LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Normatīvo aktu projekti

 
# Paziņojums par Ministru kabineta noteikumu projektu "Dabas lieguma "Vecdaugava" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas lieguma “Vecdaugava” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts), kas paredz izmaiņas dabas lieguma “Vecdaugavai” individuālajā aizsardzības un izmantošanas režīmā.

“Dabas liegums “Vecdaugava” ir Eiropas nozīmes (Natura 2000) aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā.

Noteikumu projekts ir sagatavotos saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13. panta otrās daļas, 14. panta otro daļu un 17. panta otro daļu. Klātienē ar noteikumu projekta dokumentiem var iepazīties:
 • VARAM Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīga, darba dienās no plkst. 9:00-16:00 iepriekš piesakoties (Dārta Treija, tālr.66016789, e-pasts: darta.treija@varam.gov.lv)
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētajam noteikumu projektam var iesniegt līdz 22.09.2017. VARAM Peldu ielā 25, Rīga, LV-1494, e-pasts: darta.treija@varam.gov.lv

 
# Paziņojums par Ministru kabineta noteikumu projektu „Dabas lieguma „Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk-VARAM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (turpmāk- noteikumu projekts).

Dabas liegums „Zvārde” atrodas Saldus novada Zvārdes un Jaunances pagastos un Brocēnu novada Blīdenes pagastā. Tā kopējā platība ir 3314 ha. Dabas liegums izveidots 1999.gadā, un kopš 2005.gada iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā NATURA 2000 teritoriju tīklā.

Noteikumu projekts ir sagatavots saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 14. panta otro daļu un 17. panta otro daļu. Klātienē ar noteikumu projekta dokumentiem var iepazīties:
 • Dabas aizsardzības p'arvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas birojā Slīterē, “Šlīteres mežniecība” Dundagas pagasts, Dundagas novads, darba dienās no plkst. 9:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālr. 63286000 vai elektroniski, e-pasts: kurzeme@daba.gov.lv;
 • VARAM Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīga, darba dienās no plkst. 9:00-16:00 iepriekš piesakoties (Dace Briska, tālr. 67026424, dace.briska@varam.gov.lv)
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētajam noteikumu projektam var iesniegt līdz 16.12.2016. VARAM Peldu ielā 25, Rīga, LV-1494, e-pasts: dace.briska@varam.gov.lv


 
# Paziņojums par Ministru kabineta noteikumu projektu "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Dabas lieguma “Ances purvi un meži” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts), kas paredz izmaiņas dabas lieguma “Ances purvi un meži” individuālajā aizsardzības un izmantošanas režīmā.

“Dabas liegums “Ances purvi un meži” ir Eiropas nozīmes (Natura 2000) aizsargājama dabas teritorija, kas ietilpst Ventspils novada Ances un Tārgales pagastos.

Noteikumu projekts ir sagatavotos, pamatojoties uz 28.04.2016. apstiprināto dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plānu 2016.-2028.gadam, plāna izstrādes laikā veikto teritorijas izpēti.. Klātienē ar noteikumu projekta dokumentiem var iepazīties:
 • Dabas aizsardzības p'arvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas birojā Slīterē, “Šlīteres mežniecība” Dundagas pagasts, Dundagas novads, darba dienās no plkst. 9:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālr. 63286000 vai elektroniski, e-pasts: kurzeme@daba.gov.lv;
 • VARAM Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīga, darba dienās no plkst. 9:00-16:00 iepriekš piesakoties (Dārta Treija, tālr.66016789, e-pasts: darta.treija@varam.gov.lv)
 • Ventspils novada pašvaldībā, Skolas iela 4, Ventspils;
 • Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvaldē, "Ausmas", Ances ciems, Ances pag., Ventspils nov.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētajam noteikumu projektam var iesniegt līdz 16.12.2016. VARAM Peldu ielā 25, Rīga, LV-1494, e-pasts: pasts@varam.gov.lv.# Paziņojums par Ministru kabineta noteikumu projektu „Dabas lieguma „Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk-VARAM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (turpmāk- noteikumu projekts), kas paredz izmaiņas dabas lieguma “Ovīši” individuālajā aizsardzības un izmantošanas režīmā, kā arī funkcionālajā zonējumā.

Dabas liegums “Ovīši” ir Eiropas nozīmes (Natura 2000) aizsargājama dabas teritorija, kas ietilpst Ventspils novada Ances un Tārgales pagastā.

Noteikumu projekts ir sagatavots saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13. panta otro daļu, 14. panta otro daļu un 17. panta otro daļu.. Klātienē ar noteikumu projekta dokumentiem var iepazīties:
 • Dabas aizsardzības p'arvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas birojā Slīterē, “Šlīteres mežniecība” Dundagas pagasts, Dundagas novads, darba dienās no plkst. 9:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālr. 63286000 vai elektroniski, e-pasts: kurzeme@daba.gov.lv;
 • VARAM Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīga, darba dienās no plkst. 9:00-16:00 iepriekš piesakoties (Kristīne Puriņa, tālr. 67026587, e-pasts: kristine.purina@varam.gov.lv)
 • Ventspils novada pašvaldībā, Skolas iela 4, Ventspils;
 • Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta pārvaldē, "Dzintarkalni", Tārgales ciems,Tārgales pag., Ventspils nov.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētajam noteikumu projektam var iesniegt līdz 2016. gada 14. decembrim VARAM Peldu ielā 25, Rīga, LV-1494, e-pasts: pasts@varam.gov.lv.

MK noteikumu projekta "Dabas lieguma “Ovīši” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" sabiedriskā apspriede norisināsies 2016.gada 16.decembrī plkst.11:00 Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta pārvaldē, "Dzintarkalni", Tārgales ciems, Tārgales pagasts, Ventspils novads.


 
# Paziņojums par Ministru kabineta noteikumu projektu „Dabas lieguma „Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Dabas lieguma „Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (turpmāk- noteikumu projekts).

Noteikumu projekts ir sagatavots, pamatojoties uz 2016. gada 23. martā apstiprināto dabas lieguma „Jaunanna" dabas aizsardzības plānu 2016.-2028. gadam, plāna izstrādes laikā veikto teritorijas izpēti, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtajiem priekšlikumiem.  
 
# Paziņojums par Ministru kabineta noteikumu projektu „Dabas lieguma „Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Dabas lieguma „Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (turpmāk- noteikumu projekts).

Noteikumu projekts ir sagatavots, pamatojoties uz 2016. gada 23. martā apstiprināto dabas lieguma „Ukru gārša" dabas aizsardzības plānu 2016.-2028. gadam, plāna izstrādes laikā veikto teritorijas izpēti, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtajiem priekšlikumiem.