LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Vakances
18.01.2018. Finansista(-es) vakance
Pieteikšanās līdz 29.01.2018.

17.01.2018. Iepirkumu vadītāja(-as) vakance
Pieteikšanās līdz 02.02.2018.

16.01.2018. Latgales reģionālās administrācijas vecākā eksperta (-es) vakance
Pieteikšanās līdz 31.01.2018.

15.01.2018. Projektu vadītāja(-as) vakance
Pieteikšanās līdz 26.01.2018.
 
15.01.2018. Budžeta un finanšu nodaļas vadītāja(-as) vakance
Pieteikšanās līdz 26.01.2018.
 

18.01.2018. Finansista(-es) vakance
Pieteikšanās līdz 29.01.2018.

Dabas aizsardzības pārvaldes komandā nepieciešamas enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis - Finansists(-e) uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).


Prasības pretendentiem:
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība finanšu vai ekonomikas specialitātē;
 • vismaz 2 gadu darba pieredze darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībā līdzīgā amatā;
 • labas zināšanas grāmatvedības jomā un finanšu vadības un plānošanas jomā;
 • zināšanas un pieredze par valsts vai pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmām;
 • augsta atbildības sajūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • labas komunikācijas, sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru, īpaši MS Exel;
 • zināšanas un pieredze darbā ar grāmatvedības programmu „Horizon”;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:
 • iestādes budžeta plānošana, pārskatīšana, izpildes kontrole, priekšlikumu sagatavošana;
 • gada un ceturkšņa pārskatu, atskaišu sagatavošana un iesniegšana;
 • finanšu vadības un kontroles sistēmas pārraudzīšana, tās optimizēšana;
 • naudas līdzekļu plūsmas un grāmatvedības kontrole, norēķinu kontrole ar debitoriem, krājumu atlikumu pārraudzība;
 • iestādes finanšu stratēģijas izstrāde, ieviešana, uzturēšana;
 • iekšējās kontroles sistēmas izstrāde, ieviešana, pārraudzība nodaļas kompetences ietvaros.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: līdz 900 euro (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 12.1. amatu apakšsaimē, II C līmenī, 10 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks:3 mēneši.
Darbavieta: Sigulda

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 29.01.2018.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 29.01.2018.
Papildus informācija: 67509760.

17.01.2018. Iepirkumu vadītāja(-as) vakance
Pieteikšanās līdz 02.02.2018.

Dabas aizsardzības pārvaldes komandā nepieciešams Iepirkumu vadītājs (-a) (pilna slodze) uz nenoteiktu laiku.


Prasības pretendentiem:
 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītība tiesību zinātnē vai profesionālās pilnveides izglītība iepirkumu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā 3 gadi
 • zināšanas par normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā un ar to saistītām procedūrām
 • spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē
 • iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos
 • teicamas valsts valodas,vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru

Galvenie darba pienākumi:
 • Vadīt un organizēt publiskā iepirkuma procedūras pilnu norises ciklu, tai skaitā konkursu nolikumu izstrādes procesu, izvērtēt citu sagatavotos konkursu nolikumus
 • sagatavot iepirkumu nolikumus un iepirkumu līguma projektus
 • organizēt iepirkumu līgumu slēgšanas procedūru
 • organizēt publisko iepirkumu komisijas darbu
 • veikt iepirkumu uzskaiti un iepirkuma dokumentācijas kārtošanu
 • sastādīt iepirkumu plānu, kontrolēt tā izpildi, nodrošināt  plānā nepieciešamo grozījumu veikšanu
 • nodrošināt informatīvo paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem savlaicīgu ievietošanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, kā arī informācijas par rakstveidā noslēgtajiem publisko iepirkumu līgumiem ievietošanu iestādes mājas lapā
 • organizēt un veikt iekšējo normatīvo aktu izstrādi iepirkumu jautājumos  
 • sagatavot pārskatus, paskaidrojuma vēstules u.c. materiālus iesniegšanai Iepirkumu uzraudzības birojā un citām iesaistītajām pusēm

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī

Mēnešalga: līdz 1000 euro (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks:3 mēneši.
Darbavieta: jebkurā Dabas aizsardzības pārvaldes birojā

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 02.02.2018.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Iepirkumu vadītājs” uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 02.02.2018.
16.01.2018. Latgales reģionālās administrācijas vecākā eksperta(-es) vakance
Pieteikšanās līdz 31.01.2018.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Latgales reģionālās administrācijas vecākā eksperta/es ierēdņa vietu uz noteiktu laiku (pilna darba slodze)


Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kā arī sugu un biotopu atpazīšanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas).

Galvenie darba pienākumi:
 • Lēmumu, atļauju, saskaņojumu un atzinumu sagatavošana dabas aizsardzības, ietekmes uz vidi novērtējuma un teritorijas plānošanas jomā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai pārvaldes kompetencei.
 • Darbību un pasākumu ietekmes izvērtēšana uz aizsargājamām teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, bioloģisko daudzveidību un dabas vērtību saglabāšanu.
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk – aizsargājamā teritorija), mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana.
 • Īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas iegūšana, to labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: līdz 800 EUR (bruto), atbilstoši piešķirtajai kategorijai. Amats klasificēts 10.amatu apakšsaimē, III līmenī, 10. mēnešalgu grupā.
Pārbaudes laiks: 6 mēneši.
Darbavieta: Aiviekstes iela 3, Ļaudona, Madonas novads.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 31.01.2018.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajā administrācijā, Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 31.01.2018.

Tālruņi uzziņām: 29256225; 29443384.

15.01.2018. Projektu vadītāja(-as) vakance
Pieteikšanās līdz 26.01.2018.

Dabas aizsardzības pārvaldes komandā nepieciešamas enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis - Projektu vadītājs(-a) uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).Prasības pretendentiem:
 • Augstākā izglītība (vēlams vides zinātnēs vai finanšu vadībā);
 • Darba pieredze (arī finanšu vadība) Eiropas savienības projektu vadībā;
 • Labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • Labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Papildu prasības:
 • Projektu jomā spēt izvēlēties prioritātes, plānot, organizēt un vadīt darbus patstāvīgi
 • Strādāt komandā, organizēt un vadīt sanāksmes
 • Analizēt problēmas, iniciēt alternatīvus risinājumus
 • Precizitāte un elastība projektu uzraudzības procesā
 • Izvirzīt mērķus, pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību
 • Sagatavot prezentācijas un uzstāties
 • Efektīvi plānot un pārraudzīt finanšu līdzekļus
 • Gatavot līgumu projektus

Galvenie darba pienākumi:
 • Organizēt projektu sagatavošanu atbilstoši finanšu instrumentu izstrādātajām vadlīnijām;
 • Veikt projektu strukturizēšanu, projekta darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu;
 • Veikt projektu finanšu plūsmas plānošanas un organizēšanas kontroli;
 • Sekot līdzi projektu ieviešanas gaitai un līdz projektu noslēgumam organizēt projekta uzraudzības grupu sanāksmes, gatavot ceturkšņu apkopojumus par paveikto un finanšu situāciju.
 • Veikt projektu rīcību izpildes kvalitātes kontroli;
 • Veikt projektu dokumentācijas atbilstības kontroli;
 • Konsultēt projektos iesaistīto personālu finanšu attiecināmības jautājumos;
 • Regulāri pārbaudīt projektu atskaišu atbilstību finansētāja prasībām;
 • Paredzēt un vadīt iespējamos riskus;
 • Piedalīties jaunu projektu sagatavošanā.
 • Nodrošināt nepieciešamo informāciju VARAM Investīciju Projektu Apstiprināšanas Komisijai.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: 850 EUR (bruto).
Pārbaudes laiks:3 mēneši.
Darbavieta: Sigulda.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 26.01.2018.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Projektu vadītājs” uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 26.01.2018.

Tālrunis uzziņām: 67509545.


15.01.2018. Budžeta un finanšu nodaļas vadītāja(-as) vakance
Pieteikšanās līdz 26.01.2018.


Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Budžeta un finanšu nodaļas vadītāja/as ierēdņa vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • 2.līmeņa augstākā izglītība grāmatvedībā un/vai ekonomikā, finansēs;
 • vismaz 2 gadu darba pieredze darbā valsts pārvaldē vai pašvaldībā līdzīgā amatā;
 • teicamas zināšanas finanšu vadības un plānošanas jomā, finanšu uzskaites un aprites procesu, kā arī procedūru izstrādē un vadīšanā valsts pārvaldē;
 • zināšanas un pieredze par valsts vai pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmām;
 • zināšanas projektu vadībā un finanšu plānošanā;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • prasme apkopot, sistematizēt un analizēt liela apjoma informāciju;
 • augsta atbildības izjūta, spēja operatīvi darboties paaugstināta stresa situācijā, spēja efektīvi risināt problēmas;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru, ļoti labas prasmes MS Exel;
 • zināšanas un pieredze darbā ar grāmatvedības programmu „Horizon”;
 • vēlamas zināšanas Horizon BI (Microstrategy) sistēmā;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie darba pienākumi:
 • iestādes budžeta plānošana, pārskatīšana, izpildes kontrole, priekšlikumu sagatavošana;
 • finanšu vadības un kontroles sistēmas pārraudzīšana, tās optimizēšana;
 • iestādes finansēšanas plānu, tāmju un citu ar finanšu informāciju saistītu atskaišu sagatavošana;
 • naudas līdzekļu plūsmas un grāmatvedības dokumentu pārraudzība;
 • iestādes finanšu stratēģijas izstrāde, ieviešana, uzturēšana;
 • iekšējās kontroles sistēmas izstrāde, ieviešana, pārraudzība nodaļas kompetences ietvaros.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: līdz 1200 euro (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 12.1. amatu apakšsaimē, IV B līmenī, 12 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks: 4 mēneši.
Darbavieta: Sigulda.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 26.01.2018.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 26.01.2018.

Tālrunis uzziņām: 67509760.