LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Mūsdienās dabas aizsardzībā risināmo jautājumu lokā ir gan cilvēki, gan daba. Dabas vērtību un resursu aizsardzība un apsaimniekošana, sugu un biotopu aizsardzība, vietējo attīstības projektu un ainavu ekoloģiskā plānošana ir daļa no tiem.
 

Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT)

 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) Latvijā ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.
 
 
Karte ar Latvijas īapši aizsargājamo dabas teritoriju izvietojumu

Kādās kategorijās iedala Latvijas ĪADT?

Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā ir izveidotas 658 ĪADT (neskaitot aizsargājamos kokus (dižkokus) un aizsargājamos akmeņus (dižakmeņus)), kur katra no tām atbilstoši to izveides un aizsardzības mērķiem atbilst kādai no astoņām aizsargājamo teritoriju kategorijām (nacionālais parks, biosfēras rezervāts, dabas parks, aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegums, dabas rezervāts, dabas piemineklis, aizsargājama jūras teritorija). Uz 2020. gada 1. janvāri ir apzināti un reģistrēti 10543 dižkoki un 117 dižakmeņi, kā rezultātā dabas pieminekļu kopējais skaits ir būtiski palielinājies (10990).
 
Aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas Latvijā.
 

Nacionālais parks ir plaša teritorija nacionāli nozīmīgu dabas veidojumu, daudzveidīgu biotopu, cilvēka darbības neskartu un maz pārveidotu ainavu, kultūras un vēstures pieminekļu saglabāšanai. Tajos notiek zinātniskā izpēte un izglītošanas darbs. Nacionālie parki kalpo arī rekreācijai un tūrismam.

nacionālo parku marķieris oranžā krāsāGaujas Nacionālais parks
nacionālo parku marķieris oranžā krāsāĶemeru Nacionālais parks
nacionālo parku marķieris oranžā krāsāRāznas Nacionālais parks
nacionālo parku marķieris oranžā krāsāSlīteres Nacionālais parks

Biosfēras rezervāts ir plaša teritorija starptautiski nozīmīgu dabisko ekosistēmu un ar tām saistīto kultūras vērtību saglabāšanai. Tajā dabas resursu izmantošana ir saderīga ar dabas aizsardzību jeb balstīta uz ilgtspējības principiem.

biosfēras rezervātuu marķieris tumši zilā krāsā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Aizsargājamo ainavu apvidus ir teritorija daudzveidīgu ainavu un raksturīgas kultūrvides saglabāšanai, kā arī sabiedrības atpūtai un tūrismam piemērotas vides nodrošināšanai un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanai.

Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Augšdaugava
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Augšzeme
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Ādaži
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Kaučers
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Nīcgales meži
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Veclaicene
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Vecpiebalga
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Vestiena
Ikona aizsargājamo ainavu apvidu apzīmēšanai - dzetens rombs ar tukšu vidu Ziemeļgauja

Dabas liegums parasti ir cilvēku maz pārveidota vai dabiska teritorija ar retām vai izzūdošām sugām un biotopiem, kurā nav ievērojama cilvēka darbība vai klātbūtne, un kur dominē dabiskie spēki un procesi.

Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduAizdumbles purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduAizkraukles purvs un meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduAklais purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduAlsungas meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduAnces purvi un meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduApšuciema zāļu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduAsūnes ezeri
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduAšenieku purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduAšu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduAugstroze
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduAvotu mežs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduĀbeļi
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduBabītes ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduBaltais purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduBaltezera purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduBaltmuižas purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduBardinska ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduBarkavas ozolu audze
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduBednes purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduBejas mežs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduBlažģa ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduBrienamais purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduBuļļezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduBurgas pļavas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduBurtnieku ezera pļavas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduBūšnieku ezera krasts
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduCenas tīrelis
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduCieceres ezera sala
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduČertoka ezers (Valnezers)
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduČužu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDaiķu īvju audze
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDarmštates priežu audze
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDaugava pie Kaibalas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDēliņkalns
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDiļļu pļavas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDimantu mežs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDraugolis
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDruviņu tīrelis
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDubnas paliene
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDulbju acs purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDunika
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDūņezera purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDūņezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDurbes ezera pļavas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDūres mežs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDvietes dumbrāji
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDzelves-Kroņa purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDzērves purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDzilnas dumbrāji
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduDziļezers un Riebezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduEglone
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduEiduku purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduEllītes purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduGaiļu kalns
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduGaiņu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduGarākalna smilšu krupja atradne
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduGargrodes purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduGarkalnes meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduGasparsona purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduGaujienas priedes
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduGaviezes āmuļi
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduGlušonkas purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduGrebļukalns
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduGruzdovas meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduGudenieki
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduGulbinkas purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduGulbju un Platpirovas purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduĢipka
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduĢipkas lankas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduIlgas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduIlziņa ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduIndzera ezera salas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduĪslīce
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduIstras ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduJaša
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduJašas-Bicānu ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduJaunanna
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduJaunciems
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduJeču purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduJumurdas ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKadājs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKadiķu nora
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKaigu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKalēju tīrelis
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKalna purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKalnciema pļavas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKaļķu gārša
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKaļķupes ieleja
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKapu ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKarateri
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKatlešu meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKaušņu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKāla ezera salas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKārķu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKinkausku meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKlagatu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKlāņu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKlaucānu un Priekulānu ezeri
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKlešniku purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKlintaine
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKorneti–Peļļi
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKrapas gārša
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKreiču purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKrēmeri
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKrojas meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduKupravas liepu audze
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduĶirbas purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLāču purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLapiņu ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLaugas purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLaunkalne
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLepuru purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLielā Baltezera salas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLielais Mārku purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLielais Pelečāres purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLielais purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLielais un Pemmes purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLielie Kangari
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLielpurvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLielsalas purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLieluikas un Mazuikas ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLielupes grīvas pļavas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLielupes palienes pļavas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLiepājas ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLiepnas niedrāji
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLinezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLīvbērzes liekņa
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduLubāna mitrājs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduĻubasts
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMaizezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduManģenes meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMatkules meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMazie Kangari
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMazzalvītes purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMedumu ezera salas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMedze
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMelnā ezera purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMelnais purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMelnsalas purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMelnupes meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMelturu sils
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMērnieku dumbrāji
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMētru mežs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMežmuižas avoti
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMežole
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMotrines ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduMugurves pļavas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduNagļu un Ansiņu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduNesaules kalns
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduNīcas īvju audze
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduNiedrāju–Pilkas purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduNīgrandes meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduNomavas purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduOjatu ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduOleru purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduOrlovas (Ērgļu) purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduOvīši
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduOzolkalni
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPāces pļavas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPalšu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPaltupes meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPaņemūnes meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPašulienes mežs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPāvilostas pelēkā kāpa
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPelcīšu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPelēču ezera purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPiešdanga
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPildas ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPilskalnes Siguldiņa
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPlatenes purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPlieņciema kāpa
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPluču tīrelis
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPlunču ezera krasts
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPokratas ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPopes zāļu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPosolnīca
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPurgaiļu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduPuzes smilšu krupja atradne
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduRaķupes ieleja
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduRandu pļavas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduRaudas meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduRaunas Staburags
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduRauza
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduRiesta-Džūkstenes purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduRožu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduRucavas īvju audze
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduRukšu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduRuņupes ieleja
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduRušonu ezera salas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduRūjas paliene
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSakas grīņi
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSaltais purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSasaļu mežs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSārnates purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSātiņu dīķi
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSedas purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSeržu tīrelis
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSilabebru ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSitas un Pededzes paliene
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSkrundas zivju dīķi
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSkujaines un Svētaines ieleja
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSkujines ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSlapjo salu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSloku purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSofikalna meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSpinduļu meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSproģi
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSpuļģu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduStarinas mežs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduStiklu purvi
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduStompaku purvi
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSupes purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSventājas upes ieleja
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSventes ezera salas
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduSvētes ieleja
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduŠepka
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduŠķibu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduŠvēriņu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduTāšu ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduTaurīšu ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduTebras ozolu meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduTetersalas purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduTimsmales ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduTīrās sūnas purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduTīreļu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduTīšezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduTosmare
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduTumes meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduUkru gārša
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduUngurpils meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduUžava
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduUžavas augštece
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVadaiņu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVāveres ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVecdaugava
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVentas ieleja
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVentas un Šķerveļa ieleja
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVērenes gobu un vīksnu audze
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVērenes purvi
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVesetas palienes purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVidusburtnieks
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVidzemes akmeņainā jūrmala
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVīķu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVīķvēnu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVirguļicas meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduViskūžu sala
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVitrupes ieleja
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduVjadas meži
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduZāgadu kalni
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduZaķu riests
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduZaļezera purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduZebrus un Svētes ezers
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduZemgaļu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduZepu mežs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduZiemeļu purvi
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduZiemupe
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduZilaiskalns
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduZodānu purvs
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduZušu–Staiņu sēravoti
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduZvārde
Ikona dabas liegumu apzīmēšanai - tumši zaļš rombs ar tukšu viduZvirgzdenes ezera salas

Dabas rezervāts ir teritorija ar gandrīz neskartu dabu, kur uzturēties drīkst tikai ar īpašām atļaujām zinātniskās izpētes vajadzībām, lai nodrošinātu dabas procesu netraucētu attīstību.

Ikona dabas rezervātu apzīmēšanai - sarkans rombs ar tukšu vidu Teiču dabas rezervāts
Ikona dabas rezervātu apzīmēšanai - sarkans rombs ar tukšu vidu Krustkalnu dabas rezervāts
Ikona dabas rezervātu apzīmēšanai - sarkans rombs ar tukšu vidu Moricsalas dabas rezervāts
Ikona dabas rezervātu apzīmēšanai - sarkans rombs ar tukšu vidu Grīņu dabas rezervāts

Aizsargājamā jūras teritorija veidota bentisko jeb jūras dibena biotopu un sugu saglabāšanai, kā arī migrējošām putnu sugām nozīmīgo barošanās un ziemošanas vietu aizsardzībai.

Ikona aizsargājamo jūras teritoriju apzīmēšanai - jūraszaļš rombs ar tukšu vidu Ainaži-Salacgrīva
Ikona aizsargājamo jūras teritoriju apzīmēšanai - jūraszaļš rombs ar tukšu vidu Akmensrags
Ikona aizsargājamo jūras teritoriju apzīmēšanai - jūraszaļš rombs ar tukšu vidu Irbes šaurums
Ikona aizsargājamo jūras teritoriju apzīmēšanai - jūraszaļš rombs ar tukšu vidu Nida-Pērkone
Ikona aizsargājamo jūras teritoriju apzīmēšanai - jūraszaļš rombs ar tukšu vidu Rīgas līča rietumu piekraste
Ikona aizsargājamo jūras teritoriju apzīmēšanai - jūraszaļš rombs ar tukšu vidu Selga uz rietumiem no Tūjas
Ikona aizsargājamo jūras teritoriju apzīmēšanai - jūraszaļš rombs ar tukšu vidu Vitrupe-Tūja

Dižkoki - lieli un veci koki, kam ir kultūrvēstures, izglītojoša vai zinātniska funkcija. Tiem ir liela nozīme vispārējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. To esamība, kā arī to apdzīvojošo sugu daudzveidība, ir labs vides kvalitātes raksturojums. Dižkoks uztverams kā patstāvīga ekosistēma un ir dzīvestelpa daudzām retām un apdraudētām zīdītāju, putnu, kukaiņu, sēņu u.c. organismiem. Koks dižkoka statusu iegūst, sasniedzot vienu no diviem kritērijiem - apkārtmēru vai augstumu. Kādi ir noteicošie lielumi ciparos un kā pareizi noteikt koka apkārtmēru, var uzzināt Sameklē savu dižkoku! vai infografikā Dižošanās LV100!

Dižkokam ir aizsargājama koka statuss neatkarīgi no tā, vai tam ir vai nav uzstādīta plāksnīte ar ozollapas attēlu.

Uz 2020. gada 1. janvāri ir apzināti un reģistrēti 10543 dižkoki.

Atbilstoši 2001.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem " Latvijā par dabas pieminekļiem – dendroloģiskajiem stādījumiem noteiktas 89 mākslīgi veidotas teritorijas, kas pārstāv dendroloģiskās un kultūrvēsturiskās vērtības un ir piemērotas sabiedrības izglītošanai, atpūtai un audzināšanai.

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ausekļa Ramata Jurģukalna dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Baldones Baltās pils parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Baldones sanatorijas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Bauņu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Brenguļu "Čiekuržu" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Briežmuižas lapegļu stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Cēres parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dendroloģiskie stādījumi "Vāgnera dārzs"
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dīķeres parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dzidras Smiltnieces dendroloģiskie stādījumi Nīgrandes "Rožkalnos"
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Emzes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Garlība Merķeļa piemiņas dendroloģiskie stādījumi "Katlakalna priedes"
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gaujienas "Vārpu" lapegļu aleja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gomeļmuižas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Hoftenbergas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Igora Medņa Lāčupes dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ilzenes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Indrānu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jaunaglonas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jaunmēmeles parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jaunsventes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jāņa Metuzāla dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Juzefovas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalētu mežaparks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalētu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalsnavas dendrārijs
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Katvaru "Stirnu" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kokneses parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Krotes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kurmāles "Sauleskalnu" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ķeipenes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ķimales parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lagzdenes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Laidu "Jaunbrēdiķu" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Laizānu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Langsēžu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Leču parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lēdurgas mežaparks "Zaļā birzs"
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lielbērsteles parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lielvārdes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lutriņu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Malienas "Dārzniecības" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Manģenes dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Medumu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Mežotnes "Vanadziņu" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Mežvidu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Nabes Sibīrijas ciedrupriežu stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Naujenes mežniecības svešzemju koku stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Nēķena parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Nurmižu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Operas teātra mākslinieku dendroloģiskie stādījumi Inčukalna "Līgotnēs"
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ostbahas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ozupienes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Padures "Vecleju" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Palsmanes parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pamūšas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Paula Galenieka dendroloģiskie stādījumi Baldones "Rozītēs"
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Priekuļu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Puikules parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rembates parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rozališķu parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rudbāržu mežaparks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rumbas "Polīšu" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Runtortas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Silvas dendrārijs
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Skrīveru dendrārijs
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Skrīveru svešzemju koku stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stelpes "Grašu" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stelpes "Iztekas" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stelpes "Timuki" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Straupes "Klētnieku" lapegļu stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Strazdes "Robežnieku" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stūru parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Štakeldangas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Talsu dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Tārgales parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Tāšu Padures parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Tērvetes "Sprīdīšu" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Tukuma "Lauksargu" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ulmales parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Upesmuižas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vārkavas parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vecpils parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vecsaules parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vērgales parks
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vidagas lapegļu alejas un stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Višķu "Vītolu" dendroloģiskie stādījumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zlēku parks

Šī dabas pieminekļu grupa ietver pamatiežu atsegumus, alas, avotus, ūdenskritumus, atsevišķas reljefa formas, dižakmeņi (laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru), kā arī citus ģeoloģiski nozīmīgus veidojumus.

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Abavas rumba
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Abavas Velnala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Adamovas krauja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ainavu krauja un Ķaubju iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Apes dolomīta atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ānfabrikas klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ātraiskalns
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Baltavots un Melnavots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Baltijas Ledus ezera krasta valnis pie Rīvas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Bārbeles sērūdeņraža avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Bezdeligu klintis un Dambjupītes alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Bēršu drumlini
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Bolēnu Veselības avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Braslas ieži
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Brāžu krāces un Akmeņupītes ūdenskritums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Buļļu kāpas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Burtnieka smilšakmens atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Cepļa (Jaunzemju) dolomīta atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Cimmermaņu krauja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Cīruļu iezis un Blusu ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dagdas ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dambja iezis un Bruņa ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dampeļu atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Daudas un Jodupītes ieleja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Daugavas vārtu kraujas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dauģēnu klintis un alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dāvida dzirnavu avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dolesmuižas atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dolomītu krauja, Īļaku iezis un Vizuļu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dongu Valna dūbe
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dzelveskalna atsegumi un alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dzērves-Bērziņu avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Dzilnas iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Elpju iezis un Vecandrijāņu klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Embūtes gravas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ezernieku karsta kritenes
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ežurgas klintis un Zivtiņu klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ēdernieku klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ērģeļu (Ērgļu) klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gaujas Stāvie krasti (Valmierā)
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gaujienas dolomīta atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gobdziņu klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Govs ala un avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Grīviņu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Grīžu Velna beņķis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Grūbes dolomīta atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gudzonu ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gūdu klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gūtmaņa ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Imulas dolomīta klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Inčukalna Velnala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Īvandes ūdenskritumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jaunžagatu krauja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jeru alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Jumpravas dolomīta atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kaktiņu grava
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalamecu un Markuzu gravas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalējala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalna Klauku ala un avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalnamuižas kraujas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalna Smīdu avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalnrēžu dolomītsmilšakmens atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kalnu atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kaltenes kalvas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kaltenes krasta veidojumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kaļķupes klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kaļļu avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Katrīnas iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kazugrava
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kājiņu ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ketleru atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Klintaines sausgultne un karsta kritenes
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Klūnu atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Korkuļu sausgultne un pazemes upe
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Krauju akmeņu saliņa
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kraukļu aiza
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Krāču kalni
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Krākas (Svētes Dreimaņu) avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kuiķuļu Upurala (Lībiešu Upuralas)
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kulšenu avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Kvēpenes ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ķūķu klintis, Ēdernieku klintis un Leimaņu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Langsēdes klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Launagiezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Leimaņu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lejasbindu krauja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lēģernieku atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lielā Ellīte
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Liepas iezis - Baltā klints
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Līču slāņi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Līču-Laņģu klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Līčupes atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Līdumnieku avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lodes bruņuzivju iegulav

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Loša atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lustūzis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Lūrmaņu atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Mālkalnes avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Neļķu klintis un alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Nidas pludmalev

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ogļukalna atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ogres dolomīta kraujav

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pavāru atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pāvilostas-Ulmales stāvkrasts
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Peldangas labirints
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pētera ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pietraga Sarkanās klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Piķenes krauja un alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pitragsupes krasti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Plieņu atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Polbrenču un Dukuļu avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Pūsēnu kalns
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Radžu ūdensrijēji un sausgultne
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Raiskuma Sarkanās klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Raganu klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Randātu klintis un Tilderu krauja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rauņa lejteces ieži
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Raunas Staburags
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rauņa slāņi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rāmnieku atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Riežupes Smilšalas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Riežupes ūdenskritums un atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rīteru sausgultne un karsta kritenes
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Roču ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rumbiņas ūdenskritums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Rundānu Valna dūbe
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Saltavots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Sandarišķu karengravas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Sautas kalns
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Sēra dīķi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Sēravoti Zaļajā purvā
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Sietiņiezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Silmaču iezis un alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Silzemnieku avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Simtēnu (Dzirnes) ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Skaistkalnes karsta kritenes
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Skaņaiskalns
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Spiģu ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Spriņģu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Sproģu gravas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Staburags
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Staiceles dzelzsavoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Staldzenes stāvkrasts
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stiglavas atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stoķu klintis un Patkula ala
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Strantes–Ulmales stāvkrasts
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Stūķu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Svētciema akmeņu saliņas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Svīķupīte un Kautraka gravas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Šķerveļa lejteces dolomīta atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Šķēdes atsegums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Tītmaņu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vaives lejteces ieži
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Valgales rumba (Sudmaļu ūdenskritumi)
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vanagu iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vecmelderu avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Veczemju klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Velna acs avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Velna Skroderis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Velnalas klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ventas rumba
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vējiņu alas un Elles bedres
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vidagas dolomīta atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Viesulēnu slāņi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vīksnu alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Viļušu avots
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Virsaišu ūdenskritums
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vizlas lejteces atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zanderu dolomīta alas
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zaņas lejteces atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zartapu grava
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zebrus avoti
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Ziedleju klintis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zilo kalnu Šlīteres krauja
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zīlēnu saldūdens kaļķiežu iegula
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zoslēnu atsegumi
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Zvārtes iezis
Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Žagatu klints

Izslēgti no iekļaušanas dabas pieminekļu sarakstā

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Gavēņu atsegumi

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Karogu labirints

Ikona dabas pieminekļu apzīmēšanai - brūns rombs ar tukšu vidu Vecsautiņu avoti

Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu.

Plašāka informācija par mikroliegumiem sadaļā Mikroliegumi >>>

Visas Eiropas Savienības (ES) valstis ir apņēmušās izveidot kopīgu aizsargājamo teritoriju tīklu ar nosaukumu Natura 2000. Kopš 2004. gada arī Latvija ir izveidojusi savu daļu no šī tīkla.

Plašāka informācija par Natura 2000 teritorijām sadaļā Natura 2000 >>>

Latvijā ir sešas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un to kompleksi, kas novērtēti kā starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas jeb Ramsāres vietas.

Plašāka informācija sadaļā RAMSAR mitrāji >>>