LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Vakances
22.05.2019.  Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamenta vecākā eksperta(-es) amata vakance
Pieteikšanās līdz 07.06.2019.

15.05.2019.  Projektu vadītāja(-as) amata vakance
Pieteikšanās līdz 31.05.2019.
 
03.05.2019.  Vidzemes reģionālās administrācijas Līgatnes dabas taku dabas izglītības darba speciālista(-es) amata vakance
Pieteikšanās līdz 24.05.2019.


*************************************************************************


22.05.2019.  Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamenta vecākā eksperta(-es) vakance

Dabas aizsardzības pārvaldes komandā nepieciešams profesionāls, enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis – vecākais eksperts(-e) Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamentā uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).

Prasības pretendentiem:
 • 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinībās;
 • darba pieredze juridiskajā specialitātē vismaz vienu gadu;
 • priekšroka kandidātiem ar darba pieredzi valsts vai pašvaldības iestādē, kā arī darbā ar interešu konflikta novēršanas un pretkorupcijas jautājumiem;
 • spēja analītiski domāt;
 • precizitāte darba uzdevumu izpildē, iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem;
 • spēja efektīvi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
Galvenie darba pienākumi:
 • organizēt un koordinēt ar valsts pārvaldes pakalpojumiem un e-pārvaldi saistītos jautājumus;
 • organizēt un koordinēt interešu konflikta novēršanas, pretkorupcijas un ētikas jautājumus, tai skaitā iekšējo normatīvo aktu izstrādi šajā jomā;
 • nodrošināt pārvaldes ikgadējā darba plāna, darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju un to atskaišu sagatavošanu, veikt to izpildes analīzi un uzraudzību;
 • savas kompetences ietvaros sniegt juridisko atbalstu, konsultācijas pārvaldes darbiniekiem.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi skaistākajā Latvijas pilsētā - Siguldā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.
Mēnešalga: 800 līdz 1000 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 21.amatu saimē, III A līmenī, 9 mēnešalgu grupā.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darba vieta: Sigulda

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 07.06.2019.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Vecākais eksperts SVKD” uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 07.06.2019.

Tālrunis uzziņām: 67509767


Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.


 
 *************************************************************************15.05.2019.  Projektu vadītāja(-as) vakance

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz projektu vadītāja/-as vietu (uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)

Prasības pretendentiem:
 • Augstākā izglītība (vēlams vides zinātnēs vai finanšu vadībā);
 • Darba pieredze (arī finanšu vadība) Eiropas savienības projektu vadībā;
 • Labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • Labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
Galvenie darba pienākumi:
 • Organizēt projektu sagatavošanu atbilstoši finanšu instrumentu izstrādātajām vadlīnijām;
 • Veikt projektu strukturizēšanu, projekta darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu;
 • Veikt projektu finanšu plūsmas plānošanas un organizēšanas kontroli;
 • Sekot līdzi projektu ieviešanas gaitai un līdz projektu noslēgumam organizēt projekta uzraudzības grupu sanāksmes, gatavot ceturkšņu apkopojumus par paveikto un finanšu situāciju.
 • Veikt projektu rīcību izpildes kvalitātes kontroli;
 • Veikt projektu dokumentācijas atbilstības kontroli;
 • Konsultēt projektos iesaistīto personālu finanšu attiecināmības jautājumos;
 • Regulāri pārbaudīt projektu atskaišu atbilstību finansētāja prasībām;
 • Paredzēt un vadīt iespējamos riskus;
 • Piedalīties jaunu projektu sagatavošanā.
 • Nodrošināt nepieciešamo informāciju VARAM Investīciju Projektu Apstiprināšanas Komisijai.
Papildus prasības:
 • Projektu jomā spēt izvēlēties prioritātes, plānot, organizēt un vadīt darbus patstāvīgi
 • Strādāt komandā, organizēt un vadīt sanāksmes
 • Analizēt problēmas, iniciēt alternatīvus risinājumus
 • Precizitāte un elastība projektu uzraudzības procesā
 • Izvirzīt mērķus, pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību
 • Sagatavot prezentācijas un uzstāties
 • Efektīvi plānot un pārraudzīt finanšu līdzekļus
 • Gatavot līgumu projektu
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.
Mēnešalga: līdz 1000 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darba vieta: Sigulda

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 31.05.2019.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–215
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Projektu vadītājs” uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 31.05.2019
Tālrunis uzziņām: 26541666

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

 

 
************************************************************************


 
03.05.2019.  Vidzemes reģionālās administrācijas Līgatnes dabas taku dabas izglītības darba speciālista(-es) vakance

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz dabas izglītības darba speciālista/es amata vietu Vidzemes reģionālās administrācijas Līgatnes dabas takās (uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze))

Prasības pretendentiem:
 • 2. līmeņa augstākā izglītība, vēlams, komunikāciju vai dabaszinātņu jomā;
 • teicamas komunikācijas (mutvārdos un rakstveidā), prezentācijas un sadarbības prasmes;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru un citām mūsdienu saziņas tehnoloģijām;
 • spēja efektīvi un radoši strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • vēlme un gatavība pastāvīgi mācīties un apgūt ko jaunu, kā arī strādāt ar dažādām auditorijām;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un angļu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie darba pienākumi:
 • sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitāšu plānošana un realizēšana Līgatnes dabas takās un  dabas izglītības centrā ”Pauguri”;
 • elektronisko un drukāto informatīvo materiālu izveide (informācijas stendi, prezentācijas, bukleti u.c.);
 • publiski izplatāmās informācijas sagatavošana;
 • Līgatnes dabas taku mājas lapas www.ligatnesdabastakas.lv un sociālo tīklu aktualizēšana  un attīstīšana.
 • dabas izglītības pasākumu publicitātes nodrošināšana Vidzemes reģionā;
 •  “Jauno reindžeru” (EUROPARCJunior Ranger) kustības organizēšana Gaujas Nacionālajā parkā (pārgājienu organizēšana, jaunu dalībnieku uzņemšana utt.);
 • brīvprātīgā darba un studiju prakses iespēju veicināšana un organizēšana.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas saglabāšanas iestādē valstī.
Mēnešalga: 640 – 800 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darba vieta: Līgatne un Sigulda

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 24.05.2019.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150;
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Dabas izglītības darba speciālists” uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv (līdz 24.05.2019.)

Tālrunis uzziņām: 26433668Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.*************************************************************************