LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Publiski apspriežamie dokumenti
**************************************************************************
LAIKS: 28.05.2018. plkst.15.00
VIETA: Brocēnu novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni
RĪKO: LIFE projekts "Peat Restore"

Dabas lieguma "Baltezera purvs" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Ar plānu var iepazīties Brocēnu novada domē sākot no 14. maija.
Elektroniski plāna versija pieejama https://failiem.lv/u/ttek9qc7
Priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt plāna izstrādātājam sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 31. maijam.
Aicināti visi interesenti!

Plānu izstrādā Latvijas Universitāte. Adrese: Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga LV 1083. Plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE projekta LIFE15 CCM/DE/000138 – “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas Zemienē” ietvaros.

Māra Pakalne
EK LIFE projekta "Peat Restore" nacionālā koordinatore
www.life-peat-restore.eu