LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Uzraudzības grupas
LAIKS: 20.07.2020. plkst.12.00
VIETA: Durbes novada domes Konferenču zālē (2. stāvā) Parka ielā 2, Lieģos, Tadaiķu pagastā, Durbes novadā
RĪKO: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"
 
Dabas lieguma "Durbes ezera pļavas"noslēdzošā uzraudzības grupas sanāksme
Dabas aizsardzības plāna materiāli lejupielādēšanai būs pieejami no 13.jūlija šajā saitē.
 
Aiga Tora
26112581

 
*************************************************************************
LAIKS: 10.07.2020. plkst. 11.00
VIETA: Alsungas novada pašvaldība, Pils iela 1, Alsunga
RĪKO: SIA "Enviroprojekts"
 

Dabas lieguma “Diļļu pļavas"noslēdzošā uzraudzība sgrupas sanāksme
 

Izstrādātais dabas aizsardzības plāns un tā pielikumi pieejami šajā saitē.
Domes sēdes protokola izraksts iekļauts 5.pielikumā.Mārtiņš Grosbahs
25641455


 
*************************************************************************