LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Dabas rezervāti
Latvijā ir 4 dabas rezervāti, kas ir teritorijas ar gandrīz neskartu dabu, kur uzturēties drīkst tikai ar īpašām atļaujām zinātniskās izpētes vajadzībām, lai nodrošinātu dabas procesu netraucētu attīstību.

Šajā kartē iezīmētajām īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām ir informatīva nozīme un tās var atšķirties no attiecīgajos normatīvajos aktos apstiprinātajām robežām.

Ikona dabas rezervātu apzīmēšanai - sarkans rombs ar tukšu vidu Teiču dabas rezervāts
Ikona dabas rezervātu apzīmēšanai - sarkans rombs ar tukšu vidu Krustkalnu dabas rezervāts
Ikona dabas rezervātu apzīmēšanai - sarkans rombs ar tukšu vidu Moricsalas dabas rezervāts
Ikona dabas rezervātu apzīmēšanai - sarkans rombs ar tukšu vidu Grīņu dabas rezervāts