LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Infografikas
Infografika Spānijas kailgliemezis
Spānijas kailgliemezis
 
Infografika. Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes! Infografika Mežā lācis? Infografika Savvaļas putni pilsētvidē Infografika Spānijas kailgliemezis
Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!
 
Mežā lācis?
 
Savvaļas putni pilsētvidē
 
Spānijas kailgliemeža ierobežošana
Infografika Roņi Interesantākie atklājumi Dabas skaitīšanas projekta pirmajā sezonā, 2019 Infografika
Atļauja migrējošo putnu
atbaidīšanai ar šaušanu
Liedagā pamanīts roņu mazulis.
Kā rīkoties?

 
Interesantākie atklājumi
"Dabas skaitīšanas" projekta
otrajā sezonā,2019
Saudzē savu ezeru
Infografika Ūdeņu apsaimniekošanas infografika. Infografika Latvijas daba - vērts lepoties! Infografika Dižošanās LV100!
Visi grib labvēlīgu ezera
aizsardzības stāvokli
Ūdeņu apsaimniekošana Latvijas daba -  vērts lepoties! Dižošanās LV100!
Infografika Priecājies un saudzē Infografika Priecājies ar acīm Infografika Bioloģiski vērtīgu zālāju veidošanās laika skala Interesantākie atklājumi Dabas skaitīšanas projekta otrajā sezonā, 2018
Priecājies un saudzē Priecājies ar acīm Bioloģiski vērtīgu zālāju
veidošanās laika skala
Interesantākie atklājumi
"Dabas skaitīšanas"
projekta otrajā sezonā, 2018
Infografika Ieguldījumi Natura 2000 teritorijās 2014.-2020. gada ES finanšu plānošanas periodā Infografika Kā notiek Dabas skaitīšana Infografika Latvijas dabiskie zālāji Interesantākie atklājumi Dabas skaitīšanas projekta pirmajā sezonā, 2017
Ieguldījumi Natura 2000 teritorijās
2014.-2020. gada ES finanšu
plānošanas periodā
Kā notiek Dabas skaitīšana Latvijas dabiskie zālāji Interesantākie atklājumi
"Dabas skaitīšanas"
projekta pirmajā sezonā, 2017
Infografika Septiņi mīti par dabas skaitīšanu, 2017 INFOGRAFIKA Meža apsaimniekošana Latvijā Infografika Ieraugi, atpazīsti, apkaro. Invazīvā suga Spānijas kailgliemezis Infografika Pārsteidzošais zīdītājs sikspārnis
Septiņi mīti par dabas skaitīšanu,
2017
Meža apsaimniekošana Latvijā Ieraugi, atpazīsti, apkaro. Invazīvā suga
Spānijas kailgliemezis
Pārsteidzošais zīdītājs sikspārnis
Infografika Kas Tev būtu jāzin par eksotisko sugu suvenīriem Infografika Baltais stārķis. Balto stārķu ligzdas Infografika Apdraudējumi Baltijas jūrai Infografika Bioloģiskā daudzveidība Baltijas jūrā
Kas Tev būtu jāzin par eksotisko
sugu suvenīriem
Baltais stārķis.
Balto stārķu ligzdas
Apdraudējumi Baltijas jūrai Bioloģiskā daudzveidība
Baltijas jūrā
Infografika Bioloģiskā daudzveidība Latvijā Infografika Cilvēka augošās vajadzības un meža ekosistēmu degradācija Infografika Cilvēka labklājība un ekosistēmu pakalpojumi Infografika Cilvēka pieaugošās vajadzības un ūdens ekosistēmu degradācija
Bioloģiskā daudzveidība Latvijā Cilvēka augošās vajadzības un
meža ekosistēmu degradācija
Cilvēka labklājība un
ekosistēmu pakalpojumi

 
Cilvēka pieaugošās vajadzības un
ūdens ekosistēmu degradācija
Infografika Dabas daudzveidība mirušā koksnē Infografika Meža ekopakalpojumi Infografika Invazīvās citzemju sugas Latvijā Infografika Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Dabas daudzveidība mirušā koksnē Meža ekopakalpojumi Invazīvās citzemju sugas Latvijā Latvijas īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas