LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Ekspertu reģistrs
Publiski pieejamajā sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu reģistrā atbilstoši Sertificēšanas noteikumu 23.punktam tiek iekļauta informācija par sertificētiem ekspertiem, viņiem piešķirto sertifikāta numuru, sertifikāta derīguma termiņu, sugu, sugu grupu vai biotopu grupu, par kuru eksperts ir tiesīgs sniegt atzinumus, ja sertifikāts tiek anulēts - sertifikāta anulēšanas datumu, kā arī eksperta kontaktinformācija.
 
Aktualizēts 03.12.2018.
 
Lai atlasītu interesējošās jomas ekspertus, meklēšanas laukā ierakstiet atbilstošās sugu vai biotopu grupas nosaukumu.
Saīsinājumi: S: suga, sugu grupa, B: biotopu grupa
 
Sugu, biotopu vai to grupu specializācija Vārds, uzvārds Sertifikāta Nr. Sertifikāta derīguma termiņš Tālrunis E-pasta adrese Reģions Eksperta komentārs
S: vaskulārie augi, B: meži un virsāji, purvi, zālāji Valda Baroniņa 001 pagarināts >> 15.05.2023. 29197272 valda.baronina(at) ldf.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: vaskulārie augi; B: meži un virsāji, purvi, zālāji, tekoši saldūdeņi, jūras piekraste, alas, atsegumi un kritenes Ilze Rēriha 002 pagarināts >> 10.05.2023. 26362096 i.reriha(at) lvm.lv; ilze.rerihamazirbe(at) gmail.com    
S: sūnas Ilze Rēriha 002 28.05.2018.-27.05.2023. 26362096 i.reriha(at) lvm.lv; ilze.rerihamazirbe(at) gmail.com visa Latvija  
B: zālāji, meži un virsāji, jūras piekraste Egita Grolle 003 pagarināts >> 13.05.2023. 28636444 vzsbirojs(at) inbox.lv visa Latvija  
S: vaskulārie augi Egita Grolle 003 07.09.2016.- 06.09.2019. 28636444 vzsbirojs(at) inbox.lv visa Latvija  
S: vaskulārie augi; B: meži un virsāji, zālāji, jūras piekraste Māris Laiviņš 004 pagarināts >> 30.05.2023. 29424121 m.laivins(at) inbox.lv visa Latvija  
S: putni Rolands Lebuss 005 pagarināts >> 13.05.2023. 29489097 rolands.lebuss(at) lob.lv visa Latvija  
S: vaskulārie augi, sūnas; B: meži un virsāji, purvi, zālāji, stāvoši saldūdeņi, tekoši saldūdeņi, jūras piekraste, alas, atsegumi un kritenes Uvis Suško 006 pagarināts >> 03.06.2023. 27177821 uvis.susko(at) inbox.lv visa Latvija  
S: mieturaļģes B: iesāļūdeņi Uvis Suško 006 04.06.2018.- 03.06.2021. 27177821 uvis.susko(at) inbox.lv visa Latvija  
S: vaskulārie augi; B: meži un virsāji, purvi, zālāji,  stāvoši saldūdeņi, tekoši saldūdeņi, jūras piekraste, iesāļūdeņi, alas, atsegumi un kritenes Rūta Sniedze-Kretalova 007 pagarināts >> 14.08.2018. 26845374 ruta.sniedze(at) ldf.lv    
B: stāvošie saldūdeņi Vita Līcīte 008 pagarināts >> 25.05.2023. 29470119 vita(at) ezeri.lv visa Latvija  
S: putni Aigars Kalvāns 009 pagarināts >> 25.05.2023. 20283413 a.kalvans(at) lvm.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji Aigars Kalvāns 009 14.03.2017.– 13.03.2020. 20283413 a.kalvans(at) lvm.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: bezmugurkaulnieki; B: meži un virsāji Kristaps Vilks 010 pagarināts >> 25.03.2019. 26513497 kristaps.vilks(at) lu.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: vaskulārie augi; B: meži un virsāji, purvi, jūras piekraste Liene Auniņa 011 05.06.2018.- 04.06.2023. 26439189 liene.aunina(at) lu.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: abinieki, rāpuļi Mihails Pupiņš 012 pagarināts >> 01.08.2023. 29621191 mihails.pupins(at) gmail.com visa Latvija  
S: rotans (Perccottus glenii) Mihails Pupiņš 012 30.12.2017.- 29.12.2020. 29621191 mihails.pupins(at) gmail.com visa Latvija  
B: stāvoši saldūdeņi Mihails Pupiņš 012 pagarināts >> 12.01.2022. 29621191 mihails.pupins(at) gmail.com visa Latvija  
S: putni; B: purvi, stāvoši saldūdeņi, tekoši saldūdeņi Uģis Bergmanis 014 pagarināts >> 10.06.2023. 29485851 u.bergmanis(at) lvm.lv Madonas, Gulbenes, Alūksnes, Balvu, Ludzas, Kārsavas, Rēzeknes, Krāslavas, Daugavpils, Jēkabpils novads  
B: meži un virsāji Uģis Bergmanis 082 pagarināts >> 04.02.2021. 29485851 u.bergmanis(at) lvm.lv Madonas, Gulbenes, Alūksnes, Balvu, Ludzas, Kārsavas, Rēzeknes, Krāslavas, Daugavpils, Jēkabpils novads  
B: meži un virsāji Dace Kroģere 015 pagarināts >> 10.06.2023. 26428019 D.Krogere(at) lvm.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: purvi Dace Kroģere 015 19.10.2016.– 18.10.2021. 26428019 D.Krogere(at) lvm.lv    
S: vaskulārie augi; B: meži un virsāji, purvi, zālāji, jūras piekraste Agnese Priede 016 pagarināts >> 13.06.2023. 29640959 agnesepriede(at) hotmail.com Kurzeme, Zemgale, Pierīga  
B: meži un virsāji Jānis Greivulis 017 pagarināts >> 18.06.2023. 26378422 janis.greivulis(at) daba.gov.lv Kurzeme  
S: vaskulārie augi, B: meži un virsāji, purvi, zālāji Inese Silamiķele 019 pagarināts >> 01.07.2023. 29295558 silamikele(at) gmail.com    
S: vaskulārie augi, B: meži un virsāji, purvi, zālāji, tekoši saldūdeņi, stāvoši saldūdeņi Anita Namatēva 020 pagarināts >> 12.07.2023. 29214170 anita.namateva(at) daba.gov.lv    
S: vaskulārie augi, B: meži un virsāji, purvi, zālāji Vija Kreile 021 pagarināts >> 17.07.2023.  26586646 vijakreile(at) inbox.lv; v.kreile(at) lvm.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: vaskulārie augi, ķērpji; B: meži un virsāji, purvi, zālāji, jūras piekraste Inga Straupe 022 pagarināts >> 24.07.2023. 29442520 inga.straupe(at) llu.lv visa Latvija  
B: tekoši saldūdeņi Inga Straupe 022 pagarināts >> 23.02.2019. 29442520 inga.straupe(at) llu.lv visa Latvija  
S: abinieki, rāpuļi Valts Vilnītis 023 pagarināts >> 04.09.2023. 29211034 valts(at) environment.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: stāvoši saldūdeņi, tekoši saldūdeņi Valts Vilnītis 023 03.03.2016.- 02.03.2019. 29211034 valts(at) environment.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: abinieki, rāpuļi Margita Deičmane 024 pagarināts >> 04.09.2023. 26444401 margita(at) environment.lv    
B: zālāji Margita Deičmane 024 06.06.2018.- 05.06.2023. 26444401 margita(at) environment.lv    
S: bezmugurkaulnieki – gliemji (Mollusca); B: meži un virsāji Digna Pilāte 026 pagarināts >> 23.07.2023. 28690486 digna.pilate(at) biology.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: zīdītāji Digna Pilāte 026 23.07.2018.- 22.07.2021. 28690486 digna.pilate(at) biology.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: abinieki un rāpuļi Andris Čeirāns 027 pagarināts >> 19.03.2019. 28606955 andrisc(at) lanet.lv    
S: putni Jānis Ķuze 028 pagarināts >> 27.08.2023. 29192799 jkuze(at) inbox.lv visa Latvija  
B: meži un virsāji Jānis Ķuze 028 pagarināts >> 12.12.2021. 29192799 jkuze(at) inbox.lv visa Latvija  
B: meži un virsāji Iveta Ence 029 pagarināts >> 31.07.2018. 29436275 iveta.ence(at) gmail.com Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Smiltenes, Strenču, Valkas novads  
B: meži un virsāji Nikolajs Brīvība 030 pagarināts >> 10.10.2023. 29358900 nikolajsbriviba(at) inbox.lv Gulbenes, Balvu, Alūksnes novads  
B: meži un virsāji Dainis Kudors 031 pagarināts >> 04.09.2018. 29186107 dakudo(at) dkvm.lv    
S: bezmugurkaulnieki; B: meži un virsāji Jānis Gailis 032 pagarināts >> 31.08.2023. 26553942 janka.gailis(at) gmail.com visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: putni Helmuts Hofmanis 033 pagarināts >> 07.11.2023. 26444121 hhofmanis(at) kaugas.lv    
S:  piekūnveidīgie (Falconiformes),  melnais stārķis (Ciconia nigra), sūnas, mednis; B: meži un virsāji, purvi Ojārs Demiters 034 pagarināts >> 27.11.2023. 29335784 o.demiters(at) gmail.com Kurzeme, Zemgale Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji, zālāji Gundega Jurāne 035 pagarināts >> 22.01.2019. 26339432 gugaacris(at) inbox.lv Jēkabpils, Viesītes, Salas, Aknīstes, Neretas, Līvānu, Vārkavas, Preiļu, Krustpils novads  
B: vaskulārie augi; B: meži un virsāji, zālāji, purvi, tekoši saldūdeņi, stāvoši saldūdeņi Diāna Marga 036 pagarināts >> 29.10.2023. 26439650 d.marga(at) lvm.lv Latgale  
S: vaskulārie augi, ķērpji, sūnas, sēnes, putni, bezmugurkaulnieki; B: meži un virsāji, zālāji, purvi, stāvoši saldūdeņi, tekoši saldūdeņi, jūras piekraste, alas, atsegumi un kritenes Viesturs Lārmanis 037 pagarināts >> 26.01.2019. 29154407 larmanis(at) lanet.lv Vidzeme Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: vaskulārie augi; B: meži un virsāji, zālāji Pēteris Evarts-Bunders 038 pagarināts >> 15.12.2018.  26533971 evartspeteris(at) gmail.com Austrumvidzeme, Latgale, Sēlija  
B: tekoši saldūdeņi, purvi Pēteris Evarts-Bunders 038 pagarināts >>  15.04.2022.  26533971 evartspeteris(at) gmail.com Austrumvidzeme, Latgale, Sēlija  
B: stāvoši saldūdeņi Pēteris Evarts-Bunders 038 30.03.2016.- 29.03.2019.  26533971 evartspeteris(at) gmail.com Austrumvidzeme, Latgale, Sēlija  
S: bezmugurkaulnieki Uldis Valainis 039 pagarināts >> 15.12.2018. 26113065 uldis.valainis(at) biology.lv visa Latvija  
B: meži un virsāji, purvi Uldis Valainis 039 pagarināts >> 09.03.2023. 26113065 uldis.valainis(at) biology.lv visa Latvija  
B: meži, virsāji Monika Jansone 040 pagarināts >> 18.12.2023. 29189170 monika.altite(at) inbox.lv Kurzeme Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: vaskulārie augi, putni; B: purvi Monika Jansone 040 pagarināts >> 18.12.2021. 29189170 monika.altite(at) inbox.lv Liepājas novads Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: putni; B: meži un virsāji Aivars Petriņš 041 pagarināts >> 02.02.2019.  26542577  buteo(at) lanet.lv Kurzeme, Vidzeme, Zemgale  
S: zīdītāji; B: meži un virsāji Valdis Pilāts 042 pagarināts >> 25.08.2019. 29198590  valdis.pilats(at) daba.gov.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus
S: vaskulārie augi, sūnas; B: meži un virsāji, purvi, zālāji, stāvoši saldūdeņi, tekoši saldūdeņi, jūras piekraste, iesāļūdeņi, alas, atsegumi un kritenes Ieva Rove 043 pagarināts >> 22.05.2019.  25495552  rove(at) lanet.lv visa Latvija  
S: vaskulārie augi, ķērpji, sūnas; B: meži un virsāji, purvi Sandra Ikauniece 044 pagarināts >> 27.12.2018. 26532258 sandra.ikauniece(at) daba.gov.lv visa Latvija  
S: bezmugurkaulnieki Dmitrijs Teļnovs 045 pagarināts >> 26.05.2019. 26356968  anthicus(at) gmail.com visa Latvija  
S: bezmugurkaulnieki Voldemārs Spuņģis 046 pagarināts >> 27.03.2019. 29132041  adalia(at) lanet.lv visa Latvija  
S: bezmugurkaulnieki,  putni; B: tekoši saldūdeņi, stāvoši saldūdeņi Mārtiņš Kalniņš 047 pagarināts >> 02.04.2019. 26457974  martins.kalnins(at) biology.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji Mārtiņš Kalniņš 047 01.09.2017.- 31.08.2020. 26457974  martins.kalnins(at) biology.lv    
S: bezmugurkaulnieki – gliemeži (Gastropoda); B: meži un virsāji Inga Erta 048 pagarināts >> 06.04.2019. 29134149  inga.erta(at) austrumlatgale.vmd.gov.lv. Latgale  
B: zālāji, purvi Inga Erta 048 pagarināts >> 27.07.2022. 29134149 inga.erta(at) austrumlatgale.vmd.gov.lv. Latgale  
S: sūnas, ķērpji, sēnes Inga Erta 054 pagarināts >> 06.04.2019. 29134149 inga.erta(at) austrumlatgale.vmd.gov.lv. Latgale  
S: vaskulārie augi Inga Erta 054 pagarināts >> 27.07.2022. 29134149 inga.erta(at) austrumlatgale.vmd.gov.lv. Latgale  
B: meži un virsāji Jolanta Bāra 050 pagarināts >> 27.04.2019. 26465530 jolanta.bara(at) inbox.lv Aizkraukles, Daugavpils, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Krāslavas novads  
B: zālāji Jolanta Bāra 084 22.12.2016.- 21.12.2021. 26465530 jolanta.bara(at) inbox.lv Aizkraukles, Daugavpils, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Krāslavas novads  
S: putni Elmārs Pēterhofs 051 pagarināts >> 06.03.2019. 29127455 e.peterhofs(at) lvm.lv    
S: putni Kārlis Millers 052 pagarināts >> 06.03.2019. 29252138 karlowitch(at) inbox.lv    
S: sūnas; B: meži un virsāji Ina Grīsle 053 pagarināts >> 23.07.2019. 26482408  ina.grisle(at) riga.vmd.gov.lv    
S: zivis Kaspars Abersons 055 pagarināts >> 10.03.2019. 26547795 kaspars.abersons(at) bior.gov.lv visa Latvija  
S: zivis; B: tekoši saldūdeņi Jānis Birzaks 056 pagarināts >> 10.03.2019.  67612536 janis.birzaks(at) bior.gov.lv visa Latvija  
S: zivis Ēriks Aleksejevs 057 pagarināts >> 14.03.2019. 67612536 eriks.aleksejevs(at) bior.gov.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji Gvido Leiburgs 058 pagarināts >> 06.07.2019.  29135557 leiburgs(at) gmail.com visa Latvija  
S: vaskulārie augi, ķērpji Gvido Leiburgs 058 26.02.2018.- 25.02.2023.  29135557 leiburgs(at) gmail.com visa Latvija  
S: bezmugurkaulnieki Gvido Leiburgs 058 13.01.2018.– 12.01.2023.  29135557 leiburgs(at) gmail.com visa Latvija  
S: putni Uldis Ļoļāns 059 pagarināts >>07.08.2019. 26320432 vainamoinen73(at) yahoo.co.uk Vidzeme, Latgale Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji, purvi Uldis Ļoļāns 059 09.06.2017.– 08.06.2020. 26320432 vainamoinen73(at) yahoo.co.uk Vidzeme, Latgale Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: vaskulārie augi, ķērpji, sūnas; B: meži un virsāji, purvi, zālāji, tekoši saldūdeņi, stāvoši saldūdeņi, jūras piekraste, iesāļūdeņi, alas, atsegumi un kritenes Anna Mežaka 060 pagarināts >> 17.04.2019. 26873683 anna.mezaka(at) ru.lv    
S: putni Gaidis Grandāns 061 pagarināts >> 07.08.2019. 26638608 gaidis(at) latvijasputni.lv    
B: meži un virsāji, purvi, zālāji Gaidis Grandāns 087 pagarināts >> 26.07.2016.- 25.07.2021. 26638608 gaidis(at) latvijasputni.lv    
B: meži un virsāji Ingrīda Seržāne 062 pagarināts >> 06.08.2019. 26131419 mamainga(at) inbox.lv Jēkabpils novads  
S: putni
 
Sintija Martinsone 064 pagarināts >> 03.08.2019. 29353919 sintija.martinsone(at) daba.gov.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: vaskulārie augi B: meži un virsāji, zālāji, purvi, jūras piekraste Solvita Rūsiņa 066 pagarināts >> 11.01.2020. 26380676 rusina(at) lu.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: putni; B: zālāji Oskars Keišs 067 26.01.2016.- 25.01.2021. 29236300   oskars.keiss(at) lu.lv    
S: vaskulārie augi; B: meži un virsāji, purvi, zālāji, stāvoši saldūdeņi, tekoši saldūdeņi, jūras piekraste, iesāļūdeņi; Brigita Laime 069 pagarināts >> 19.08.2020. 26592604  brigita.laime(at) lu.lv visa Latvija  
S: zīdītāji - sikspārņi Viesturs Vintulis 070 pagarināts >> 24.06.2020. 22017490 viesturs.vintulis(at) lu.lv visa Latvija  
S: zīdītāji – sikspārņi (Chiroptera) Jurģis Šuba 071 pagarināts >> 17.05.2021. 29361851 jurgis.suba(at) silava.lv    
S: zīdītāji – sikspārņi (Chiroptera) Gunārs Pētersons 073 pagarināts >> 06.05.2020. 29439097 Gunars.Petersons(at) llu.lv visa Latvija  
S: zīdītāji - ūdri un susuri Gunārs Pētersons 073 07.05.2015.– 06.05.2018. 29439097 Gunars.Petersons(at) llu.lv visa Latvija  
B: meži un virsāji, purvi Ivars Leimanis 074 pagarināts >> 03.06.2020. 29277642 l.m.t(at) inbox.lv    
B: meži un virsāji Ludvigs Karvelis 075 pagarināts >> 24.08.2020. 29411165 ludvigs.karvelis(at) mkpc.llkc.lv Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novads  
B: meži un virsāji Laila Šestakovska 077 pagarināts >> 09.09.2020. 28323647 laila.sestakovska(at) mkpc.llkc.lv Vidzeme  
B: meži un virsāji; purvi Gatis Eriņš 079 pagarināts >> 15.11.2021. 26554613 gatis.erins(at) gmail.com visa Latvija Privātpersonām sniedz atzinumus tikai B: meži un virsāji
B: meži un virsāji Alnis Ozoliņš 080 pagarināts >> 06.05.2021. 29428571 alnis.ozolins(at) gmail.com    
S: vaskulārie augi; B: zālāji, meži un virsāji Kristīne Daudziņa 083 pagarināts >> 06.04.2021. 28309789 kristine.daudzina(at) biology.lv    
S: vaskulārie augi, meži un virsāji, purvi, zālāji Gunta Evarte-Bundere 085 pagarināts >> 08.03.2021.  28659878 gunta.evarte(at) biology.lv Latgale, Sēlija  
B: tekoši saldūdeņi Gunta Evarte-Bundere 085 09.03.2016.- 08.03.2019.  28659878 gunta.evarte(at) biology.lv Latgale, Sēlija  
S: bezmugurkaulnieki Maksims Balalaikins 086 pagarināts > 02.03.2021. 26442488 maksims.balalaikins(at) biology.lv visa Latvija  
B: meži un virsāji, zālāji Maksims Balalaikins 086 pagarināts >> 14.08.2022. 26442488 maksims.balalaikins(at) biology.lv visa Latvija  
B: meži un virsāji, sūnas Guntis Brūmelis 088 02.06.2016.- 01.06.2021. 29482107 guntis.brumelis(at) lu.lv    
B: zālāji Inga Avotiņa 089 pagarināts >> 17.05.2021. 26488259 ingaavotina(at)inbox.lv Valmieras, Madonas, Lubānas novads Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: vaskulārie augi, mieturaļģes (Charophyta); B: tekoši saldūdeņi, stāvoši saldūdeņi; Egita Zviedre 092 07.06.2016. - 06.06.2021. 29421031 egita.zviedre(at) ldm.gov.lv    
B: meži un virsāji, zālāji Dana Krasnopoļska 096 02.06.2016.– 01.06.2021. 28482353 dana.krasnopolska(at) biology.lv Latgale, Sēlija  
S: vaskulārie augi; B: purvi Dana Krasnopoļska 096 pagarināts >> 02.03.2023. 28482353 dana.krasnopolska(at) biology.lv Latgale, Sēlija  
B: tekoši ūdeņi Dana Krasnopoļska 096 02.06.2016. – 01.06.2019. 28482353 dana.krasnopolska(at) biology.lv Latgale, Sēlija  
B: zālāji, tekoši saldūdeņi Linda Uzule 097 pagarināts >> 21.05.2021. 26229472 linda.uzule(at) lu.lv Kurzeme  
B: stāvoši saldūdeņi Linda Uzule 097 30.05.2017.- 29.05.2020. 26229472 linda.uzule(at) lu.lv Kurzeme  
S: vaskulārie augi; meži un virsāji, purvi Linda Uzule 138 pagarināts >> 26.04.2023. 26229472 linda.uzule(at) lu.lv Kurzeme, Zemgale  
S: vaskulārie augi; B: meži un virsāji, zālāji Daina Bojāre 099 07.06.21016.- 06.06.2021. 29452407 dbojare(at) gmail.com Rīga, Vidzeme  
B: purvi Daina Bojāre 099 23.02.2018.-22.02.2023. 29452407 dbojare(at) gmail.com visa Latvija  
B: tekoši saldūdeņi un stāvoši saldūdeņi Laura Grīnberga 100 19.06.2016.– 18.06.2021. 26149306 laura.grinberga(at) gmail.com Rīga, Vidzeme  
S: vaskulārie augi Laura Grīnberga 100 07.06.2016.– 06.06.2019. 26149306 laura.grinberga(at) gmail.com Rīga, Vidzeme  
S: putni; B: meži un virsāji, zālāji, purvi Andris Avotiņš 101 pagarināts >> 10.08.2021. 26624787 avotins.puces(at) gmail.com Augšzeme, Latgale, Vidzeme Privātpersonām sniedz atzinumus tikai par mežu un virsāju un purvu biotopu grupām un putnu sugām.
B: zālāji Maija Medne 102 pagarināts >> 04.09.2021.  26741537 maijamedne(at) gmail.com  visa Latvija  
S: vaskulārie augi; B: meži un virsāji, purvi Maija Medne 102 30.08.2016.- 29.08.2019.  26741537 maijamedne(at) gmail.com. visa Latvija  
S: vaskulārie augi; B: meži un virsāji; zālāji Dzirkstīte Gritāne 103 pagarināts >> 27.11.2021. 29358334 dzirkstite6(at) inbox.lv. Ērgļu un Madonas novads; Latgale  
S: vaskulārie augi un B: meži un virsāji, stāvoši saldūdeņi Evija Zvejniece 104 pagarināts >> 12.01.2022. 26324329 evijalakotko(at) gmail.com visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: mednis Kaspars Liepiņš 105 20.01.2017.- 19.01.2022. 29209877 k.liepins(at) lvm.lv Alūksnes, Gulbenes, Valkas novads Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji Aija Karlivāne 106 pagarināts >> 09.01.2022. 29169307 aija.saules(at) inbox.lv Vidzeme  
B: purvi Aija Karlivāne 106 10.02.2016.- 09.02.2019. 29169307 aija.saules(at) inbox.lv Vidzeme  
S: vaskulārie augi; B: jūras piekraste, zālāji, meži un virsāji, purvi Egija Biseniece 107 26.04.2017.- 25.04.2022. 26284643 ebiseniece(at) gmail.com Kurzeme, Zemgale Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: sūnas; B: meži un virsāji Sanita Putna 108 21.04.2017.- 20.04.2022. 26196338 sanita.putna(at) inbox.lv Gulbenes un Rēzeknes novads Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji, purvi Jānis Zommers 109 pagarināts >> 24.03.2022. 29435192 janizo(at) inbox.lv Vidzeme Privātpersonām sniedz atzinumus tikai par meža apsaimniekošanas plāniem Gaujas Nacionālajā parkā
S: ķērpji Rolands Moisejevs 110 pagarināts >> 01.04.2022. 26752278 rolands.moisejevs(at) biology.lv visa Latvija  
B: meži un virsāji Rolands Moisejevs 110 13.02.2018.- 12.02.2023. 26752278 rolands.moisejevs(at) biology.lv visa Latvija  
S: vaskulārie augi
B: zālāji, purvi
Marta Baumane 111 21.04.2017.- 20.04.2022. 29156223 baumane.marta(at) gmail.com Kurzeme, Zemgale  
B: meži un virsāji Marta Baumane 111 21.04.2017.- 20.04.2020. 29156223 baumane.marta(at) gmail.com Kurzeme, Zemgale  
S: putni Arnis Zacmanis 113 pagarināts >> 31.05.2022. 29225577 arnis.zacmanis(at) gmail.com visa Latvija  
S: vaskulārie augi, sūnas, bezmugurkaulnieku sugām: ziemeļu upespērlene (Margaritifera margaritifera) un biezā perlamutrene (Unio crassus), B: meži un virsāji, purvi, zālāji, stāvoši saldūdeņi, tekoši saldūdeņi, alas, atsegumi un kritenes Ilze Kukāre 115 pagarināts >> 11.05.2022. 29430076 ilze.kukare(at) inbox.lv visa Latvija  
B: meži un virsāji, zālāji, purvi Anete Pošiva-Bunkovska 116 pagarināts >> 29.05.2022. 26477851 anete.poshiva(at) gmail.com visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: jūras piekraste Anete Pošiva-Bunkovska 116 11.05.2018.- 10.05.2023. 26477851 anete.poshiva(at) gmail.com visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji, zālāji Edīte Balalaikina 118 pagarināts >> 26.06.2022. 26450361 edite.balalaikina(at) inbox.lv  Jēkabpils novads  
B: meži un virsāji Iveta Donika 119 pagarināts >> 27.07.2022. 26389558 idonika(at) inbox.lv. visa Latvija  
B: minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji Iveta Donika 119 28.07.2017.- 27.07.2020. 26389558 idonika(at) inbox.lv. visa Latvija  
B: meži un virsāji, zālāji, purvi, jūras piekraste Sindra Elksne 120 pagarināts >> 03.08.2022. 26708910 sindra.elksne(at) inbox.lv visa Latvija  
B: meži un virsāji, zālāji, purvi;
S
: vaskulārie augi
Daina Lakša 121 18.05.2018.-17.05.2023. 25426738 daina.laksa(at) inbox.lv visa Latvija  
B: meži un virsāji Iveta Jakubāne 123 pagarināts >> 09.08.2022. 29888704 iveta.jakubane(at) inbox.lv    
S: vaskulārie augi; B: meži un virsāji, zālāji, purvi Inita Svilāne 124 pagarināts >> 04.08.2022. 29399414  svilanei(at) gmail.com visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: tekoši saldūdeņi Inita Svilāne 124 30.03.2016.- 29.03.2019. 29399414  svilanei(at) gmail.com    
S: vaskulārie augi, sūnas, ķērpji;
B
: meži un virsāji, purvi
Līga Strazdiņa 126 pagarināts >> 16.08.2022. 29986369 liga.strazdins(at) gmail.com visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: stāvoši saldūdeņi Lauma Vizule-Kahovska 127 pagarināts >> 09.09.2022. 29416294 lauma.vizule-kahovska(at)daba.gov.lv visa Latvija  
S: vaskulārie augi; B: tekoši saldūdeņi Lauma Vizule-Kahovska 127 10.05.2016.- 09.05.2019. 29416294 lauma.vizule-kahovska(at)daba.gov.lv visa Latvija  
S: sūnas; B: meži un virsāji, purvi Evita Oļehnoviča 128 pagarināts >> 02.02.2023. 26590488 evita.olehnovica(at)gmail.com visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: zālāji Evita Oļehnoviča 128 03.02.2018.- 02.02.2021. 26590488 evita.olehnovica(at)gmail.com visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji Linda Muceniece 129 pagarināts >> 04.01.2023. 26732674 linda_muceniece(at) inbox.lv    
B: meži un virsāji Raimonds Mežaks 130 17.01.2018.- 16.01.2023. 29639946 raimonds.mezaks(at) gmail.com Vidzeme, Zemgale  
S: putni Ieva Mārdega 131 pagarināts >> 11.02.2023. 29246443 ieva.mardega(at) gmail.com Pierīga, Saulkrastu, Sējas, Limbažu, Carnikavas novads  
B: meži un virsāji, zālāji Vita Caune 132 pagarināts >> 04.06.2023. 26872625 vita-caune(at) inbox.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji  Māris Nitcis 133 10.03.2018.- 09.03.2023.  26891848 maris.nitcis(at) biology.lv    
S: vaskulārie augi; B: meži un virsāji, zālāji, purvi Aiva Bojāre 134 24.03.2018.- 23.03.2023. 29456694 aiva.bojare(at) gmail.com visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: tekoši saldūdeņi Aiva Bojāre 134 10.05.2016.- 09.05.2019. 29456694 aiva.bojare(at) gmail.com    
S: zivis Matīss Žagars 135 24.04.2018.- 23.04.2023. 29218057 matiss.zagars(at) videsinstituts.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji Aija Ārgale 136 15.04.2018.- 14.04.2023. 26516438 a.argale(at) lvm.lv Ziemeļkurzeme Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: bezmugurkaulnieki Iveta Jakubāne 137 09.05.2018.- 08.05.2021. 29888704 iveta.jakubane(at) inbox.lv visa Latvija  
S: vaskulārie augi, meži un virsāji Līga Liepa 139 pagarināts>> 26.04.2023. 20087128 liga.liepa(at) llu.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: stāvoši saldūdeņi Ilmārs Bodnieks 140 pagarināts>> 19.05.2023. 26786191 ilmars.bodnieks(at) gmail.com visa Latvija  
B: tekoši saldūdeņi Ilmārs Bodnieks 140 03.08.2017.- 02.08.2020. 26786191 ilmars.bodnieks(at) gmail.com visa Latvija  
S: zīdītāji Karīna Dukule-Jakušenoka 141 20.03.2018.- 19.03.2021. 26897739 karina.najdera(at) gmail.com visa Latvija  
S: putni - melnais stārķis (Ciconia nigra) Solvita Reine 142 19.10.2018.- 18.10.2023. 26312244 s.reine(at) lvm.lv Dienvidkurzeme Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji Solvita Reine 142 pagarināts >> 12.12.2019. 26312244 s.reine(at) lvm.lv Dienvidkurzeme Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji Astrīda Rudzīte 143 03.12.2015.- 02.12.2018. 26410476 astrida.rudzite(at) mkpc.llkc.lv Dienvidlatgale Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji Sandra Līckrastiņa 144 12.01.2016.- 11.01.2019. 26174601 s.lickrastina(at) lvm.lv    
B: tekoši saldūdeņi, stāvoši saldūdeņi Andris-Viesturs Urtāns 145 12.01.2016.- 11.01.2019. 26535641 andris.urtans(at) daba.gov.lv    
B: meži un virsāji Liene Pelēce 146 26.01.2016.- 25.01.2019. 28666132 lienepelece(at) inbox.lv    
B: meži un virsāji Rasa Ziediņa 147 24.02.2016.- 23.02.2019. 26339958 rasa.ziedina(at) gmail.com    
S: putni Edmunds Račinskis 148 30.03.2016.- 29.03.2019. 29491927 edmunds(at) ldf.lv    
S: bezmugurkaulnieki; B: tekoši saldūdeņi, stāvoši saldūdeņi Arkādijs Poppels 149 22.04.2016.- 21.04.2019. 26893177 apoppels(at) hotmail.com    
B: meži un virsāji Linda Spade 150 18.05.2016.- 17.05.2019. 26482270 lindaspade(at) inbox.lv Kurzeme  
S: vaskulārie augi; B: meži un virsāji, zālāji Oskars Suveizda 151 05.07.2016.- 11.12.2017. anulēts 12.12.2017. 29498428 oskarss(at) inbox.lv    
S: vaskulārie augi; B: stāvoši saldūdeņi un tekoši saldūdeņi Lauma Miķelsone 152 11.08.2016.- 10.08.2019. 29544915 lauma.mik(at) gmail.com visa Latvija  
S: bezmugurkaulnieki; B: tekoši saldūdeņi, stāvoši saldūdeņi Dāvis Ozoliņš 153 04.10.2016.- 03.10.2019. 29390452 davis.ozolins(at) lu.lv visa Latvija  
S: abinieki Laura Supe 154 11.11.2016.- 10.11.2019. 28207058 laurasupe18(at) inbox.lv Vidzeme Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: purvi Laura Supe 154 15.06.2018.- 14.06.2021. 28207058 laurasupe18(at) inbox.lv Vidzeme Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji Pēteris Kaļeiņikovs 155 25.11.2016.- 24.11.2019. 29457592 peteris.kaleinikovs(at) llu.lv Visa Latvija  
S: zīdītāji; B: purvi, meži un virsāji Līga Mihailova 156 21.12.2016.- 20.12.2019. 22496277 liga.margarita(at) inbox.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: zālāji Līga Mihailova 156 29.08.2018.- 28.08.2021. 22496277 liga.margarita(at) inbox.lv visa Latvija  
S: sūnas, vaskulārie augi; B: purvi, meži un virsāji Baiba Bambe 157 22.12.2016.- 21.12.2019. 26409476 baiba.bambe(at) silava.lv Ērgļu, Madonas, Pļaviņu un Preiļu novads Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji Jēkabs Dzenis 158 18.01.2017.- 18.01.2020. 26101389 jekabs.dzenis(at) gmail.com visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: saldūdens aļģes Madara Medne 159 23.02.2017.- 22.02.2020. 28734647 madara.medne(at) gmail.com visa Latvija
S: zīdītāji Jānis Ozoliņš 160 23.03.2017.– 22.03.2020. 26320528 janis.ozolins(at) silava.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: zīdītāji Guna Bagrade 161 23.03.2017.– 22.03.2020. 29882116 guna.bagrade(at) silava.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: zīdītāji Agrita Žunna 162 23.03.2017.– 22.03.2020. 26476215 agrita.zunna(at) silava.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: bezmugurkaulnieki; B: tekoši saldūdeņi, stāvoši saldūdeņi Agnija Skuja 163 06.04.2017.– 05.04.2020. 26353114 agnija.skuja(at) lu.lv; agnija(t) lanet.lv
S: sūnas, vaskulārie augi; B: purvi, meži un virsāji, jūras piekraste Ligita Liepiņa 164 21.04.2017.– 20.04.2020. 29393384 ligita.liepina(at) lu.lv
B: jūras piekraste, zālāji, purvi, meži un virsāji Baiba Strazdiņa 165 26.04.2017.- 25.04.2020. 26556605 baiba.strazdina(at) ldf.lv Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: vasuklārie augi; B: zālāji Baiba Galniece 166 12.05.2017.- 11.05.2020. 29782651 baiba.bekisa(at) gmail.com Kurzeme, Zemgale nesniedz atzinumus privātpersonām
B: alas, atsegumi un kritenes Dainis Ozols 167 12.05.2017.- 11.05.2020. 26527214 dainis.ozols(at) daba.gov.lv
B: meži un virsāji, jūras piekraste, iesāļūdeņi Didzis Tjarve 168 19.05.2017.- 18.05.2020. 29264399 didzis.tjarve(at) lu.lv
B: meži un virsāji, zālāji Lauma Krišāne 169 24.08.2017.- 23.08.2020. 27846273 lauma.krisane(at )daba.gov.lv visa Latvija nesniedz atzinumus privātpersonām
S: putni Edgars Lediņš

 

170 07.10.2017.- 06.10.2020. 29518468 info(at) ledins.lv visa Latvija nesniedz atzinumus privātpersonām
S: vasuklārie augi; B: zālāji Ieva Rūrāne 171 07.10.2017.- 06.10.2020. 28200689 ieva.rurane(at) gmail.com visa Latvija nesniedz atzinumus privātpersonām
S: putni Jānis Priednieks 172 01.11.2017.- 31.10.2020. 29365593 jpriedn(at) lanet.lv visa Latvija
S: putni Otars Opermanis 173 13.02.2018.- 12.02.2021. 29485626 opermanis(at) gmail.com visa Latvija
S: vaskulārie augi; B: purvi, zālāji Linda Strode 174 19.03.2018.- 18.03.2021. 29436027 linda.strode(at) nbd.gov.lv visa Latvija
S: zālāji Zane Līkā 175 27.03.2018.- 26.03.2021. 26572024 zanelika(at) gmail.com visa Latvija nesniedz atzinumus privātpersonām
S: bezmugurkaulnieki; B: meži un virsāji; purvi; zālāji; jūras piekraste Rūta Abaja 176 07.05.2018.- 06.05.2021. 27818676 ruta.abaja(at) videsinstituts.lv; duuki(at) inbox.lv visa Latvija
S: putni Dagnis Vasiļevskis 177 12.06.2018.- 11.06.2021. 26112686 dagnis16(at) inbox.lv Rēzeknes, Krustpils, Madonas, Varakļānu, Viļānu novads
B: meži un virsāji, purvi, zālāji Jānis Saulītis 178 02.07.2018.- 01.07.2021. 22430622 janis.sauliitis(at) inbox.lv visa Latvija
B: purvi Emīls Kondratovičs 179 02.07.2018.- 01.07.2021. 28303418 emils.kondratovics(at) gmail.com visa Latvija nesniedz atzinumus privātpersonām
B: meži un virsāji, purvi, zālāji Renāte Kaupuža 180 02.07.2018.- 01.07.2021. 27403647 renate.kaupuza(at) gmail.com Latgale, Jaunjelgavas novads
B: tekoši saldūdeņi, stāvoši saldūdeņi Madara Medne 181 02.07.2018.- 01.07.2021. 28734647 madara.medne(at) gmail.com visa Latvija
B: purvi Madara Medne 181 30.07.2018.- 29.07.2021. 28734647 madara.medne(at) gmail.com visa Latvija
B: tekoši saldūdeņi, stāvoši saldūdeņi Toms Daniels Čakars 182 06.07.2018.- 05.07.2021. 26170817 toms.daniels(at) inbox.lv visa Latvija nesniedz atzinumus privātpersonām
S: putni Andris Dekants 183 11.07.2018.- 10.07.2021. 29422102 andris.dekants(at) lob.lv visa Latvija nesniedz atzinumus privātpersonām
B: tekoši saldūdeņi, stāvoši saldūdeņi Irēna Skrinda 184 11.07.2018.- 10.07.2021. 26313500 mirena(at) inbox.lv Latgale
B: meži un virsāji Maksims Zolovs 185 18.07.2018.- 17.07.2021. 29436189 maksims.zolovs(at) du.lv visa Latvija
S: putni Ivo Dinsbergs 186 21.08.2018.-20.08.2021. 26793192 idinsbergs(at) gmail.com visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
S: ķērpji Kristīne Štikāne 187 22.08.2018.-21.08.2021. 26989802 kristinestikanek(at) gmail.com visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: zālājiS: vaskulārie augi Nauris Kalniņš 188 31.08.2018.- 30.08.2021. 28854421 nk11064(at) lu.lv visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām
B: tekoši saldūdeņi, stāvoši saldūdeņi Zanda Ozoliņa 189 12.09.2018.- 11.09.2021 26527139 zanda.esite@gmail.com visa Latvija Nesniedz atzinumus privātpersonām