Īpašumi

.IZNOMĀJAMO ĪPAŠUMU IZSOLES

PAZIŅOJUMS PAR PRETENDENTU PIETEIKŠANOS NOMAI

IZSOLE PAR TIESĪBĀM PĻAUT UN IEGŪT NIEDRES

NOSLĒGTIE NOMAS LĪGUMI

NOMĀJAMIE ĪPAŠUMI

NEVAJADZĪGĀ KUSTAMĀ MANTA

 
IZNOMĀJAMO ĪPAŠUMU IZSOLE
Īpašums Platība Līguma darbības termiņš  Kontaktinformācija / dokumenti Publiskošanas sākuma datums Publiskošanas beigu datums
Nekustamais īpašums „Gaujas NP Līgatnes pagasts”, ar kadastra Nr.42620010137, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42620010137, un kustamā manta - pārvietojama koka konstrukcijas būve 25 m² platībā un 6 (seši) koka galdi ar soliem. 0,12ha 5 gadi Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Līgatnes dabas taku vadītāja Inta Lange tel. nr. +371 26340340, e-pasts inta.lange@daba.gov.lv.       26.06.2020. 10.07.2020.
Nekustamais īpašums „Slīteres bāka”, ar kadastra Nr. 88500030061, kas atrodas Šlīterē, Dundagas novada, Dundagas pagastā, kā sastāvā reģistrēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030061, bāka ar kadastra apzīmējumu 88500030061001 un tualete, ar kadastra apzīmējumu 88500030061014.

 
2000 m2 5 gadi Kurzeme reģionālās administrācijas Dabas izglītības centrs "Slītere" vadītāja Ērika Kļaviņa Tālr. +371 27878099, e-pasts: erika.klavina@daba.gov.lv 04.03.2020. 12.03.2020.
Nekustamais īpašums "Zvaigznītes", Kocēnu novada Dikļu pagastā, kadastra Nr. 96520060217, un sastāv no zemes vienības ar kadastra Nr. 96520080117,

29,2 ha platībā.

29,2 ha 10 gadi Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā Ēriks Andžāns,
e-pasts: eriks.andzans@daba.gov.lv, mob.tel. 29433852.
30.08.2019 09.09.2019.
Nekustamais īpašums „Randu pļavas”, Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā.kadastra Nr. 66350010040  zemes vienības daļa ar kadastra Nr. 663500100408002 0,3ha platībā un zemes vienības daļas ar kadastra Nr. 6635001004008001, 16,9 ha platībā zemes noma.  17,2 ha 5 gadi Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktora vietnieks, Administratīvās daļas vadītājs Mārtiņš Zīverts, e-pasts: martins.ziverts@daba.gov.lv, tālr. 29205712. 26.08.2019. 03.09.2019.
Nekustamā īpašuma “Šlīteres bāka", Šlīterē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra Nr. 88500030061 būvju un zemes noma 1 gads

Pārvaldes Kurzeme reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra "Slītere" vadītāja Ērika Kļaviņa, e-pasts erika.klavina@daba.gov.lv mob. tālr. +371 27878099.

18.04.2019. 29.04.2019.
Nekustamo īpašumu noma Gaujas Nacionālajā parkā
 • “Gaujas NP Priekuļi” Priekuļu pagasta, Priekuļu novadā, kadastra Nr. 42720010067 
 • “Gaujas NP Kocēni” Kocēnu pagasta, Kocēnu novadā, ar kadastra Nr. 96640160070
 • “Valsts meži - pie Gaujas” Vaidavas pagasta, Kocēnu novadā, kadastra Nr. 96880050061


1,86 ha
(1.pielikums)

7,74ha  (2.pielikums)

1,2 ha  (3.pielikums)
10 gadi Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā Ēriks Andžāns, e-pasts: eriks.andzans@daba.gov.lv, mob.tālr. 29433852.    09.04.2019. 17.04.2019

Nekustamā īpašuma “Šlīteres bāka", Šlīterē, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, kadastra Nr. 88500030061 būvju un zemes noma

5 gadi

Pārvaldes Kurzeme reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra "Slītere" vadītāja Ērika Kļaviņa, e-pasts erika.klavina@daba.gov.lv mob. tālr. +371 27878099.

04.04.2019. 11.04.2019.
Nekustamā īpašuma “Šlīteres mežniecība”, Šlītere, Dundagas pagasta, Dundagas novadā ar kadastra Nr. 88500030055, sastāvā reģistrētās kūts telpu noma 216,3 m2 18.05.2023. Pārvaldes Kurzeme reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītāja Marina Gavrjutina, e-pasts marina.gavrjutina(at)daba.gov.lv  mob. tel. +371 26484678 05.03.2019. 22.03.2019.
Nekustamā īpašuma “Lūznavas mežs”, Lūznavas pagasta, Rēzeknes novadā noma 4,22 ha 10 (desmit) gadi Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītāju Edgaru Rudānu, e-pasts: edgars.rudans(at)daba.gov.lv , mob.tel. 29217138 05.07.2018. 17.07.2018.
Nekustamā īpašuma “Bērzi”, Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā, kadastra numurs 70780040287, noma
 
telpu grupas 86,4 m2 4 mēneši no nomas līguma spēkā stāšanās dienas Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Administratīvās daļas nekustamā īpašuma speciālists Andrejs Punovskis, Tālr. 29396136, e-pasts: andrejs.punovskis(at)daba.gov.lv 12.06.2018. 19.06.2018.
25 zemes vienības Gaujas Nacionālā parka teritorijā 10 gadi Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
Ēriku Andžāns;
e-pasts: eriks.andzans(at)daba.gov.lv
tālr. 29433852.
14.05.2018. 21.05.2018.
Īpašums "Slīteres Nacionālais parks" kadastra Nr. 88620050102 un īpašums "Slīteres Valsts rezervāts" kadastra Nr. 88500020159 2,3 ha un
5,2 ha
5 gadi Pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītājs Dzintars Ozols
e-pasts: dzintars.ozols@daba.gov.lv
tālr. 29189865.
09.05.2018. 16.05.2018.
Nekustamais īpašums „Ērikas”, kadastra Nr. 5462 008 0014 Jelgavas novada Līvbērzes pagastā

 
22,8 ha 10 gadi Pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas vadītāju Meldru Priedēnu e-pasts: meldra.priedena(at)daba.gov.lv
tālr. 29472104.
26.04.2018. 11.05.2018.
Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.70700070468, Brīvības ielā 35, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, LV-4862 5 gadi Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas  Nekustamā īpašuma speciālists Andrejs Punovskis, e-pasts andrejs.punovskis(at)daba.gov.lv 
tālr. 29396136.                              
28.03.2018. 06.04.2018.
Zemes īpašuma "Randu pļavas" daļa, Salacgrīvas novadā
Kadastra Nr. 663500100408002
Kadastra Nr. 6635001004008001


0,3 ha
16,9 ha
5 gadi Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
Gintārs Rubenis, e-pasts: gintars.rubenis(at)daba.gov.lv,
tālr. 26418034.
08.03.2018. 23.03.2018.
Izsoles rezultāti
Medību tiesību noma Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā esošajās medību platībās Pārvaldes Nodrošinājuma un finanšu departamenta Īpašuma pārvaldības nodaļas vecākais referents Normunds Ignatovs, e-pasts: normunds.ignatovs(at) daba.gov.lv, tālr. 26655808 28.07.2017. 08.08.2017.
Četrdesmit nekustamie īpašumi
(sīkāk. skat Nolikumu)
 
Pārvaldes Nodrošinājuma un finanšu departamenta Īpašuma pārvaldības nodaļas vecākais referents Normunds Ignatovs, e-pasts: normunds.ignatovs(at) daba.gov.lv, tālr. 26655808 03.05.2017. 16.05.2017.
Zemes īpašuma „Papes ezers” daļa zemes, kadastra Nr.64840020001 25,00 14.03.2018. Edgars Bertrams, vecākais valsts vides inspektors, edgars.bertrams@daba.gov.lv
tālr. 26143329  Dokumenti
30.01.2017. 09.02.2017.

Uz augšu
 
PAZIŅOJUMS PAR PRETENDENTU PIETEIKŠANOS NOMAI
Īpašums Platība Līguma darbības termiņš  Kontaktinformācija / dokumenti Publiskošanas sākuma datums Publiskošanas beigu datums
Nekustamais īpašums "Gaujas NP Līgatnes pagasts", ar kadastra Nr. 42620010137, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42620010136 1,5 ha platībā;

Nekustamais īpašums  “Gaujas NP Siguldas novads", ar kadastra Nr. 80940030178, Sigulda, Siguldas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80940010162 1,1 ha platībā;

Nekustamais īpašums “Gaujas NP Brasliņas", ar kadastra
Nr. 42820070155, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42820070155 1,1 ha platībā.
 
3,7ha 1 gads Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā Ēriks Andžāns,e-pasts: eriks.andzans@daba.gov.lv, mob.tel. 29433852. 19.06.2020. 01.07.2020.
Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas”

1. nekustamais īpašums "Zemturi, pļavas", ar kadastra
Nr. 0900 013 0123, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 0900 013 0123,  0,80 ha platībā; 

2. nekustamais īpašums "Kuģenieki, pļava", ar kadastra
Nr. 0900 013 0128, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 013 0128, 2,12 ha platībā;

3. nekustamais īpašums “Lielupes pļavas (Kļaviņas)”, ar kadastra
Nr. 0900 013 0146, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 013 0146,  0,41 ha platībā;

4. nekustamais īpašums "Lielupes pļavas (Ritenieki)", ar kadastra Nr. 0900 013 0147, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 013 0147, 0,38 ha platībā;

5. nekustamais īpašums "Pļava – Lielupes krastā", ar kadastra
Nr. 0900 013 0199, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 013 0199, 1,85 ha platībā;

6. nekustamais īpašums "Pilssala", ar kadastra Nr. 09000120060 kas atrodas Jelgavā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 09000120017, adrese Pilssalas iela 3, Jelgava, LV – 3001, 74,19 ha platībā;

7. nekustamai īpašums, “Kalnciema ceļš (pļava)”, ar kadastra
Nr. 0900 013 0006, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 013 0006 daļu 0,426ha platībā;

8. nekustamais īpašums, bez nosaukuma, ar kadastra
Nr. 0900 013 0103, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 013 0103, 0,22 ha platībā;

9. nekustamais īpašums, bez nosaukuma, ar kadastra
Nr. 0900 013 0165, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 013 0165, 1,6 ha platībā;

10. nekustamais īpašums, bez nosaukuma, ar kadastra
Nr. 0900 013 0173, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 013 0173, 1,64 ha platībā;

11. nekustamais īpašums, bez nosaukuma, ar kadastra
Nr. 0900 013 0198, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 013 0198 daļu 0,72 ha;

12. nekustamais īpašums, “Kalnciema ceļš”, ar kadastra
Nr. 0900 013 0240, kas atrodas Jelgavā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0900 013 0240 daļu 15,81 ha platībā;

13. nekustamais īpašums, “Bauskas iela”, ar kadastra
Nr. 0900 016 0175, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 016 0175, 3,04 ha platībā;

14. nekustamais īpašums, “Staļģenes iela”, ar kadastra
Nr. 0900 016 0944, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 016 0944, 22,74 ha platībā;

15. nekustamais īpašums, bez nosaukuma, ar kadastra
Nr. 0900 016 0945, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 016 1120, 1,41 ha platībā;

16. nekustamais īpašums “Antonijas pļava”, ar kadastra
Nr. 0900 013 0126, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 013 0126,  0,98 ha platībā;

17. nekustamais īpašums, “Platones upes tauvas josla”, ar kadastra Nr. 0900 016 0938, kas atrodas Jelgavā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 016 0938,  0,43 ha platībā.
 
128,77ha 1 gads Pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītājs Artūrs Jansons tel. nr. 29143115 e-pasts: arturs.jansons@daba.gov.lv 08.06.2020. 15.06.2020.
Nekustamo īpašumu noma Gaujas Nacionālajā parkā
 • "Gaujas NP Siguldas novads”,
  ar kadastra Nr. 80150010103,
  kas atrodas Siguldā, Siguldas novadā, zemes vienībā
  ar kadastra apzīmējumu 80150023904, daļa 1,3 ha platībā; zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80150023904,
  daļa 4,6 ha platībā;
  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80150023904,
  daļa 0,4ha platībā;
  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80150023904,
  daļa 0,5 ha platībā;
  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80150010014,
  daļa 12,6 ha platībā;
  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80150010014,
  daļa 2,6 ha platībā
   
 • "Gaujas NP Siguldas novads",
  ar kadastra Nr. 80150020053, Sigulda, Siguldas novadā,
  zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80150020101,
  daļa 21,2 ha platībā
   
 • “Gaujas NP Drabeši”,
  ar kadastra Nr. 42460010046, Drabešu pagasta, Amatas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42460030099,
  daļa 0,76 ha platībā
   
 • "GNP virsmežniecība, Amatas mežniecība", ar kadastra
  Nr. 42460030027, kas atrodas "Roči", Drabešu pagastā, Amatas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42460030027,
  daļa 3,94 ha platībā.
47,90 ha 5 gadi Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā Ēriks Andžāns,
e-pasts: eriks.andzans@daba.gov.lv, mob.tel. 29433852.
28.04.2020. 07.05.2020.
7 zemes vienības, kas atrodas Dundagas novadā, Slīteres Nacionālajā parkā un Ventspils novadā, Moricsalas dabas rezervātā 14,31 ha 5 gadi Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas Administratīvās daļas vadītājs Raitis Kristiņš, tel. nr. 29461880, e-pasts raitis.kristins@daba.gov.lv 18.02.2020. 25.02.2020.
Informācijas centra ēkas bēniņi, Turaidas iela 2a, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr.80150010601003 ap 120m2 10 gadi

Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda e-pasta adrese evita.zemlite@daba.gov.lv.
Kontaktpersona objekta apskatei Mārtiņš Zīverts, tālr. 29205712

13.05.2019. 20.05.2019.
 

Uz augšu

IZSOLE PAR TIESĪBĀM PĻAUT UN IEGŪT NIEDRES
Īpašums Platība (ha) Nomas maksa gadā (bez PVN) Kontaktpersona Publiskošanas sākuma datums Publiskošanas beigu datums
nekustamais īpašums „Papes ezers”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, ar kadastra Nr. 64840020001, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64840020001;
nekustamais īpašums „Tosmares ezers”, Liepāja, ar kadastra Nr. 17000010007, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 17000010007
995 ha
88 ha
Kurzemes reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas vecāko valsts vides inspektori Sniedze Više, e-pasts: sniedze.vise@daba.gov.lv, mob.tel. +371 27018272.
21.10.2019. 05.11.2019.
 
nekustamais īpašums „Papes ezers”, Rucavas pagasta, Rucavas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64840020001

nekustamais īpašums “Tosmares ezers”, Liepājā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 17000010007
995 ha

88 ha
Pārvaldes vecākais valsts vides inspektors Ziedonis Anšics, e-pasts:ziedonis.ansics(at)daba.gov.lv
tālr. 29118021
25.01.2018. 08.02.2018.
 

Uz augšu

Īpašums Platība (ha) Nomas maksa gadā (bez PVN)  Nomnieks Līguma noslēgšanas datums Līguma beigu datums
„Randu pļavas”, kadastra Nr. 66350010040, Salacgrīvas novada, Salacgrīvas pagastā, ietilpst dabas liegumā “Randu pļavas”, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 663500100408002 un  6635001004008001 17,2 ha EUR 28,00 Mārtiņš Smilts 12.09.2019.. 09.09.2024.
„Zvaigznītes”, kadastra Nr. 96520060217, Dikļu pagasta, Kocēnu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 96520080117 29,2 ha EUR 915 Jānis Kazaks 04.10.2019. 09.09.2029.
Informācijas centra ēkas bēniņi, Turaidas iela 2a, Sigulda, Siguldas novads, kadastra Nr. 80150010601003 ~120m2 EUR 234,00 Biedrība “Ozollīči” 24.05.2019. 23.05.2029.
„Valsts meži - pie Gaujas”, kadastra Nr. 96880050061, Vaidavas pagasta, Kocēnu novadā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96880050061 1,2 ha EUR 35,00 Andis Kārkliņš 24.04.2019. 17.04.2024.
„Gaujas NP Priekuļi”, kadastra Nr. 42720010067, Priekuļu pagasta, Priekuļu novadā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42720010065 1,86 ha EUR 60,00 Andis Kārkliņš 24.04.2019. 17.04.2029.
“Gaujas NP Kocēni”, kadastra Nr. 96640160070, Kocēnu pagasta, Kocēnu novadā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 96640140117 7,74 ha EUR 154,80 Valmieras rajona Kocēnu pagasta zemnieku saimniecība “Kārļi” 24.04.2019. 17.04.2029.
“Slīteres bāka”, kadastra Nr. 88500030061, Šlītere, Dundagas pagasts, Dundagas novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030061, būve ar kadastra apzīmējumu 88500030061004, būve ar kadastra apzīmējumu 88500030061014 0,2 ha EUR 200,00 Biedrība “Zaļā doma” 30.04.2019. 30.04.2020.
“Šlīteres mežniecība”, Šlītere, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kūts ar būves kadastra apzīmējumu 88500030055006 216,3kvm 135,00 SIA “Alis W” 01.04.2019. 18.05.2023.
“Lūznavas mežs”, kadastra Nr. 78680020414, zemes vienības kadastra apzīmējums 7868 003 0102 4,22 ha EUR 28,2 SIA Kadiķis D" 26.07.2018. 19.07.2028.
“Gaujas NP Raiskums”, kadastra Nr. 42740030058, zemes vienības kadastra apzīmējums 42740090069 5,3 ha EUR 50,00 Raiskuma pagasta V.Uzulēna zemnieku saimniecība "Virši" 04.06.2018. 03.06.2028.
“Gaujas NP Raiskums”, kadastra Nr. 42740030058, zemes vienības kadastra apzīmējums 42740080268 0,19 ha EUR 28,00 Modris Miezītis 04.06.2018. 03.06.2028.
“Gaujas NP Straupe”, kadastra nr. 42820040284,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42820090087, zemes vienības kadastra apzīmējums 42820090086, zemes vienības kadastra apzīmējums 42820090084

3,00 ha
2,49 ha
1,65 ha
EUR 71,40 Andis Kārkliņš 04.06.2018. 03.06.2028.
“Gaujas NP Liepa”, kadastra Nr. 42600010082, zemes vienības daļa 426000100598001 1,69 ha EUR 42,16 Andris Klepers 04.06.2018. 03.06.2028.
“Kārļukalns”, kadastra Nr. 42460050108, zemes vienības kadastra apzīmējums 42460050108 6,6 ha EUR 70,00 Cēsu rajona Drabešu pagasta zemnieku saimniecība "KALNA SMĪDES 1" 04.06.2018. 03.06.2028.
"Liepājas ezers", kadastra Nr. 17000410472, zemes vienības kadastra apzīmējums 17000260004 , zemes vienības daļa 170002600048001 0,2631 ha 1,5%  apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības Liepājas pilsētas pašvaldība 08.06.2018. 07.06.2027.
“Silaine”, kadastra Nr. 42620050146,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42620050146
“Mārītes”, kadastra Nr. 42620030132,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42620030132
“Jauntērces”, kadastra Nr. 42110050041,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42110050042

9,06 ha
 
0,55 ha
 
1,5 ha
EUR 72,00 SIA" Ripolauks" 04.06.2018. 04.06.2028.
“Gaujas NP Raiskums”, kadastra Nr. 42740030058, zemes vienības kadastra 1,86 ha EUR 12,00 Valda Indrēvica 04.06.2018. 03.06.2028.
“Silaine”, kadastra Nr. 42620050146,
zemes vienības kadastra apzīmējums 42620050170, zemes vienības kadastra apzīmējums 42620050046

1,00 ha
 3,05 ha
EUR 50,0
 
Biedrība "Kumada"
 
04.06.2018. 03.06.2028.
“Gaujas Nacionālais parks”, kadastra Nr. 96620060258, zemes vienības kadastra apzīmējums 96620060258 0,9 ha EUR 3,0 Pēteris Šīrants 04.06.2018. 03.06.2023.
“Slīteres nacionālais parks”, kadastra Nr. 88500020159, zemes vienības kadastra apzīmējums 88500010072
“Slīteres Valsts rezervāts” , kadastra Nr. 88620050102, zemes vienības kadastra apzīmējums 88620040100
2,3 ha
 
5,2 ha  
EUR 300,00 SIA “Alis W” 21.05.2018. 18.05.2023.
“Brīvības iela 35”
kadastra Nr. 70700070468
zemes vienības kadastra apzīmējums 70700070468
0,3845 ha EUR 60  mēnesī SIA “Carbon energy systems” 10.04.2018. 10.04.2023.
“Ķemeru nacionālais parks”, kadastra Nr. 80880010121 zemes vienības kadastra apzīmējums 80880010142, zemes vienības daļa                       808800101428001 0,2681 ha 1,5%  apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības Akciju sabiedrība "Latvijas elektriskie tīkli" 08.02.2018. 08.02.2048.
“Ģipslavas”, kadastra Nr. 42660010004
 zemes vienības kadastra apzīmējums 42660010004
15,0 ha EUR 350,00 ZS "Druvas" 30.05.2016. 30.05.2021.
“Ķemeri 6104”,
kadastra Nr. 13000266104
zemes vienības kadastra apzīmējums 13000266104
0,61 ha EUR 1399,17 mēneša maksa SIA "Sanare KRC Jaunķemeri" 10.08.2016 10.08.2026.
“Purmaļi”,
kadastra Nr. 42660010068 zemes vienības kadastra apzīmējums 42660010068
13,0 ha EUR 350,00 ZS "Kārtužu muiža" 30.05.2016. 30.05.2021.
“Pils sala”,
kadastra Nr. 09000120060,
 zemes vienības kadastra apzīmējums 09000120017
0,172 ha 1,5%  apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības Jelgavas pilsētas dome 30.12.2016. 30.12.2026.
“Liepājas ezers”,
kadastra Nr. 17000410472
zemes vienības kadastra apzīmējums 17000260004
0,0108 ha 1,5%  apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 30.12.2016. 30.12.2025.
“Būšnieku ezers”,
kadastra Nr. 27000320241 zemes vienības kadastra apzīmējums 27000320241
0,1951 ha 1,5%  apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" 20.12.2016. 20.12.2026.
“Jūras piekrastes josla”,
Kadastra Nr. 13000250025
zemes vienības kadastra apzīmējums 13000250202
0,013 ha 1,5%  apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības Jūrmalas pilsētas dome 05.10.2016. 05.10.2025.
“Papes ezers”,
kadastra Nr. 64840020001 zemes vienības kadastra apzīmējums 64840020001
0,51 ha EUR 28,00 Rucavas novada dome 27.06.2016. 27.06.2031.
„Gaujas NP Siguldas novads”, kadastra Nr. 80150010103, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80150010601 daļas un uz tās esošās būves „Gūtmaņalas informācijas centra ēka” ar kadastra apzīmējumu 80150010601003 un autostāvvietas “Gūtmaņala” ar kadastra apzīmējumu 80150010601004. 0,85 ha 206,3 m2 3512,00 m2 EUR 170,15 (gadā) Siguldas novada pašvaldības aģentūra "Siguldas Attīstības aģentūra" 25.01.2016. 24.01.2021.
Gaujas NP Līgatnes pagasts”, kadastra Nr.42620010137, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 42620010182 daļas un uz tās esošā būve “Līgatnes dabas taku informācijas centra ēka” ar kadastra apzīmējumu 42620010182003 1,22 ha 209,90 m2 EUR 134,98 (gadā) Pašvaldības aģentūra “Līgatnes novada kultūras un tūrisma centrs” 05.01.2016. 04.01.2021.
Nekustamā īpašuma „Gaujas NP Bauri”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 96640160075 daļas  6.78 EUR 12.20 (gadā) Inese Niedra 26.10.2015. 30.09.2020.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Straupe”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā ar kadastra nr. 42820040284 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42820090087 daļas. Ēka-pacēlāja māja ar kadastra apzīmējumu 42820090087001 un inventāra noliktava ar kadastra apzīmējumu 42820090087002, kuras atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42820090087. 0,21 ha 40,9 m2 EUR 189,94 (gadā) Līgatnes novada dome 02.09.2015. 31.12.2020.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Siguldas novads” kadastra Nr.80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150023904 daļas. 2,4373 ha EUR 54,19 (gadā) Siguldas novada dome 20.07.2015. 20.07.2025.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Siguldas novads” kadastra Nr.80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150010601 daļas. 0,35 ha EUR 12.67 (gadā) Siguldas novada dome 20.07.2015. 20.07.2025.
Nekustamā īpašuma “Gaujas NP Raiskums” ar kadastra numuru 42740030058, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4274 008 0165 daļas. 1.2 ha EUR 10.00 Jānis Miezītis 13.07.2015. 31.08.2020.
Nekustamā īpašuma „Gaujas NP Siguldas novads”, kadastra Nr. 80150010103, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80150010401 daļa un uz tās esošās būves “Kiosks” ar kadastra apzīmējumu 80150010501001 un “Nojume” ar kadastra apzīmējumu 80150010501002 EUR 262.00 (mēnesī) Anita Linde 07.07.2015. 31.10.2020.
Nekustamais īpašums “Ķemeru nacionālais parks”, kadastra nr.54860010020, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860010020 un 54860010404. 8,50 ha EUR 11,96 (gadā) SIA "Plostmuižas lāči" 08.06.2015. 31.12.2020.
Nekustamais īpašums “Bažciems 0101”, kadastra nr.13000220101, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 13000220101. Nekustamais īpašums “Ķemeru nacionālais parks”, kadastra nr.90820100254, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 90820070015. 7,9 ha EUR 57,27 (gadā) Nodibinājums "Ķemeru nacionālā parka fonds" 08.06.2015. 31.12.2020.
Nekustamā īpašuma „Tīreļi” ar kadastra Nr. 90800050009, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu  90800050009, un īpašuma „Ķemeru mežniecība” ar kadastra Nr. 90800050011, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 90800050011. 4.7 EUR 442,00 SIA “Rabarbers-BR” 05.06.2015. 30.06.2018.
Īpašumā „Šlīteres mežniecība”, kadastra Nr.88500030055 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88500030079 un 88500030055); īpašumā „Slīteres valsts rezervāts”, kadastra Nr.88500020159 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88500030067); īpašumā „Siliņi”, kadastra Nr.88620020201 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88620020201); īpašumā „Slīteres nacionālais parks”, kadastra Nr.88620050102 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88620010167 un 88620010107); īpašumā Moricsalas dabas rezervāts, kadastra Nr.98740090006 (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98740090006) 14.31 EUR 96,00 SIA “Alis W” 29.04.2015. 31.12.2019.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. Nogabals: 1. 7,69 EUR 10.00 Edgars Liepinš 30.03.2015. 29.03.2020.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. Nogabals: 5 1,80 EUR 10.00 Edgars Liepiņš 23.02.2015. 22.02.2020.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. Nogabals: 1 6,49 EUR 20.00 Agnis Ruņģis 23.02.2015. 22.02.2020.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. 4,77 EUR 10.00 Agnis Ruņģis 11.02.2015. 10.02.2020.
Nekustamā īpašuma “Kaņiera ezers”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.9066 003 0001 daļa. 5,6 EUR 10.00 Dzintars Strupis 10.02.2015. 09.02.2020.
Zemes īpašuma „Papes ezers” daļa zemes, kadastra Nr.64840020001 974,00 Rakstiskās izsoles rezultāti
Nekustamais īpašums “Jaunķemeri 2118” ar kadastra nr. 13000252118. 2955,00 m2 EUR 31,24 Krievijas Federācijas Prezidentu lietu pārvaldes Federālā valsts budžeta iestāde "Atveseļošanās komplekss "BOR"" 27.09.2013. 27.09.2062.
Nekustamais īpašums “Gneiss”, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54860010401. 105,4 ha EUR 1095,63 (ceturksnī) SIA "Gneiss" 30.04.2013. 31.12.2017.
Nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 88780030124 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 88780030952 daļa 1400,00 m2 EUR 28,46 (gadā) Mērsraga novada dome 12.03.2013. 12.03.2023.
Nekustamā īpašuma ar kadastra nr.80150020053, zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 80150020101 daļa 650,00 m2 EUR 1,24 (gadā) SIA “Abedīšanas birojs Sigulda” 14.02.2013. 30.01.2018.

Uz augšu

NOMĀJAMIE ĪPAŠUMI

Īpašums

Platība

Iznomātājs

Biroja telpas , Galdnieku ielā 8, Rēzeknē, LV-4601 215,00 m2 SIA "Riga Retail" telpu nomas līgums
Nekustamā īpašuma "Mākoņkalna pagasta bērnudārzs" ar kadastra Nr. 78720080276 kadastra apzīmējuma 78720080276 daļa (zeme) un  ar kadastra apzīmējumu 78720080276001 (telpas) 0.4630 ha (zeme) 150 m2 (telpas) Rēzeknes novada pašvaldība Mākoņkalna pagasta pārvalde bezatlīdzības lietošana
Nekustamā īpašums “18. Novembra iela 105” ar kadastra Nr. 05000043209 kadastra apzīmējums 05000043209 būves ar kadastra apzīmējumu 05000043202003 daļa 63.40 ha Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” zemes nomas līgums
Nekustamā īpašuma “Dvarči” ar kadastra Nr. 78720080004 kadastra apzīmējuma 78720080004 būves ar kadastra apzīmējumu 78720080004012 daļa 200 m2 zemnieku saimniecība “Stirnas”
Nekustamais īpašums autostāvvietas Dārza ielā 58, Rēzeknē SIA “Leiči”
Nekustamā īpašuma “Avotiņi” ar kadastra Nr. 80420020099 kadastra apzīmējuma 80420020099 daļa 0.0235 ha Jānis Ozols zemes nomas līgums
Nekustamā īpašuma “Smilgas” ar kadastra Nr. 36880030012 kadastra apzīmējuma 36880030012 daļa 0.2 ha Juris Kursītis zemes nomas līgums

Uz augšu

NEVAJADZĪGĀ KUSTAMĀ MANTA
Pašreiz nav atsavināma iestādes darbības nodrošināšanai nevajadzīga valsts kustama manta.

Uz augšu