LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Publiski apspriežamie dokumenti
LAIKS: 14.02.2020. plkst. 14.00
VIETA: Skrundas kultūras nams, 1. stāvs, Lielā iela 1a, Skrunda
RĪKO: Daugavpils Universitāte

Dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
Dabas aizsardzības plāna redakcija sabiedriskai apspriešanai >>>
Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422180, e-pasts: du@du.lv, www.du.lv).

Uldis Valainis 26113065
 

LAIKS: 13.02.2020. plkst. 17.00
VIETA: Straupes pagasta „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads
RĪKO: SIA „Estonian, Latvian & Lithunian Environment”

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

Dabas aizsardzības plānu (Plāns) turpmākajiem 12-15 gadiem no 2019. gada septembra līdz 2023. gada janvārim Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Plāna izstrādes nepieciešamību nosaka likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, to apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet tā uzdevums ir saskaņot iedzīvotāju, zemes īpašnieku, dabas resursu izmantošanas, dabas aizsardzības un reģiona attīstības intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Sanāksmēs klātesošie tiks informēti par kārtību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un mežu kompensācijas maksājumiem Natura 2000 teritorijās.

 

LAIKS: 11.02.2020. plkst. 17.00
VIETA: Siguldas novada Kultūras centrā, Zinātnes iela 7B, Siguldas pagasts, Siguldas novads
RĪKO: SIA „Estonian, Latvian & Lithunian Environment”

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

Dabas aizsardzības plānu (Plāns) turpmākajiem 12-15 gadiem no 2019. gada septembra līdz 2023. gada janvārim Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Plāna izstrādes nepieciešamību nosaka likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, to apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet tā uzdevums ir saskaņot iedzīvotāju, zemes īpašnieku, dabas resursu izmantošanas, dabas aizsardzības un reģiona attīstības intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Sanāksmēs klātesošie tiks informēti par kārtību, kā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un mežu kompensācijas maksājumiem Natura 2000 teritorijās.