LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Darbinieki
Departamentu un reģionālo administrāciju biroju un darbinieku kontaktinformācija
Darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00
Pirms vizītes pie konkrēta darbinieka, lūgums iepriekš sazināties pa e-pastu vai telefoniski ar šo darbinieku
Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Juris Jātnieks
Ģenerāldirektors
juris.jatnieks(at)daba.gov.lv
Gunta Gabrāne
Ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā
29123431
gunta.gabrane(at)daba.gov.lv
Aiga Rozenberga Kvalitātes vadītāja 27850093 aiga.rozenberga(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
info(at)daba.gov.lv
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Elīna Ezeriņa Nodaļas vadītāja 26789874 elina.ezerina(at)daba.gov.lv
info(at)daba.gov.lv
Andris Soms
Ārējo un iekštīklu administrators
26527342
andris.soms(at)daba.gov.lv
Daiga Segliņa
Grafiskā dizainere
29269631
daiga.seglina(at)daba.gov.lv
Zane Rubene Grafiskā dizainere 26357547 zane.rubene(at)daba.gov.lv
Maija Rēna Sabiedrisko attiecību speciāliste 29272365 maija.rena(at)daba.gov.lv
Santa Kirsanova Klientu apkalpošanas speciāliste 26458982 santa.kirsanova(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Gita Strode
Departamenta direktore
67509761
29455010
gita.strode(at)daba.gov.lv

Monitoringa un plānojumu nodaļa

Sintija Martinsone
Nodaļas vadītāja
29353919
sintija.martinsone(at)daba.gov.lv
Valdis Pilāts
Vecākais eksperts
29198590
valdis.pilats(at)daba.gov.lv
Ilze Urtāne Vecākā eksperte       26189037 ilze.urtane(at)daba.gov.lv
Liene Opolā Vecākā eksperte       28666640 liene.opola(at)daba.gov.lv
Indra Murziņa Vecākā eksperte indra.murzina(at)daba.gov.lv

Dabas datu nodaļa

Jānis Kotāns
Nodaļas vadītājs
29191498
janis.kotans(at)daba.gov.lv
Baiba Bērziņa Vecākā referente 26394973 baiba.berzina(at)daba.gov.lv
Emīls Mortuļevs Kartogrāfs 28681721 emils.mortulevs(at)daba.gov.lv
Ieva Ābeltiņa Kartogrāfe 29256990 ieva.abeltina(at)daba.gov.lv
Jānis Puga Kartogrāfs 28839034 janis.puga(at)daba.gov.lv
Liene Zilvere
Kartogrāfe
26473536
liene.zilvere(at)daba.gov.lv
Kārlis Jansons
Sistēmanalītiķis
28788932
karlis.jansons(at)daba.gov.lv
Olga Frolova Vecākā eksperte       25617014 olga.frolova(at)daba.gov.lv

CITES nodaļa

Jēkabs Dzenis
Nodaļas vadītājs
67509761
26101389
jekabs.dzenis(at)daba.gov.lv
Evija Andrušķeviča Vecākā valsts vides inspektore 67509761 evija.andruskevica(at)daba.gov.lv
Līga Krieviņa Vecākā valsts vides inspektore 67509761 22013222 liga.krievina(at)daba.gov.lv
Santa Rutkovska Vecākā eksperte 67509761 26376697 santa.rutkovska(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Iveta Timze
Departamenta direktore
67509767
29185912
iveta.timze(at)daba.gov.lv

Politikas ieviešanas un tiesību aktu uzraudzības nodaļa

Iveta Biseniece
Departamenta direktores vietniece, nodaļas vadītāja
67509767
27874738
iveta.biseniece(at)daba.gov.lv
Inese Eiduka Vecākā eksperte 29815166 inese.eiduka(at)daba.gov.lv

Kompensāciju administrēšanas un administratīvo aktu kvalitātes vadības nodaļa

Ģirts Baranovskis
Nodaļas vadītājs
67509766
20233934
girts.baranovskis(at)daba.gov.lv
Kristīne Kuļikova Vecākā eksperte 67509766 26467588 kristine.kulikova(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Centis Apenītis
Departamenta direktors
67509763
26541721
centis.apenitis(at)daba.gov.lv

Budžeta un finanšu nodaļa

Gints Jubelis
Departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs
67509760
29470770
gints.jubelis(at)daba.gov.lv
Ieva Veikšina Finansiste 26114755 ieva.veiksina(at)daba.gov.lv

Projektu nodaļa

Aigars Pikšens
Nodaļas vadītājs
26541666
aigars.piksens(at)daba.gov.lv
Gatis Konrads Projektu vadītājs 26593444 gatis.konrads(at)daba.gov.lv
Inga Pikšena Projektu koordinatore 26392352 inga.piksena(at)daba.gov.lv
Projekts REstore
Ieva Saleniece
Projekta vadītāja
ieva.saleniece(at)daba.gov.lv
Ieva Bukovska Projekta koordinatore ieva.bukovska(at)daba.gov.lv
Anda Zālmane Sabiedrisko attiecību speciāliste 26539348 anda.zalmane(at)daba.gov.lv
Agnese Rudusāne Biotopu eksperte agnese.rudusane(at)daba.gov.lv
Inga Hoņavko
Projekta vadītāja
28607129
inga.honavko(at)daba.gov.lv
Everita Zaķe-Kļaviņa Projekta koordinatore      29247028 everita.zake-klavina(at)daba.gov.lv
Projekts CoHaBit
Inga Hoņavko Projekta vadītāja 28607129 inga.honavko(at)daba.gov.lv
Daina Bojāre Monitoringa koordinatore, eksperte daina.bojare(at)daba.gov.lv
 
Everita Zaķe-Kļaviņa Vides eksperte 29247028 everita.zake(at)klavina
Irisa Mukāne
Projekta vadītāja
26107005
irisa.mukane(at)daba.gov.lv
Ilze Reinika Projekta vadītājas asistente 27858275 ilze.reinika(at)daba.gov.lv
Viktors Lipskis Digitālo datu drošības kontrolieris 28308787 viktors.lipskis(at)daba.gov.lv
Santa Mince
Projekta grāmatvede – finansiste
santa.mince(at)daba.gov.lv
Vita Caune Eksperte - kontroliere vita.caune(at)daba.gov.lv
Didzis Tjarve Eksperts - kontrolieris didzis.tjarve(at)daba.gov.lv
Lauma Vizule-
Kahovska
Eksperte - kontroliere lauma.vizule-kahovska(at)daba.gov.lv
Dainis Ozols Eksperts - kontrolieris dainis.ozols(at)daba.gov.lv
Anita Namatēva Eksperte - kontroliere 29214170 anita.namateva(at)daba.gov.lv
Baiba Galniece Eksperte - kontroliere baiba.galniece(at)daba.gov.lv
Dzirkstīte Gritāne Eksperte - kontroliere dzirkstite.gritane(at)daba.gov.lv
Brigita Laime Eksperte - kontroliere brigita.laime(at)daba.gov.lv
Sandra Ikauniece
Eksperte - kontroliere
sandra.ikauniece(at)daba.gov.lv
Kristaps Soms-Tiesnesis Digitālo datu drošības kontrolieris- kartogrāfs kristaps.soms-tiesnesis(at)daba.gov.lv

Personāla un lietvedības nodaļa

Dita Supe
Nodaļas vadītāja
67509545
26337555
dita.supe(at)daba.gov.lv
daba(at)daba.gov.lv
Ieva Lazdiņa Vecākā lietvede 67509545 25962446 ieva.lazdina(at)daba.gov.lv
Vineta Lasmane
Vecākā lietvede
67509545
22338806
vineta.lasmane(at)daba.gov.lv

Īpašuma pārvaldības nodaļa

Vita Robalte Nodaļas vadītāja 26565220 vita.robalte(at)daba.gov.lv
Pauls Krūmiņš Iepirkumu vadītājs 26644930 pauls.krumins(at)daba.gov.lv
Elza Pētersone Iepirkumu speciāliste 28844500 elza.petersone(at)daba.gov.lv
Evita Zemlīte
Vecākā referente
26408429
evita.zemlite(at)daba.gov.lv
Inga Garkāja Vecākā referente 29114435 inga.garkaja(at)daba.gov.lv
Jānis Sproģis
Mežsaimniecības vadītājs
29284115
janis.sprogis(at)daba.gov.lv
Valdis Bērze
Ēku pārvaldnieks
26328378
valdis.berze(at)daba.gov.lv
Valters Kalveits
Vecākais referents
valters.kalveits(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Kurzemes reģionālā administrācija
 Slīteres birojs
„Šlīteres mežniecība", Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Tālrunis:  63286000
Fakss: 63286001
E-pasts: kurzeme(at)daba.gov.lv
Liepājas birojs
Jaunā Ostmala 2a, Liepāja, LV-3401
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Dace Sāmīte
Direktore
29132019
dace.samite(at)daba.gov.lv

Dabas aizsardzības daļa

Raits Čakstiņš
Direktores vietnieks, daļas vadītājs
29494292
raits.cakstins(at)daba.gov.lv
Andis Strungs Vecākais eksperts 28365715 andis.strungs(at)daba.gov.lv
Indra Dermaka
Vecākā eksperte
29464797
indra.dermaka(at)daba.gov.lv
Helmuts Hofmanis
Vecākais eksperts
26444121
helmuts.hofmanis(at)daba.gov.lv
Sniedze Više
Vecākā valsts vides inspektore
27018272
sniedze.vise(at)daba.gov.lv
Valerijs Vasiļjevs
Vecākais valsts vides inspektors
29186358
valerijs.vasiljevs(at)daba.gov.lv
Vilnis Skuja
Vecākais eksperts
29365230
vilnis.skuja(at)daba.gov.lv
Ziedonis Anšics Vecākais valsts vides inspektors 29118021 ziedonis.ansics(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Dzintars Ozols
Daļas vadītājs
63286000
29189865
dzintars.ozols(at)daba.gov.lv
Egils Perekrests
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
29332920
egils.perekrests(at)daba.gov.lv
Ilze Burnevica
Vecākā lietvede
63286000
kurzeme(at)daba.gov.lv
Ojārs Rērihs
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
29466526
ojars.rerihs(at)daba.gov.lv
Slaviks Mozoļevs
Nekustamā īpašuma speciālists
63286000
26523097
slaviks.mozolevs(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Slītere"

Andra Ratkeviča
Vadītāja
63286000
28385025
andra.ratkevica(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Rēzeknes birojs
Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:  64605860, fakss: 64605225
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Daugavpils birojs
18. Novembra iela 105, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis/fakss: 22035020
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Lipušku birojs
Skolas iela 3, Lipuški, Rēzeknes novads, Latvija LV-4601
Tālrunis/fakss: 28703840
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Ļaudonas birojs
Aiviekstes iela 3, Ļaudona, Madonas novads, LV-4862
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Pārvaldes Teiču DR informācijas punkts «Bērzi» Murmastienē
Murmastienē, Varakļānu nov.
Tālrunis: +371 26528739
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Anda Zeize
Direktore
29256225
anda.zeize(at)daba.gov.lv

Dabas aizsardzības daļa

Aina Skredele
Direktores vietniece, daļas vadītāja
29443384
aina.skredele(at)daba.gov.lv
Guntis Akmentiņš
Sektora vadītājs
26473408
guntis.akmentins(at)daba.gov.lv
Inita Bružika
Vecākā eksperte
22035020
inita.bruzika(at)daba.gov.lv
Sanita Putna
Vecākā eksperte
27897716
sanita.putna(at)daba.gov.lv
Andris Karpovičs Vecākais eksperts  26563369 andris.karpovics(at)daba.gov.lv
Dagnis Vasiļevskis
Sektora vadītājs
26112686
dagnis.vasilevskis(at)daba.gov.lv
Aleksandrs Savičs
Vecākais valsts vides inspektors
28703840
aleksandrs.savics(at)daba.gov.lv
Dainis Tučs
Dabas aizsardzības vecākais speciālists
25644164
dainis.tucs(at)daba.gov.lv
Elīna Tripāne
Vecākā valsts vides inspektore
29346006
elina.tripane(at)daba.gov.lv
Irēna Skrinda
Vecākā valsts vides inspektore
26313500
irena.skrinda(at)daba.gov.lv
Ivars Leščinskis
Vecākais valsts vides inspektors
28689188
ivars.lescinskis(at)daba.gov.lv
Sintija Balode Vecākā valsts vides inspektore 26587620 sintija.balode(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Edgars Rudāns
Daļas vadītājs
29217138
edgars.rudans(at)daba.gov.lv
Andrejs Punovskis
Nekustamā īpašuma speciālists
29396136
andrejs.punovskis(at)daba.gov.lv
Dainis Lesničijs
Nekustamā īpašuma speciālists
29328744
dainis.lesnicijs(at)daba.gov.lv
Elza Šļare
Vecākā lietvede
64605860
28323081
elza.slare(at)daba.gov.lv
latgale(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Rāzna"

Regīna Indriķe
Centra vadītāja
29139677
regina.indrike(at)daba.gov.lv
Irēna Broliša
Dabas izglītības darba speciālists
 
27892916
irena.brolisa(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Ķemeru birojs
"Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012
Tālrunis:  67730078, fakss: 67730207
E-pasts: pieriga(at)daba.gov.lv
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Andris Širovs
Direktors
67730078
29297579
andris.sirovs(at)daba.gov.lv

Dabas aizsardzības daļa

Meldra Priedēna
Direktora vietniece, daļas vadītāja
67730078
29472104
meldra.priedena(at)daba.gov.lv
Gints Starts Vecākais valsts vides inspektors 29368726 gints.starts(at)daba.gov.lv
Ilze Baugere   Vecākā valsts vides inspektore 25605058 ilze.baugere(at)daba.gov.lv
Jānis Greivulis
Vecākais eksperts
26378422
janis.greivulis(at)daba.gov.lv
Kārlis Lapiņš
Vecākais valsts vides inspektors
26495578
karlis.lapins(at)daba.gov.lv
Lauma Krišāne
Vecākā eksperte
27846273
lauma.krisane(at)daba.gov.lv
Simona Geršebeka
Vecākā eksperte
26201870
simona.gersebeka(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Andrejs Pastars Daļas vadītājs p.i. 67730078 29391002 andrejs.pastars(at)daba.gov.lv
Lilita Dudzinska Vecākā lietvede 67730078 26197314 lilita.dudzinska(at)daba.gov.lv; pieriga(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Meža māja"

Agnese Balandiņa
Centra vadītāja
26424972
agnese.balandina(at)daba.gov.lv
Aija Balandiņa
Dabas izglītības darba speciāliste
29149365
aija.balandina(at)daba.gov.lv
Baiba Ralle
Dabas izglītības darba speciāliste
28611079
baiba.ralle(at)daba.gov.lv

Projekts HYDROPLAN

Andris Širovs
Koordinators
29297579
andris.sirovs(at)daba.gov.lv
Irina Spuriņa
Finansiste
irina.spurina(at)daba.gov.lvUz augšu

 

Kārļukalna birojs
«Kārļukalns», Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
Tālrunis: 64107230; tālrunis/fakss: 65904433
E-pasts: vidzeme(at)daba.gov.lv
Salacgrīvas birojs
Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033
E-pasts: vidzeme(at)daba.gov.lv
Vārds, uzvārds
Amats
Tālrunis
M. tālrunis
E-pasts
Rolands Auziņš
Direktors
29365307
rolands.auzins(at)daba.gov.lv

Dabas aizsardzības daļa

Ilze Strauta
Daļas vadītāja
29355919
ilze.strauta(at)daba.gov.lv
Arnis Lielbārdis
Sektora vadītājs
64107230
29181837
arnis.lielbardis(at)daba.gov.lv
Aldis Liepiņš
Vecākais eksperts
26535314
aldis.liepins(at)daba.gov.lv
Jānis Krūmiņš
Vecākais eksperts
64107230
29181840
janis.krumins(at)daba.gov.lv
Normunds Dzenis
Vecākais eksperts
29188794
normunds.dzenis(at)daba.gov.lv
Ivars Leimanis Vecākais eksperts 29277642 ivars.leimanis(at)daba.gov.lv
Jānis Bušs
Sektora vadītājs
64107230
29433226
janis.buss(at)daba.gov.lv
Jānis Pērle
Vecākais valsts vides inspektors
26222682
janis.perle(at)daba.gov.lv
Jānis Zilvers Vecākais valsts vides inspektors 27866112 janis.zilvers(at)daba.gov.lv
Kristīne Pudova Vecākā valsts vides inspektore 29176719 kristine.pudova(at)daba.gov.lv
Mārtiņš Blaus
Vecākais valsts vides inspektors
64107230
26532835
martins.blaus(at)daba.gov.lv
Rūta Zepa
Vecākā valsts vides inspektore
26361362
ruta.zepa(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Mārtiņš Zīverts
Direktora vietnieks, daļas vadītājs
29205712
martins.ziverts(at)daba.gov.lv
Alberts Vempers
Nekustamā īpašuma speciālists
29169841
alberts.vempers(at)daba.gov.lv
Ēriks Andžāns
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
29433852
eriks.andzans(at)daba.gov.lv
Gintārs Rubenis
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
26418034
gintars.rubenis(at)daba.gov.lv
Gunta Kanapole
Kartogrāfe
26423589
gunta.kanapole(at)daba.gov.lv
Jolanta Skrastiņa
Vecākā lietvede
64107230
26138800
jolanta.skrastina(at)daba.gov.lv
vidzeme(at)daba.gov.lv
Līga Migliniece
Vecākā lietvede
26543912
liga.migliniece(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Pauguri"

Anda Andrušaite
Vadītāja
26433668
anda.andrusaite(at)daba.gov.lv
Dabas izglītības centrs "Vecupītes"
Baiba Līviņa-Jarohoviča
Dabas izglītības darba speciāliste

64220218

29433353
baiba.livina(at)daba.gov.lv
Dabas izglītības centrs "Ziemeļvidzeme"
Inta Soma
Dabas izglītības darba speciāliste
26329412
inta.soma(at)daba.gov.lv
Andris Urtāns Vecākais referents 26535641 andris.urtans@daba.gov.lv

Līgatnes dabas takas

Inta Lange
Līgatnes dabas taku vadītāja
26340340
inta.lange(at)daba.gov.lv
Antons Murāns
Nekustamā īpašuma speciālists
26489143
Dace Vītola
Savvaļas dzīvnieku kopēja
 29323499
dace.vitola(at)daba.gov.lv
Linda Ipatjeva
Savvaļas dzīvnieku kopēja
 25990497
linda.ipatjeva(at)daba.gov.lv
Normunds Brenčs
Nekustamā īpašuma speciālists
 29774620
normunds.brencs(at)daba.gov.lv
Velga Vītola
Dabas aizsardzības vecākā speciāliste, zootehniķe
26553318
velga.vitola(at)daba.gov.lv
Vitālijs Kuzņecovs
Nekustamā īpašuma speciālists
26341010Uz augšu