LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Sabiedrības līdzdalība
Līdzdalības un konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ir iespēja un veids, kā iegūt lēmumu sagatavotājiem nepieciešamo praktisko informāciju, ko var sniegt tikai speciālisti, cilvēki, kas ir tieši iesaistīti un kurus tieši skar konkrētais lēmums.

Lai konsultēšanās un līdzdalība būtu kvalitatīva un veiksmīga vēlams iesaistīt un uzklausīt iespējams dažādus un, iespējams, arī pēc iespējas vairāk sabiedrības pārstāvju viedokļus.

Pilsoņu uzklausīšana, konsultēšanās politikas un lēmumu sagatavošanas posmā varētu veicināt politiku izstrādes un lēmumu sagatavošanas atklātību un rezultātā novest pie kopīgi sagatavotu, izsvērtu, apspriestu un visiem saprotamu, labāk sagatavotu lēmumu pieņemšanas.

Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana, konsultēšanās un līdzdalība palīdz pieņemtos lēmumus gan saprast, gan arī ievērot un izpildīt. Nereti tieši līdzdalība un konsultēšanās procesi uzlabo sabiedrības informēšanu – iesaistītās puses var kļūt par informācijas izplatīšanas kanālu. Šāda pieredze novērojama tieši sadarbojoties ar NVO – par savu līdzdalību tās stāsta saviem biedriem vai biedru organizācijām, protams, skarot arī diskusiju jautājumus un risināmās problēmas. Ieguvēji ir visi – politika kļūst kvalitatīvāka, arī mērķgrupu, kuru šī politika skar, ir informēta par izstrādes gaidu, diskusiju variantiem, lēmuma skaidrojumiem.

Šajā sadaļā: