LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Uzraudzības grupas
LAIKS: 11.03.2020. plkst. 11.00
VIETA: Rucavas novada dome, Rucava
RĪKO: SIA "Enviroprojekts"

Dabas lieguma "Sventājas upes ieleja" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  sanāksme

Dabas aizsardzības plāns ar kartogrāfiskiem pielikumiem atrodams šeit: 
 
Līga Blanka
29262049


*************************************************************************

LAIKS: 11.03.2020. plkst. 14.00
VIETA: Grobiņas novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa
RĪKO: SIA "Enviroprojekts"

Dabas lieguma "Tāšu ezers" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  sanāksme
 
Dabas aizsardzības plāns ar kartogrāfiskiem pielikumiem atrodams šeit: 
 
Līga Blanka
29262049


*************************************************************************

LAIKS: 24.03.2020. plkst. 11.00
VIETA: Tārgales pagasta pārvalde, “Dzintarkalni”, Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov.
RĪKO: SIA "Vides Konsultāciju Birojs"

Dabas lieguma "Platenes purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas  sanāksme

Kristīne Vilciņa
26554868


*************************************************************************