LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Kurzemes PR novados
 Īpaši aizargājamās dabas teritorijas Kurzemes plānošanas reģiona novados

nacionālais parks (NP)
dabas liegums (DL)
dabas piemineklis (DPM)
dabas parks (DP)
dabas rezervāts (DR)
mikroliegums (ML)
Aizputes novads

Alsungas novads

Brocēnu novads

Grobiņas novads

Kuldīgas novads
ML Dzirnieku pļava
LIEPĀJA
 
Mērsraga novads

Nīcas novads

Pāvilostas novads

Priekules novads

Rojas novads

Rucavas novads
 
Saldus novads

Skrundas novads
Talsu novads

Vaiņodes novads

Ventspils novads

VENTSPILS