LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Plakāti
2014
Dzīvība kokā  (PDF 7.8 MB)
Plakāts sagatavots Eiropas Komisijas LIFE programmas finansētais projekts „Parkveida pļavu (6530*) un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija” (EREMITA MEADOWS/ LIFE09 NAT/LV/000240) ietvaros
2014
Plakātu  sagatavojusi Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrība un atkārtoti izdevusi Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas- Latvijas -Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta ELRI-156 "Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" (Cilvēki un daba) ietvaros.
2014
Dabas simboli 2014  (PDF 3,08 MB)
2014
2014
2014
Daudzveidīgā Gauja   (PDF 3,35 MB)
2014
Ezera pasaule  (PDF 1,26 MB)
2014
2013
2013
Slītere. Dzīvnieki  (PDF 1,04 MB)
2013
Slītere. Augi  (PDF 1,4 MB)
2013
2013
2013
Slītere. Līvu krasts  (PDF 1,68 MB)
2013
Dabas simboli 2013  (PDF 9,74 MB)
 2012
Priecāsimies ar acīm!  (A3, JPEG 3,47 MB)  
Priecāsimies ar acīm!  (A4, JPEG 2,8 MB)
Daudzi augi mūsdienās ir reti sastopami, jo samazinājušās vai izzudušas tiem piemērotas dzīvotnes. Aicinām neplūkt šos augus - ļaut tiem ziedēt un priecēt arī Latvijas nākmās paudzes! Aizsargājamo augu plūkšana nodara postu dabai un ir arī nelikumīga!
2012
Dabas simboli 2012  (JPEG 9.89 MB)
2011
Zivis - Alata  (PDF 0,41 MB)
2011
Zivis - Kaze  (PDF 0,14 MB)
2011
Zivis - Lasis  (PDF 0,17 MB)
2011
Zivis - Nēģis  (PDF 0,16 MB)
2011
Zivis - Palede  (PDF 0,14 MB)
2011
Zivis - Repsis  (PDF 0,16 MB)
2011
Zivis - Salate  (PDF 0,16 MB)
2011
Zivis - Sīga  (PDF 0,17 MB)
2011
Zivis - Taimins  (PDF 0.15 MB)
2011
Zivis - Zutis  (PDF 0.17 MB)
2009
Dabas simboli 2009  (PDF 2.45 MB)
2008
Dabas simboli 2008  (PDF 1.32 MB)
2008
2008
Dzīvais koks  (PDF 1.4 MB)
Sērija "Katram savu māju". Informē par vecu koku saudzēšanu un aizsardzību.
2007
Dabas simboli 2007  (PDF 0,64 MB)
2007
Zaļā vārna  (PDF 2,9 MB)
Sērija "Katram savu māju". Informē par šīs krāšņās putnu sugas dzīvesveidu, un aspektiem, kuros šai izzūdošajai, īpaši aizsargājamajai sugai var palīdzēt cilvēks ar savu darbību.
2007
 Nepērc un netirgo!  (PDF 11,91 MB)
Plakātu komplekts. Iepazīstina ar Latvijā sastopamo orhideju pasauli un to aizsardzības iespējām.
2007
Sikspārņi  (PDF 2,87 MB)
Sērija "Katram savu māju". Informē par sikspārņu aizsardzību un dod padomus sikspārņu būru izgatavošanā. 
2006
Dabas simboli 2006  (PDF 2,56 MB)
2005
Dabas simboli 2005  (PDF 0,26 MB)