LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Publiski apspriežamie dokumenti
**************************************************************************
Dabas lieguma RAUNAS STABURAGS dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

LAIKS: 21.12.2017. plkst. 17:00
VIETA: Raunas novada domes telpās, 2. stāva zālē (Vidzemes ielā 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
RĪKO: RAUNAS NOVADA DOME

Ar dabas aizsardzības plāna saturu, kā arī citiem saistošajiem dokumentiem ir iespējams iepazīties Raunas novada domes mājaslapā www.rauna.lv,  sadaļā "Aktualitātes", kā arī plāns un tā materiāli ikvienam būs pieejami Raunas novada domes telpās (Vidzemes ielā 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) laika periodā no 2017. gada 6. decembra līdz 29. decembrim

Jebkurai personai ir iespēja iesniegt rakstiskus priekšlikumus un komentārus par dabas aizsardzības plānu no 2017. gada 6. decembra līdz 29. decembrim,   adresējot tos Raunas novada domei (Vidzemes ielā 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131) vai sūtot uz e-pasta adresi: novadadome@rauna.lv, kā arī informācija pieejama zvanot pa telefona Nr.: 64107343., mob. tel. Nr.: 27841568.


Dabas aizsardzības plāna izstrādi Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes – „Vietējās vides iniciatīvas” projekta „Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana”  ietvaros  veica Raunas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000057973, juridiskā adrese: Vidzemes ielā 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, mājaslapas adrese: www.rauna.lv, tālr. 64107343.  Tas izstrādāts laika periodam no 2018.-2030.gadam.


Raunas novada dome, 64107343., mob. tel. Nr.: 27841568.