LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Kompensācijas
Dabas aizsardzības pārvaldes pakalpojumu pieprasīšanai aicinām izmantot Vienoto valsts un pašvaldību portālu www.latvija.lv.
 

Eloktroniskais pakalpojums portālā latvija.lv Kompensācijas piešķiršana par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem


Elektroniskā pieteikšanās portālā www.latvija.lv >>>

Iesniegumu veidlapas:   Infografikas:

Eloktroniskais pakalpojums portālā latvija.lv Kompensācijas piešķiršana par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos

Plašāks skaidrojums  >>>
 
Elektroniskā pieteikšanās pakalpojumam portālā www.latvija.lv >>>
Iesniegumu veidlapas:
Infografika Kompensācijas IADT un MIKROLIEGUMOS   (PDF 0,49 MB)