlorantha
B
II