LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Darbinieki
Departamentu un reģionālo administrāciju biroju un darbinieku kontaktinformācija

Darba laiks un kontaktinformācija saziņai

Darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00
Tālruņa numurs +371 67509545
E-pasta adrese pasts(at)daba.gov.lv

 
 
Apmeklētāju pieņemšana
Pirms vizītes pie konkrēta darbinieka, lūgums iepriekš sazināties pa e-pastu vai telefoniski ar šo darbinieku
 

Dabas aizsardzības pārvaldes vadība

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
pasts(at)daba.gov.lv
 
Gunta Gabrāne Ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā, ģenerāldirektora p.i. 29123431 gunta.gabrane(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Vita Robalte Ģenerāldirektora vietniece resursu pārvaldības jomā 26565220 vita.robalte(at)daba.gov.lv Siguldas birojs

Uz augšu

Komunikācijas un dabas izglītības nodaļa

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
info(at)daba.gov.lv
 
Elīna Ezeriņa Nodaļas vadītāja 26789874 elina.ezerina(at)daba.gov.lv
info(at)daba.gov.lv
Siguldas birojs
Maija Rēna Mediju attiecību eksperte 29272365 maija.rena(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Andris Soms Dabas tūrisma un izglītības eksperts 26527342 andris.soms(at)daba.gov.lv Salacgrīvas birojs
Daiga Segliņa Grafiskā dizainere 29269631 daiga.seglina(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Zane Rubene Mājas lapu administratore 26357547 zane.rubene(at)daba.gov.lv Salacgrīvas birojs
Santa Kirsanova Klientu apkalpošanas speciāliste 26458982 santa.kirsanova(at)daba.gov.lv Siguldas birojs

Uz augšu

Dabas aizsardzības departaments

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
pasts(at)daba.gov.lv
 
Gita Strode Departamenta direktore 67509761 29455010 gita.strode(at)daba.gov.lv Siguldas birojs

Monitoringa un plānojumu nodaļa

Sintija Martinsone Nodaļas vadītāja 29353919 sintija.martinsone(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Baiba Bērziņa Vecākā eksperte 26394973 baiba.berzina(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Ilze Sabule Vecākā eksperte 26167297 ilze.sabule(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Indra Murziņa Vecākā eksperte indra.murzina(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Valdis Pilāts Vecākais eksperts 29198590 valdis.pilats(at)daba.gov.lv Siguldas birojs

Dabas datu nodaļa

Jānis Kotāns Nodaļas vadītājs 29191498 janis.kotans(at)daba.gov.lv
Emīls Mortuļevs Kartogrāfs 28681721 emils.mortulevs(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Ieva Ābeltiņa Kartogrāfe 29256990 ieva.abeltina(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Jānis Puga Kartogrāfs 28839034 janis.puga(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Liene Zilvere Kartogrāfe 26473536 liene.zilvere(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Olga Girča Vecākā eksperte 25617014 olga.girca(at)daba.gov.lv

Savvaļas sugu aizsardzības nodaļa

Jēkabs Dzenis Departamenta direktores vietnieks, nodaļas vadītājs 67509761 26101389 jekabs.dzenis(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Evija Andrušķeviča-Jonāne Vecākā valsts vides inspektore 28604601 evija.andruskevica(at)daba.gov.lv Daugavpils birojs
Līga Krieviņa Vecākā valsts vides inspektore 67509761 22013222 liga.krievina(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Santa Rutkovska Vecākā eksperte 26376697 santa.rutkovska(at)daba.gov.lv Daugavpils birojs

Uz augšu

Stratēģiskās vadības un koordinācijas departaments

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
pasts(at)daba.gov.lv
 
Iveta Timze Departamenta direktore 67509767 29185912 iveta.timze(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Iveta Biseniece Departamenta direktores vietniece 67509767 27874738 iveta.biseniece(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Ģirts Baranovskis Vadošais eksperts 67509766 20233934 girts.baranovskis(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Inese Eiduka Vadošā eksperte 29815166 inese.eiduka(at)dab.gov.lv Siguldas birojs
Kristīne Kuļikova Vecākā eksperte 67509766 26467588 kristine.kulikova(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Elita Lapsiņa Vecākā eksperte elita.lapsina(at)daba.gov.lv Siguldas birojs

Uz augšu

Finanšu un projektu pārvaldības nodaļa

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
pasts(at)daba.gov.lv
 
Gints Jubelis Nodaļas vadītājs 67509760 29470770 gints.jubelis(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Ieva Veikšina Finansiste 26114755 ieva.veiksina(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Aigars Pikšens Nodaļas vadītāja vietnieks, projektu vadītājs 26541666 aigars.piksens(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Dace Šēnberga Projektu vadītāja 26536977 dace.senberga(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Inga Pikšena Projektu koordinatore 26392352 inga.piksena(at)daba.gov.lv Siguldas birojs

Projektu darbinieki

Projekts REstore
Ieva Saleniece Projekta vadītāja 20142828 ieva.saleniece(at)daba.gov.lv
Inga Hoņavko Projekta vadītāja 28 607129 inga.honavko(at)daba.gov.lv
Everita Zaķe-Kļaviņa Projekta koordinatore 29 247028 everita.zake-klavina(at)daba.gov.lv
Irina Spuriņa Finansiste 26 449135 irina.spurina(at)daba.gov.lv
Projekts CoHaBit
Inga Hoņavko Projekta vadītāja 28 607129 inga.honavko(at)daba.gov.lv
Daina Bojāre Monitoringa koordinatore, eksperte daina.bojare(at)daba.gov.lv
Everita Zaķe-Kļaviņa Vides eksperte 29 247028 everita.zake-klavina(at)daba.gov.lv
Projekts GroundEco
Agnese Priede Projekta vecākā eksperte 29 640959 agnese.priede(at)daba.gov.lv
Irisa Mukāne Projekta vadītāja 26 107005 irisa.mukane(at)daba.gov.lv
Ilze Reinika Projekta vadītājas asistente 27 858275 ilze.reinika(at)daba.gov.lv
Anita Namatēva Eksperte - kontroliere 29 214170 anita.namateva(at)daba.gov.lv
Baiba Galniece Eksperte - kontroliere baiba.galniece(at)daba.gov.lv
Brigita Laime Eksperte - kontroliere brigita.laime(at)daba.gov.lv
Dainis Ozols Eksperts - kontrolieris dainis.ozols(at)daba.gov.lv
Didzis Tjarve Eksperts - kontrolieris didzis.tjarve(at)daba.gov.lv
Dzirkstīte Gritāne Eksperte - kontroliere dzirkstite.gritane(at)daba.gov.lv
Ivars Leimanis Eksperts - kontrolieris 29277642 ivars.leimanis(at)daba.gov.lv
Kristaps Soms-Tiesnesis Digitālo datu drošības kontrolieris- kartogrāfs kristaps.soms-tiesnesis(at)daba.gov.lv
Lauma Vizule- Kahovska Eksperte - kontroliere lauma.vizule-kahovska(at)daba.gov.lv
Sandra Ikauniece Eksperte - kontroliere sandra.ikauniece(at)daba.gov.lv
Santa Mince Projekta grāmatvede – finansiste santa.mince(at)daba.gov.lv
Viktors Lipskis Digitālo datu drošības kontrolieris 28308787 viktors.lipskis(at)daba.gov.lv

Uz augšu

Personāla un lietvedības nodaļa

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
pasts(at)daba.gov.lv
 
Dita Supe Nodaļas vadītāja 67509545 26337555 dita.supe(at)daba.gov.lv
pasts(at)daba.gov.lv
Siguldas birojs
Ieva Lazdiņa Vecākā lietvede 67509545 25962446 ieva.lazdina(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Vineta Lasmane Vecākā lietvede 67509545 22338806 vineta.lasmane(at)daba.gov.lv Siguldas birojs

Uz augšu

Īpašumu pārvaldības nodaļa

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
pasts(at)daba.gov.lv
 
Inga Garkāja Nodaļas vadītāja 29114435 inga.garkaja(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Aldis Ceriņš Vecākais referents 26138080 aldis.cerins(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Evita Zemlīte Vecākā referente 26408429 evita.zemlite(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Valters Kalveits Vecākais referents 29249662 valters.kalveits(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Valdis Bērze Namu pārvaldnieks 26328378 valdis.berze(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Dzintars Ozols Mežsaimniecības vadītājs 29189865 dzintars.ozols(at)daba.gov.lv Slīteres birojs
Pauls Krūmiņš Iepirkumu vadītājs 26644930 pauls.krumins(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Elza Pētersone Iepirkumu speciāliste 28844500 elza.petersone(at)daba.gov.lv Siguldas birojs

Uz augšu

Kurzemes reģionālā administrācija

Slīteres birojs
"Šlīteres mežniecība", Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Tālrunis:  63286000
Fakss: 63286001
E-pasts: kurzeme(at)daba.gov.lv
 
Liepājas birojs
Jaunā Ostmala 2a, Liepāja, LV-3401
E-pasts: kurzeme(at)daba.gov.lv
 
Dace Sāmīte Direktore 29132019 dace.samite(at)daba.gov.lv Slīteres birojs

Dabas aizsardzības daļa

Raits Čakstiņš
Direktores vietnieks, daļas vadītājs 29494292 raits.cakstins(at)daba.gov.lv Slīteres birojs
Andis Strungs Vecākais eksperts 28365715 andis.strungs(at)daba.gov.lv Liepājas birojs
Indra Dermaka Vecākā eksperte 29464797 indra.dermaka(at)daba.gov.lv Slīteres birojs
Vilnis Skuja Vecākais eksperts 29365230 vilnis.skuja(at)daba.gov.lv Slīteres birojs
Uģis Strazds Vecākais eksperts ugis.strazds(at)daba.gov.lv Slīteres birojs
Madars Burnevics Vecākais valsts vides inspektors 26147911 madars.burnevics(at)daba.gov.lv Slīteres birojs
Sniedze Više
Vecākā valsts vides inspektore
27018272
sniedze.vise(at)daba.gov.lv
Liepājas birojs
Valerijs Vasiļjevs
Vecākais valsts vides inspektors
29186358
valerijs.vasiljevs(at)daba.gov.lv
Slīteres birojs
Ziedonis Anšics
Vecākais valsts vides inspektors
29118021
ziedonis.ansics(at)daba.gov.lv
Liepājas birojs

Administratīvā daļa

Raitis Kristiņš Administratīvās daļas vadītājs 29461880 raitis.kristins(at)daba.gov.lv Slīteres birojs
Ilze Burnevica
Vecākā lietvede
63286000
26551885
kurzeme(at)daba.gov.lv
Slīteres birojs
Ojārs Rērihs
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
29466526
ojars.rerihs(at)daba.gov.lv
Slīteres birojs

Dabas izglītības centrs "Slītere"

Ērika Kļaviņa Vadītāja 63286000 27878099 erika.klavina(at)daba.gov.lv Slīteres birojs
Andra Ratkeviča Dabas izglītības darba speciāliste 28385025 andra.ratkevica(at)daba.gov.lv Slīteres birojs

Uz augšu

Latgales reģionālā administrācija

Rēzeknes birojs
Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:  64605860, fakss: 64605225
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
 
Daugavpils birojs
Ģimnāzijas iela 12, Daugavpils, LV-5401
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
 
Lipušku birojs
Skolas iela 3, Lipuški, Rēzeknes novads, Latvija LV-4601
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
 
Ļaudonas birojs
Aiviekstes iela 3, Ļaudona, Madonas novads, LV-4862
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
 
Pārvaldes Teiču DR informācijas punkts «Bērzi» Murmastienē
Murmastienē, Varakļānu nov.
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
 
Anda Zeize Direktore
29256225
anda.zeize(at)daba.gov.lv Rēzeknes birojs

Dabas aizsardzības daļa

Aina Skredele Direktores vietniece, daļas vadītāja
29443384
aina.skredele(at)daba.gov.lv Rēzeknes birojs
Guntis Akmentiņš
Sektora vadītājs
26473408
guntis.akmentins(at)daba.gov.lv
Ļaudonas birojs
Inita Bružika
Vecākā eksperte
22035020
inita.bruzika(at)daba.gov.lv
Daugavpils birojs
Sanita Putna
Vecākā eksperte
27897716
sanita.putna(at)daba.gov.lv
Rēzeknes birojs
Andris Karpovičs Vecākais eksperts  26563369 andris.karpovics(at)daba.gov.lv Ļaudonas birojs
Dagnis Vasiļevskis
Sektora vadītājs
26112686
dagnis.vasilevskis(at)daba.gov.lv
Ļaudonas birojs
Dainis Tučs
Dabas aizsardzības vecākais speciālists
25644164
dainis.tucs(at)daba.gov.lv
Rēzeknes birojs
Artūrs Kolnejs Vecākais valsts vides inspektors 25652201 arturs.kolnejs(at)daba.gov.lv Rēzeknes birojs
Artūrs Semjonovs Vecākais valsts vides inspektors 28602895 arturs.semjonovs(at)daba.gov.lv
Irēna Skrinda
Vecākā valsts vides inspektore
26313500
irena.skrinda(at)daba.gov.lv
Daugavpils birojs
Ivars Leščinskis
Vecākais valsts vides inspektors
28689188
ivars.lescinskis(at)daba.gov.lv
Rēzeknes birojs
Sintija Balode
Vecākā valsts vides inspektore
26587620
sintija.balode(at)daba.gov.lv
Rēzeknes birojs
Alda Stepanova Vecākā valsts vides inspektore 26374362 alda.stepanova(at)daba.gov.lv Ļaudonas birojs

Administratīvā daļa

Deniss Kuzņecovs
Daļas vadītājs
29357690
deniss.kuznecovs(at)daba.gov.lv
Rēzeknes birojs
Andrejs Punovskis
Nekustamā īpašuma speciālists
29396136
andrejs.punovskis(at)daba.gov.lv
Ļaudonas birojs
Elza Šļare Vecākā lietvede 64605860 28323081 elza.slare(at)daba.gov.lv
latgale(at)daba.gov.lv
Rēzeknes birojs
Dainis Lesničijs Nekustamā īpašuma speciālists 29328744 dainis.lesnicijs(at)daba.gov.lv Rēzeknes birojs

Dabas izglītības centrs "Rāzna"

Regīna Indriķe Centra vadītāja 29139677 regina.indrike(at)daba.gov.lv Rēzeknes birojs
Agnese Eglīte Dabas izglītīgas darba speciāliste 26103607 agnese.eglite(at)daba.gov.lv Lipušku birojs

Uz augšu

Pierīgas reģionālā administrācija

Ķemeru birojs
"Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012
Tālrunis:  67730078, fakss: 67730207
E-pasts: pieriga(at)daba.gov.lv
 
Andris Širovs Direktors 67730078 29297579 andris.sirovs(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs

Dabas aizsardzības daļa

Meldra Priedēna Direktora vietniece, daļas vadītāja 67730078 29472104 meldra.priedena(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs
Elīna Deksne Vecākā eksperte 28367479 elina.deksne(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs
Gints Starts Vecākais valsts vides inspektors 29368726 gints.starts(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs
Ilze Baugere   Vecākā valsts vides inspektore 25605058 ilze.baugere(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs
Jānis Greivulis Vecākais eksperts
26378422
janis.greivulis(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs
Kārlis Lapiņš
Vecākais valsts vides inspektors
26495578
karlis.lapins(at)daba.gov.lv
Ķemeru birojs
Lauma Krišāne Vecākā eksperte
27846273
lauma.krisane(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs
Rihards Miķelsons Vecākais valsts vides inspektors 20209159 rihards.mikelsons(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs
Vita Caune Vecākā eksperte 26872625 vita.caune(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs

Administratīvā daļa

Artūrs Jansons Daļas vadītājs; 67730078 29143115 arturs.jansons(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs
Andrejs Pastars Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā 67730078 29391002 andrejs.pastars(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs
Lilita Dudzinska Vecākā lietvede 67730078 26197314 lilita.dudzinska(at)daba.gov.lv;
pieriga(at)daba.gov.lv
Ķemeru birojs

Dabas izglītības centrs "Meža māja"

Agnese Balandiņa Centra vadītāja 26424972 agnese.balandina(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs
Aija Balandiņa Dabas izglītības darba speciāliste 29149365 aija.balandina(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs
Linda Liepiņa Dabas izglītības darba speciāliste linda.liepina(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs

Projekts HYDROPLAN

Andris Širovs Koordinators 29297579 andris.sirovs(at)daba.gov.lv Ķemeru birojs

Uz augšu

Vidzemes reģionālā administrācija

Kārļukalna birojs
«Kārļukalns», Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
Tālrunis: 64107230; tālrunis/fakss: 65904433
E-pasts: vidzeme(at)daba.gov.lv
 
Salacgrīvas birojs
Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033
E-pasts: vidzeme(at)daba.gov.lv
 

Rolands Auziņš Direktors
29365307
rolands.auzins(at)daba.gov.lv Siguldas birojs

Dabas aizsardzības daļa

Ilze Strauta Daļas vadītāja
29355919
ilze.strauta(at)daba.gov.lv Kārļukalna birojs
Dabas aizsardzības daļas atļauju un izvērtējumu sektors
Arnis Lielbārdis Sektora vadītājs 64107230 29181837 arnis.lielbardis(at)daba.gov.lv Kārļukalna birojs
Aldis Liepiņš
Vecākais eksperts
26535314 aldis.liepins(at)daba.gov.lv Kārļukalna birojs
Normunds Dzenis
Vecākais eksperts
29188794 normunds.dzenis(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Ilze Urtāne Vecākā eksperte 26189037 ilze.urtane(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Inese Latkovska Vecākā eksperte 26141751 inese.latkovska(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Jānis Bušs Sektora vadītājs 64107230 29433226 janis.buss(at)daba.gov.lv Kārļukalna birojs
Jānis Kuzmans Vecākais valsts vides inspektors 26533442 janis.kuzmans(at)daba.gov.lv Kārļukalna birojs
Kristīne Pudova Vecākā valsts vides inspektore 29176719 kristine.pudova(at)daba.gov.lv Salacgrīvas birojs
Mārtiņš Blaus Vecākais valsts vides inspektors 64107230 26532835 martins.blaus(at)daba.gov.lv Kārļukalna birojs
Rūta Zepa
Vecākā valsts vides inspektore
26361362 ruta.zepa(at)daba.gov.lv Kārļukalna birojs
VAKANCE Vecākais(-ā) valsts vides inspektors(-e)

Administratīvā daļa

Mārtiņš Zīverts Direktora vietnieks, daļas vadītājs
29205712
martins.ziverts(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Alberts Vempers
Nekustamā īpašuma speciālists
29169841
alberts.vempers(at)daba.gov.lv
Siguldas birojs
Ēriks Andžāns Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
29433852
eriks.andzans(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Gintārs Rubenis
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
26418034
gintars.rubenis(at)daba.gov.lv
Salacgrīvas birojs
Gunta Kanapole Kartogrāfe
26423589
gunta.kanapole(at)daba.gov.lv Kārļukalna birojs
Jolanta Skrastiņa
Vecākā lietvede
64107230 26138800 jolanta.skrastina(at)daba.gov.lv
vidzeme(at)daba.gov.lv
Kārļukalna birojs
Līga Migliniece Vecākā lietvede 26543912 liga.migliniece(at)daba.gov.lv Kārļukalna birojs

Dabas izglītības centrs "Pauguri" un Dabas izglītības centrs "Vecupītes"

Anda Andrušaite Vadītāja 26433668 anda.andrusaite(at)daba.gov.lv Siguldas birojs
Anna Maļiņina Līgatnes dabas taku dabas izglītības un informācijas speciāliste 20202813 anna.malinina(at)daba.gov.lv Līgatnes dabas takas

Dabas izglītības centrs "Ziemeļvidzeme"

Inta Soma Dabas izglītības darba speciāliste 26329412 inta.soma(at)daba.gov.lv Salacgrīvas birojs
Arta Krūmiņa Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta koordinatore 26119220 arta.krumina(at)daba.gov.lv Salacgrīvas birojs

Līgatnes dabas takas

Inta Lange Vadītāja 26340340 inta.lange(at)daba.gov.lv Līgatnes dabas takas
Antons Murāns Nekustamā īpašuma speciālists
26489143
Līgatnes dabas takas
Vilnis Goldbergs Savvaļas dzīvnieku kopējs vilnis.goldbergs(at)daba.gov.lv Līgatnes dabas takas
Anita Rubane Savvaļas dzīvnieku kopējs(-a) anita.rubane(at)daba.gov.lv Līgatnes dabas takas
Normunds Brenčs Nekustamā īpašuma speciālists 29774620 normunds.brencs(at)daba.gov.lv Līgatnes dabas takas
Velga Vītola Dabas aizsardzības vecākā speciāliste, zootehniķe 26553318 velga.vitola(at)daba.gov.lv Līgatnes dabas takas
Vitālijs Kuzņecovs Nekustamā īpašuma speciālists 26341010 Līgatnes dabas takas

Uz augšu