LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Cirsmu izsoles
Iesniedzamie dokumenti dalībai izsolē

Juridiskām personām:
  • piedāvājums;
  • uzņēmuma reģistrācijas / komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no Latvijas republikas uzņēmu reģistra datubāzes;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • uzņēmumu reģistra lēmuma vai izziņas par pārstāvības tiesībām kopija;
  • pilnvara, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav uzņēmumu reģistra lēmumā noteiktas pārstāvības tiesības;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments vai kopija.
Fiziskām personām:
  • piedāvājums;
  • pases vai persona sapliecības dati;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments.2018. gada cirsmu izsoles
  2017. gada cirsmu izsoļu rezultāti

2016. gada cirsmu izsoļu rezultāti


2014. gada cirsmu izsoļu rezultāti


2015. gada cirsmu izsoļu rezultāti


2014. gada cirsmu izsoļu rezultāti


2013. gada cirsmu izsoļu rezultāti


2012. gada cirsmu izsoļu rezultāti


2011. gada cirsmu izsoļu rezultāti


2010. gada cirsmu izsoļu rezultāti