LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Gaujas Nacionālajam parkam 45 gadi

Gaujas Nacionālajam parkam 45!
Sajūti, iepazīsti, izbaudi!
Gaujas Nacionālais parks mūsu valsts 100 jubilejas gadā atzīmē savu 45 gadadienu. Latvijas pirmais un vecākais nacionālais parks, dibināts 1973. gada 14. septembrī, lai aizsargātu maz pārveidotas dabas teritorijas, ko raksturo liela bioloģiskā daudzveidība, iežu atsegumi un reljefa formu dažādība, avoti, gleznainas ainavas un neskaitāmi dabas un kultūras pieminekļi. Parka mērķis arī ir veicināt dabas tūrismu un teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

Jubilejas gada pasākumi plānoti, lai stiprinātu sabiedrības izpratni par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju lomu dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm.
Sekojiet līdzi pasākumu plānam!
 
PASĀKUMU KALENDĀRS
Atsevišķu pasākumu datumi un apraksti var tikt precizēti.
 
29. jūlijs Maizes diena Āraišu vējdzirnavās

Gaujas Nacionālā parka jubilejai par godu tiks iegriezti vējdzirnavu spārni. 

Tradicionāli ap Jēkaba dienas laiku Āraišu vējdzirnavās smaržo maize, tiek godināti maizes cepēji un tiek gaidīti viesi – rudzu maizes cienītāji. 

Šajā dienā sumināsim saimniekus un saimnieces, kurus sauc senajos vārdos – Jēkabi un Annas. Jūlijā ap Jēkabiem sākās labības pļauja un čakls saimnieks bija tas, kurš uz Jēkabiem varēja likt galdā pirmo jaunas maizes cepienu. 

Maizes dienā būs gan radošas darbnīcas kukulīša takas gājējiem, gan maizītes cepšana un Kukuļtirdziņš ar maizes cepēju, siera sējēju, bitenieku, zāļu tēju vācēju un amatnieku darinājumiem.
 
8. septembris Pūču diena Līgatnē

Izglītojošas un atraktīvas aktivitātes Līgatnes dabas takās.
 
15.-16. septembris Pirmās Gaujas Nacionālā parka ceļotāju dienas

Dabas un kultūras mantojuma izziņas pasākums, kas, apvienojot vietējo uzņēmēju, pašvaldību un dabas aizsardzības organizāciju rīkotās aktivitātes, 2018. gadā pirmo reizi tiek organizētas Gaujas NP. Tādējādi tiks uzsvērti arī teritorijas veidošanas mērķi, kas jau pašos pamatos ietver ciešu sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm.
 
27. septembris Gaujas Nacionālā parka 45 gadiem veltīta konference Siguldā

Konferencē būs iespēja atskatīties uz 45 gados paveikto gan dabas vērtību apzināšanā un saglabāšanā, gan dabas tūrisma un vides izglītības attīstībā. Konferences laikā īpaši tiks izcelti nacionālajam parkam lojālie uzņēmēji, uzsākot Nacionālā parka draugu kustību. Konferencē tiks diskutēts arī par nākotnes iespējām un vajadzībām, liekot nozīmīgu pamatu teritorijas pastāvēšanai un attīstībai nākotnē.
 
Augusta izskaņa Pārvietojama lielformāta izstāde "Gaujas Nacionālā parka dabas vērtības"