LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Īpašumi
. IZNOMĀJAMO ĪPAŠUMU IZSOLES   |  IZSOLE PAR TIESĪBĀM PĻAUT UN IEGŪT NIEDRES  |  NOSLĒGTIE NOMAS LĪGUMI NOMĀJAMIE ĪPAŠUMI   |   NEVAJADZĪGĀ KUSTAMĀ MANTA
IZNOMĀJAMO ĪPAŠUMU IZSOLE
Īpašums Platība Līguma darbības termiņš  Kontaktinformācija / dokumenti Publiskošanas sākuma datums Publiskošanas beigu datums
Nekustamā īpašuma “Lūznavas mežs”, Lūznavas pagasta, Rēzeknes novadā noma 4,22 ha 10 (desmit) gadi Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītāju Edgaru Rudānu, e-pasts: edgars.rudans(at)daba.gov.lv , mob.tel. 29217138 05.07.2018. 17.07.2018.
Nekustamā īpašuma “Bērzi”, Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā, kadastra numurs 70780040287, noma
 
telpu grupas 86,4 m2 4 mēneši no nomas līguma spēkā stāšanās dienas Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Administratīvās daļas nekustamā īpašuma speciālists Andrejs Punovskis, Tālr. 29396136, e-pasts: andrejs.punovskis(at)daba.gov.lv 12.06.2018. 19.06.2018.
25 zemes vienības Gaujas Nacionālā parka teritorijā 10 gadi Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
Ēriku Andžāns;
e-pasts: eriks.andzans(at)daba.gov.lv
tālr. 29433852.
14.05.2018. 21.05.2018.
Īpašums "Slīteres Nacionālais parks" kadastra Nr. 88620050102 un īpašums "Slīteres Valsts rezervāts" kadastra Nr. 88500020159 2,3 ha un
5,2 ha
5 gadi Pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītājs Dzintars Ozols
e-pasts: dzintars.ozols@daba.gov.lv
tālr. 29189865.
09.05.2018. 16.05.2018.
Nekustamais īpašums „Ērikas”, kadastra Nr. 5462 008 0014 Jelgavas novada Līvbērzes pagastā

 
22,8 ha 10 gadi Pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas vadītāju Meldru Priedēnu e-pasts: meldra.priedena(at)daba.gov.lv
tālr. 29472104.
26.04.2018. 11.05.2018.
Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.70700070468, Brīvības ielā 35, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, LV-4862 5 gadi Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas  Nekustamā īpašuma speciālists Andrejs Punovskis, e-pasts andrejs.punovskis(at)daba.gov.lv 
tālr. 29396136.                              
28.03.2018. 06.04.2018.
Zemes īpašuma "Randu pļavas" daļa, Salacgrīvas novadā
Kadastra Nr. 663500100408002
Kadastra Nr. 6635001004008001


0,3 ha
16,9 ha
5 gadi Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
Gintārs Rubenis, e-pasts: gintars.rubenis(at)daba.gov.lv,
tālr. 26418034.
08.03.2018. 23.03.2018.
Izsoles rezultāti
Medību tiesību noma Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā esošajās medību platībās Pārvaldes Nodrošinājuma un finanšu departamenta Īpašuma pārvaldības nodaļas vecākais referents Normunds Ignatovs, e-pasts: normunds.ignatovs(at) daba.gov.lv, tālr. 26655808 28.07.2017. 08.08.2017.
Četrdesmit nekustamie īpašumi
(sīkāk. skat Nolikumu)
 
Pārvaldes Nodrošinājuma un finanšu departamenta Īpašuma pārvaldības nodaļas vecākais referents Normunds Ignatovs, e-pasts: normunds.ignatovs(at) daba.gov.lv, tālr. 26655808 03.05.2017. 16.05.2017.
Zemes īpašuma „Papes ezers” daļa zemes, kadastra Nr.64840020001 25,00 14.03.2018. Edgars Bertrams, vecākais valsts vides inspektors, edgars.bertrams@daba.gov.lv
tālr. 26143329  Dokumenti
30.01.2017. 09.02.2017.
Rāznas NP; kadastra apzīmējums 60560042310 un 60560042313, Ezernieku pagastā, Dagdas novadā 109.53 ha 31.03.2027. Pārvaldes Nodrošinājuma un finanšu departamenta Īpašuma pārvaldības nodaļas vecākais referents Normunds Ignatovs, e-pasts: normunds.ignatovs(at)daba.gov.lv,
tālr. 26655808
Nolikums
Nomas līguma projekts
19.10.2016. 08.11.2016.
Gaujas NP Krimulda; kadastra apzīmējums 80680080188 379,68 ha 31.03.2020. Pārvaldes Nodrošinājuma un finanšu departamenta Īpašuma pārvaldības nodaļas vecākais referents Normunds Ignatovs, e-pasts: normunds.ignatovs(at)daba.gov.lv,
tālr. 26655808
Nolikums
Nomas līguma projekts
18.10.2016. 11.11.2016.
Nekustamais īpašums "Gaujas NP Siguldas novads", kadastra nr. 80150020053 zemes vienības "Klauku līcis" kadastra apzīmējums 80150020101 daļa 21,2 ha  5 gadi Pārvaldes Vidzemes reģionālās vecākais referents īpašuma apsaimniekošanas jomā Ēriks Andžāns, e-pasts: eriks.andzans(at)daba.gov.lv,
tālr. 29433852
Nolikums Pieteikums izsolei Nomas līguma projekts Apliecinājums par zemes apsekošanu
Zemes gabal nodošanas-pieņemšanas akts
 10.05.2016.  20.05.2016.
Izsoles rezultāti
Čertpadsmit nekustamie īpašumi (sīkāk. skat Nolikumu) Dabas aizsardzības pārvalde Īpašumu pārvaldības nodaļas vecākā referente Kristīna Dābola kristina.dabola(at)daba.gov.lv Nolikums Pieteikums izsolei Nomas līguma projekts Apliecinājums par zemes īpašuma apsekošanu Nodošanas pieņemšanas akts Līguma projekts "Balonu pļavas Līguma projekts "Cēsu apmetnes pļava" Līguma projekts "Ģipslavas" Līgma projekts "Jauntērces" Līgma projekts "Kārļukalns" Līgma projekts "Kumelīšu pļava" Līgma projekts "Lenču ūdenstūristu apmetne" Līgma projekts "Melno krastu pļava" Līgma projekts "Paslavu pļava" Līgma projekts "Purmaļi" Līgma projekts "Randu pļavas" Līgma projekts "Roču pļavas"  09.05.2016. 20.05.2016. Izsoles rezultāti
Nekustamais īpašums “Ķemeru nacionālais parks” ar kadastra numuru 90820100254 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 13000266104 daļa 0,5 ha  10.06.2021. Dabas aizsardzības pārvalde Īpašumu pārvaldības nodaļas vecākā referente Kristīna Dābola kristina.dabola(at)daba.gov.lv Nolikums Pieteikums izsolei Nomas līguma projekts  26.04.2016.  17.05.2016.
Nekustamais īpašums “Ķemeru nacionālais parks” ar kadastra numuru 90820100254 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90820060075 daļa  0.12 ha Dabas aizsardzības pārvalde Īpašumu pārvaldības nodaļas vecākā referente Kristīna Dābola kristina.dabola(at)daba.gov.lv Nolikums Pieteikums izsolei Nomas līguma projekts Karte
Nodošanas pieņemšanas akts
Ēkas ar kadastra apzīmējumu 70700070468001 daļa 46,20 m2 platībā, Brīvības ielā 35, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, LV-4862  46.20 m2  30.06.2016. Dabas aizsardzības pārvalde Īpašumu pārvaldības nodaļas vecākā referente Kristīna Dābola kristina.dabola(at)daba.gov.lv Nolikums Pieteikums izsolei Nomas līguma projekts
Nekustamā īpašuma „Gaujas NP Bauri”, kadastrs Nr. 96640160075 ar kadastra apzīmējumu Nr.96640160075, daļas zemes  6.78 ha  30.09.2020. Pārvaldes Vidzemes reģionālās vecākais referents īpašuma apsaimniekošanas jomā Ēriks Andžāns, e-pasts: eriks.andzans(at)daba.gov.lv, tel. 29433852 Nolikums Pieteikums izsolei
Nomas līguma projekts
30.09.2015.  14.10.2015.
Gaujas Nacionālā parka informācijas centrs “Zvārtes iezis” daļas ar kadastra Nr. 42460030028006 un autostāvvietas “Zvārtes iezis” ar kadastra apzīmējumu 42460030028007 31.10.2020. Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vecākais referents īpašuma apsaimniekošanas jomā: Ēriks Andžāns, tālr. 29433852 eriks.andzans@daba.gov.lv Nolikums Pieteikums izsolei Nomas līguma projekts 11.09.2015. 22.09.2015. Izsole noslēgusies bez rezultāta
„Gaujas NP Siguldas novads”, kadastra Nr. 80150010103, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80150010601 daļas un uz tās esošās būves „Gaujas Nacionālā parka informācijas centrs Gūtmaņala” ar kadastra apzīmējumu 80150010601003 un autostāvvieta “Gūtmaņala” ar kadastra apzīmējumu 80150010601004; „Gaujas NP Līgatnes pagasts”, kadastra Nr.42620010137, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42620010182 daļas un uz tās esošā būve “Gaujas Nacionālā parka informācijas centrs Līgatnes dabas takas” ar kadastra apzīmējumu 42620010182003 31.10.2020. Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vecākais referents īpašuma apsaimniekošanas jomā: Ēriks Andžāns, tālr. 29433852, eriks.andzans@daba.gov.lv Nolikums Pieteikums izsolei Nomas līgums 28.08.2015. 10.09.2015.

Izsole noslēgusies bez rezultāta

GNP Līgatnes dabas takas, kadastra Nr. 42620010137, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42620010137 esošā būve “Klēts” ar kadastra apzīmējumu 42620010137003 31.10.2015. Inta Lange, Pārvaldes Līgatnes dabas taku vadītāja e-pasts: inta.lange@ daba.gov.lv tel. 26340340 Dokumenti (0.61 MB) 03.07.2015. 10.07.2015.
Īpašums “Gaujas NP Raiskums” ar kadastra numuru 4274 003 0058, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0165 daļa
31.09.2020. Ēriks Andžāns Pārvaldes Vidzemes reģionālās vecākais referents īpašuma apsaimniekošanas jomā, e-pasts: eriks.andzans@daba.gov.lv, tel. 29433852 Dokumenti (1.3 MB) 19.06.2015. 03.07.2015.
„Gaujas NP Siguldas novads”, kadastra Nr. 80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150010401 daļa un uz tās esošās būves “Kiosks” ar kadastra apzīmējumu 80150010501001 “Nojume” ar kadastra apzīmējumu 80150010501002 31.10.2020. Ēriks Andžāns Pārvaldes Vidzemes reģionālās vecākais referents īpašuma apsaimniekošanas jomā, e-pasts: eriks.andzans@daba.gov.lv, tel. 29433852 Dokumenti  (1.04 MB) 17.06.2015. 02.07.2015.
  • „Gaujas NP Siguldas novads”, kadastra Nr. 80150010103, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80150010601 daļas un uz tās esošās būves „Gūtmaņalas informācijas centra ēka” ar kadastra apzīmējumu 80150010601003 un autostāvvietas “Gūtmaņala” ar kadastra apzīmējumu 80150010601004; 
  • „Gaujas NP Līgatnes pagasts”, kadastra Nr.42620010137, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42620010182 daļas un uz tās esošā būve “Līgatnes dabas taku informācijas centra ēka” ar kadastra apzīmējumu 42620010182003
  • „Zvārtes ieža informācijas punkts” daļa ar kadastra Nr. 42460030028006 un autostāvvieta “Zvārtes iezis” ar kadastra apzīmējumu 42460030028007
31.10.2018. Mārtiņš Zīverts, Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītājs.
e-pasts: martins.ziverts@daba.gov.lv,
tel. 29205712 Dokumenti  (1.94 MB)
09.06.2015. 19.06.2015.
  • „Dakstiņi”, kadastra Nr. 90480030156 (zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 90480030159, 90480030160 un 90480030157)
  • un „Ķemeru nacionālais parks, kadastra Nr.90480030096 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90480030337);
  • „Ķemeru nacionālais parks”, kadastra Nr.54860010020 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860010020 un 54860010404);
  • „Bažciems 0101”, kadastra Nr.13000220101(zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 1300220101);
  • „Ķemeru nacionālais parks”, kadastra Nr.90820100254(zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90820070015)
96.3 31.12.2020. Andrejs Pastars, vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā, 29391002, andrejs.pastars@daba.gov.lv Dokumenti  (0.43 MB) 20.05.2015. 02.06.2015.
„Tīreļi” ar kadastra Nr. 90800050009, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 90800050009, un īpašuma „Ķemeru mežniecība” ar kadastra Nr. 90800050011, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 90800050011 4.7 3 gadi Pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītājs Aivars Tomaševics, e-pasts: aivars.tomasevics@daba.gov.lv, tel. 29185479 Dokumenti 08.04.2015. 21.04.2015.
īpašumā „Šlīteres mežniecība”, kadastra Nr.88500030055 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500030079 un 88500030055); īpašumā „Slīteres valsts rezervāts”, kadastra Nr.88500020159 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030067); īpašumā „Siliņi”, kadastra Nr.88620020201 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88620020201); īpašumā „Slīteres nacionālais parks”, kadastra Nr.88620050102 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88620010167 un 88620010107); īpašumā Moricsalas dabas rezervāts, kadastra Nr.98740090006 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98740090006) 14.31 5 gadi 1. Slīteres nacionālā parka teritorijā - Pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vecāko valsts vides inspektoru Valeriju Vasiļjevu, e-pasts: valerijs.vasiljevs@daba.gov.lv, tel. 29186358;
2. Moricsalas dabas rezervāta teritorijā - Pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas direktora vietnieku Raitu Čakstiņu, e-pasts: raits.cakstins@daba.gov.lv, tel. 29494292. Dokumenti  (9.2 MB)
08.04.2015. 24.04.2015.
Zemes īpašuma „Silaine” daļa zemes, kadastra Nr.42620050146 9,06 5 gadi Ēriks Andžāns, vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā, 29433852, eriks.andzans@ daba.gov.lv Dokumenti 23.03.2015. 14.04.2015.
Zemes īpašuma “Kaņiera ezers” daļa zemes, kadastra apzīmējums Nr.90660030001 7,69 5 gadi Andrejs Pastars,
vecākais referents īpašuma
apsaimniekošanas jomā,
andrejs.pastars@ daba.gov.lv
29391002 Dokumenti
11.03.2015. 24.03.2015.
Zemes īpašuma “Randu pļavas” daļa zemes, kadastra apzīmējums Nr.66350010040 61,4 5 gadi Gintārs Rubenis, vecākais referents īpašuma apsaimniekošanas jomā gintars.rubenis@daba.gov.lv 26418034 Dokumenti 12.02.2015. 24.02.2015.
Izsole noslēgusies bez rezultāta
Zemes īpašuma “Kaņiera ezers” daļa zemes, kadastra apzīmējums Nr.90660030001 15,98 5 gadi Andrejs Pastars, vecākais referents īpašuma apsaimniekošanas jomā, andrejs.pastars@ daba.gov.lv 29391002 Dokumenti 11.02.2015. 18.02.2015.
Zemes īpašuma “Kaņiera ezers” daļa zemes, kadastra apzīmējums Nr.90660030001 26,35 5 gadi Andrejs Pastars, vecākais referents īpašuma apsaimniekošanas jomā, andrejs.pastars@ daba.gov.lv 19.01.2015. 03.02.2015.
Zemes īpašuma “Slokas ezers” daļa zemes, kadastra apzīmējums Nr.13000252152 2,13 5 gadi 29391002 Dokumenti
Zemes īpašuma „Papes ezers” daļa zemes, kadastra Nr.64840020001 20,00 līdz 2015.gada 01.maijam Edgars Bertrams, vecākais valsts vides inspektors, edgars.bertrams@daba.gov.lv 26143329  Dokumenti 23.12.2014. 13.01.2015.
Nekustamā īpašuma „Rīgas iela 16”, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150030067 daļa 0,064 līdz 01.06.2017. Ēriks Andžāns, eriks.andzans@ daba.gov.lv 29433852  Nolikums  Līguma projekts  Zemes īpašuma robežplāns  Vietas plāns  Pieteikums izsolei
Nekustamā īpašuma „Ķemeri 6104”, Jūrmalā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 13000266104 daļas noma 0,91 5 gadi Andris Širovs, andris.sirovs@ daba.gov.lv 29297579  Nolikums  Līguma projekts  Zemes īpašuma robežplāns  Nodošanas-pieņemšanas akts  Pieteikums izsolei 20.12.2013. 29.01.2014.
Zemes īpašuma „Papes ezers” daļa zemes, kadastra Nr.64840020001 20,00 1 gads Edgars Bertrams, vecākais valsts vides inspektors, edgars.bertrams@ daba.gov.lv 26143329  Nolikums  Līguma projekts  Zemes īpašuma robežplāns  Nodošanas-pieņemšanas akts  Pieteikums izsolei 20.11.2013. 13.12.2013.
Zemes gabala „Gaujas NP Raiskums”, kadastra Nr.4240120027 daļa ar nosaukumu ‘’Ūdenstūristu apmetne Cēsis”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov. 2,1 5 gadi Ēriks Andžāns, 29433852 Nolikums Līguma projekts Zemes īpašuma robežplāns un platība Pieteikums izsolei 18.02.2013. 25.02.2013.
Zemes gabala „Gaujas NP Raiskums”, kadastra 42740080164 un 42740080263 daļa ar nosaukumu ‘’Caunu dzelve”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov. 46,7 5 gadi Ēriks Andžāns, 29433852  Nolikums Līguma projekts Zemes īpašuma robežplāns un platība Pieteikums izsolei 18.02.2013. 25.02.2013.
Zemes īpašuma „Papes ezers” daļa zemes, kadastra Nr.64840020001 974,00 5 gadi Edgars Bertrams, vecākais valsts vides inspektors, edgars.bertrams@ daba.gov.lv 26143329  Nolikums  Līguma projekts  Zemes īpašuma robež plāns  Zemes īpašuma nogabalu robežpunktu koordinātas un platība  Nodošanas-pieņemšanas akts  Pieteikums izsolei 11.12.2012. 18.12.2012.
Zemes īpašums „Randu pļavas”, kadastra Nr.66350010040 97,2200 5 gadi Gintārs Rubenis, vecākais valsts vides inspektors, 26418034, gintars.rubenis@daba.gov.lv  Nolikums  Līguma projekts  Zemes īpašuma robež plāns  Nodošanas-pieņemšanas akts Pieteikums izsolei 07.12.2012. 17.12.2012.
Daļa no zemes vienības ar kadastra apz. 80150020101, Sigulda, Siguldas nov. 0,06 10 gadi Māris Rezgoriņš, projektu vadītājs, 29424167 maris.rezgorins@daba.gov.lv 29.10.2012. 05.11.2012.
Dakterlejas iela 3, administrācija Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., kadastra Nr. 88509000370, daļa no īpašuma 1689/6799 domājamajās daļas no 1,9666  1 gads Māris Rezgoriņš, projektu vadītājs, 29424167 maris.rezgorins@daba.gov.lv 25.10.2012. 30.10.2012.
Papes ezers, daļa no zemes vienības ar kadastra apz. 64840020001, Rucavas pag. Rucavas nov. 0,012 10 gadi Māris Rezgoriņš, projektu vadītājs, 29424167 maris.rezgorins@daba.gov.lv 09.07.2012. 17.07.2012.
Uz augšu
IZSOLE PAR TIESĪBĀM PĻAUT UN IEGŪT NIEDRES
Īpašums Platība (ha) Nomas maksa gadā (bez PVN) Nomnieks Līguma noslēgšanas datums Līguma beigu datums
Tiesības pļaut un iegūt niedres
īpašumā „Papes ezers”, Rucavas pagasta, Rucavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64840020001

Īpašumā “Tosmares ezers”, Liepājā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 17000010007
995 ha

88 ha
14.03.2019.
Pārvaldes vecākais valsts vides inspektors Ziedonis Anšics, e-pasts:ziedonis.ansics(at)daba.gov.lv
tālr. 29118021
25.01.2018. 08.02.2018.
Izsoles rezultāti

Uz augšu

Īpašums Platība (ha) Nomas maksa gadā (bez PVN)  Nomnieks Līguma noslēgšanas datums Līguma beigu datums
„Gaujas NP Siguldas novads”, kadastra Nr. 80150010103, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80150010601 daļas un uz tās esošās būves „Gūtmaņalas informācijas centra ēka” ar kadastra apzīmējumu 80150010601003 un autostāvvietas “Gūtmaņala” ar kadastra apzīmējumu 80150010601004. 0,85 ha 206,3 m2 3512,00 m2 EUR 170,15 (gadā) Siguldas novada pašvaldības aģentūra "Siguldas Attīstības aģentūra" 25.01.2016. 24.01.2021.
Gaujas NP Līgatnes pagasts”, kadastra Nr.42620010137, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42620010182 daļas un uz tās esošā būve “Līgatnes dabas taku informācijas centra ēka” ar kadastra apzīmējumu 42620010182003 1,22 ha 209,90 m2 EUR 134,98 (gadā) Pašvaldības aģentūra “Līgatnes novada kultūras un tūrisma centrs” 05.01.2016. 04.01.2021.
Nekustamā īpašuma „Gaujas NP Bauri”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 96640160075 daļas  6.78 EUR 12.20 (gadā) Inese Niedra 26.10.2015. 30.09.2020.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Straupe”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā ar kadastra nr. 42820040284 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42820090087 daļas. Ēka-pacēlāja māja ar kadastra apzīmējumu 42820090087001 un inventāra noliktava ar kadastra apzīmējumu 42820090087002, kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42820090087. 0,21 ha 40,9 m2 EUR 189,94 (gadā) Līgatnes novada dome 02.09.2015. 31.12.2020.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Siguldas novads” kadastra Nr.80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150023904 daļas. 2,4373 ha EUR 54,19 (gadā) Siguldas novada dome 20.07.2015. 20.07.2025.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Siguldas novads” kadastra Nr.80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150010601 daļas. 0,35 ha EUR 12.67 (gadā) Siguldas novada dome 20.07.2015. 20.07.2025.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Raiskums” ar kadastra numuru 42740030058, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0165 daļas. 1.2 ha EUR 10.00 Jānis Miezītis 13.07.2015. 31.08.2020.
GNP Līgatnes dabas takas, kadastra Nr. 42620010137, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42620010137 esošā būve “Klēts” ar kadastra apzīmējumu 42620010137003 57,8 m2 EUR 55,00 (mēnesī) SIA “Gaujas meži” 13.07.2015. 31.10.2018.
Nekustamā īpašuma „Gaujas NP Siguldas novads”, kadastra Nr. 80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150010401 daļa un uz tās esošās būves “Kiosks” ar kadastra apzīmējumu 80150010501001 un “Nojume” ar kadastra apzīmējumu 80150010501002 EUR 262.00 (mēnesī) Anita Linde 07.07.2015. 31.10.2020.
Nekustamais īpašums “Ķemeru nacionālais parks”, kadastra nr.54860010020, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860010020 un 54860010404. 8,50 ha EUR 11,96 (gadā) SIA "Plostmuižas lāči" 08.06.2015. 31.12.2020.
Nekustamais īpašums “Bažciems 0101”, kadastra nr.13000220101, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 13000220101. Nekustamais īpašums “Ķemeru nacionālais parks”, kadastra nr.90820100254, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 90820070015. 7,9 ha EUR 57,27 (gadā) Nodibinājums "Ķemeru nacionālā parka fonds" 08.06.2015. 31.12.2020.
Nekustamā īpašuma „Tīreļi” ar kadastra Nr. 90800050009, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu  90800050009, un īpašuma „Ķemeru mežniecība” ar kadastra Nr. 90800050011, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 90800050011. 4.7 EUR 442,00 SIA “Rabarbers-BR” 05.06.2015. 30.06.2018.
Īpašumā „Šlīteres mežniecība”, kadastra Nr.88500030055 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500030079 un 88500030055); īpašumā „Slīteres valsts rezervāts”, kadastra Nr.88500020159 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030067); īpašumā „Siliņi”, kadastra Nr.88620020201 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88620020201); īpašumā „Slīteres nacionālais parks”, kadastra Nr.88620050102 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88620010167 un 88620010107); īpašumā Moricsalas dabas rezervāts, kadastra Nr.98740090006 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98740090006) 14.31 EUR 96,00 SIA “Alis W” 29.04.2015. 31.12.2019.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. Nogabals: 1. 7,69 EUR 10.00 Edgars Liepinš 30.03.2015. 29.03.2020.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. Nogabals: 5 1,80 EUR 10.00 Edgars Liepiņš 23.02.2015. 22.02.2020.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. Nogabals: 1 6,49 EUR 20.00 Agnis Ruņģis 23.02.2015. 22.02.2020.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. 4,77 EUR 10.00 Agnis Ruņģis 11.02.2015. 10.02.2020.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. 5,6 EUR 10.00 Dzintars Strupis 10.02.2015. 09.02.2020.
Nekustamā īpašuma „Rīgas iela 16”, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66150030067 daļa 0,064 ha EUR 31,00 (gadā) Ziemeļvidzemes rezervāta atbalsta biedrība 02.04.2014. 01.06.2017.
Zemes īpašuma „Papes ezers” daļa zemes, kadastra Nr.64840020001 974,00 Rakstiskās izsoles rezultāti
Zemes īpašums „Randu pļavas”, kadastra Nr.66350010040 97,2200 Rakstiskās izsoles rezultāti
Nekustamais īpašums “Jaunķemeri 2118” ar kadastra nr. 13000252118. 2955,00 m2 EUR 31,24 Krievijas Federācijas Prezidentu lietu pārvaldes Federālā valsts budžeta iestāde "Atveseļošanās komplekss "BOR"" 27.09.2013. 27.09.2062.
Nekustamais īpašums “Gneiss”, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54860010401. 105,4 ha EUR 1095,63 (ceturksnī) SIA "Gneiss" 30.04.2013. 31.12.2017.
Nekustamais īpašums Vecupītes 3, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, kadastra nr. 96640140065001 51,3 m2 EUR 203,68 (gadā) Vilnis Avots 13.04.2013. 15.04.2023.
Nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 88780030124 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88780030952 daļa 1400,00 m2 EUR 28,46 (gadā) Mērsraga novada dome 12.03.2013. 12.03.2023.
Nekustamā īpašuma ar kadastra nr.80150020053, zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 80150020101 daļa 650,00 m2 EUR 1,24 (gadā) SIA “Abedīšanas birojs Sigulda” 14.02.2013. 30.01.2018.

Uz augšu

NOMĀJAMIE ĪPAŠUMI

Īpašums

Platība

Iznomātājs

Biroja telpas , Galdnieku ielā 8, Rēzeknē, LV-4601 215,00 m2 SIA "Riga Retail" telpu nomas līgums
Nekustamā īpašuma "Mākoņkalna pagasta bērnudārzs" ar kadastra Nr. 78720080276 kadastra apzīmējuma 78720080276 daļa (zeme) un  ar kadastra apzīmējumu 78720080276001 (telpas) 0.4630 ha (zeme) 150 m2 (telpas) Rēzeknes novada pašvaldība Mākoņkalna pagasta pārvalde bezatlīdzības lietošana
Nekustamā īpašums “18. Novembra iela 105” ar kadastra Nr. 05000043209 kadastra apzīmējums 05000043209 būves ar kadastra apzīmējumu 05000043202003 daļa 63.40 ha Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” zemes nomas līgums
Nekustamā īpašuma “Dvarči” ar kadastra Nr. 78720080004 kadastra apzīmējuma 78720080004 būves ar kadastra apzīmējumu 78720080004012 daļa 200 m2 zemnieku saimniecība “Stirnas”
Nekustamais īpašums autostāvvietas Dārza ielā 58, Rēzeknē SIA “Leiči”
Nekustamā īpašuma “Avotiņi” ar kadastra Nr. 80420020099 kadastra apzīmējuma 80420020099 daļa 0.0235 ha Jānis Ozols zemes nomas līgums
Nekustamā īpašuma “Smilgas” ar kadastra Nr. 36880030012 kadastra apzīmējuma 36880030012 daļa 0.2 ha Juris Kursītis zemes nomas līgums

Uz augšu

NEVAJADZĪGĀ KUSTAMĀ MANTA
Pašreiz nav atsavināma iestādes darbības nodrošināšanai nevajadzīga valsts kustama manta.

Uz augšu