LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Pētījumu tēmas studentiem
Dabas aizsardzības pārvalde aicina studentus pieteikties pētījumu veikšanai par dabas aizsardzības tematiku.
 • Tūristu plūsmas Ķemeru nacionālajā parkā.
 • Ilgtspējīga tūrisma produktu veidošana Ķemeru nacionālajā parkā.
 • Tūrisma taku plānošana Ķemeru nacionālajā parkā.
 • Apmeklētāju apmierinātība ar infrastruktūru (dabas takām) īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
 • Uzņēmējdarbības veicinošie un kavējošie apstākļi, to izmantošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.
 • Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo administrāciju sadarbība ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām.
 • Sabiedrības (tūristu, uzņēmēju, vietējas sabiedrības) attieksme pret īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, analīze.
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atpazīstamības novērtējums un priekšlikumi pilnveidojumiem.
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, piemēram, Gaujas nacionālā parka kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte.
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tūrisma taku un objektu antropogēnās noslodzes novērtējums.
 • Sabiedrības izglītošanas darbs kā Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo administrāciju viena no funkcijām, tās analīze un novērtējums.
 • Ietekme uz koku augšanu, zemsedzi utt. 'Tarzāns', 'Meža kaķis', 'Ozolkalna' trošu trases starp kokiem.