LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Vakances
21.02.2019. Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta (-es) ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 12.03.2019.
 
 
 
*************************************************************************

 
21.02.2019.  Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta (-es) ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 12.03.2019.

Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta/es ierēdņa amata vietu (1 amata vieta) uz noteiktu laiku (pilna darba slodze).


Prasības: :
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām. Vakancei uz ierēdņa prombūtnes laiku var pieteikties arī persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu,
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs,
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem tiks uzskatīta par priekšrocību,
 • zināšanas sugu un biotopu noteikšanā,
 • sugu un biotopu jomas eksperta sertifikāts (vēlamās jomas: “meži un virsāji”, “purvi”, “zālāji”) tiks uzskatīts par priekšrocību,
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus,
 • augsta atbildības sajūta,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība,
 • labas datora lietošanas prasmes,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
 • svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas).

Galvenie amata pienākumi:
 • dabas aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos paredzēto atļauju un saskaņojumu projektu sagatavošana,
 • citu dokumentu un administratīvo aktu sagatavošana dabas aizsardzības jomā,
 • sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā,
 • dalība iestādes rosināto projektu realizācijā.

Piedāvājam:
 • interesantu un atbildīgu darbu,
 • vērtīgu pieredzi, profesionālās izaugsmes iespējas,
 • atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
Mēnešalga: 720-900 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai
Amats klasificēts 10.amatu apakšsaimē, III līmenī, 10. mēnešalgu grupā.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši
Darbavieta: Jebkurā Vidzemes reģionālās administrācijas birojā.


Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 12.03.2019.) Dabas aizsardzības pārvaldē, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
  vai Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālajā administrācijā, „Kārļukalnā”, Amatas nov., Drabešu pag., LV-4101
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Vecākais eksperts Vidzemes reģionālajā administrācijā” uz e-pasta adresi: vidzeme@daba.gov.lv līdz 12.03.2019.      

Tālrunis uzziņām:64107230


Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.*************************************************************************

 
18.02.2019.  Latgales reģionālās administrācijas vecākā inspektora (-es) ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 08.03.2019.

Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora/es ierēdņa vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)

Prasības: :
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kā arī sugu un biotopu atpazīšanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecība (vēlama);
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:
 • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu, biotopu, mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrole, t.sk. ūdens bioloģisko resursu kontrole;
 • sagatavot dokumentus un administratīvos aktus dabas aizsardzības jomā;
 • sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā;
 • dalība pārvaldes īstenoto projektu dabas aizsardzības jomā īstenošanā.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.
Mēnešalga: no 680 līdz 850,00 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 26.3.amatu apakšsaimē, III līmenī, 9 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks: 6 mēneši
Darbavieta: Galdnieku iela 8, Rēzekne
Pārraugāmās teritorijas atrodas: Rēzeknes, Ludzas, Dagdas, Madonas novadā.


Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 08.03.2019.) Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajā administrācijā, Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: latgale@daba.gov.lv līdz 08.03.2019.

Tālruņi uzziņām: 29256225; 29443384


Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.*************************************************************************