LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Uzraudzības grupas
LAIKS: 16.12.2019. plkst. 11.00
VIETA: Durbes novada domes Konferenču zāle (2.stāvā) Parka ielā 2, Lieģi, Tadaiķu pagasti, Durbes novads
RĪKO: SIA "Estonian,  Latvian  &  Lithuanian Environment"

Dabas lieguma "Durbes ezera pļavas" dabas aizsardzības plāna izstrādes izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme

Aiga Tora
67242411


*************************************************************************

LAIKS: 27.12.2019. plkst.11.00
VIETA: Carnikava, alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis", Stacijas iela 5
RĪKO: Latvijas Dabas fonds

Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas noslēguma sanāksme
Sanāksmē plānots runāts par sabiedriskās apspriešanas laikā iesūtītajiem priekšlikumiem un pašvaldību atzinumiem un apspriest Carnikavas novada pašvaldības priekšlikumu veidot dabas parka apsaimniekošanas organizāciju.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts LIFE-Daba projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (LIFE CoHaBit, LIFE15 NAT/LV/000900) ietvaros.

Ilze Priedniece, 26562163