LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Uzraudzības grupas
*************************************************************************
LAIKS: 27.02.2018. plkst.14.00
VIETA: Limbažu novada pašvaldība, 1. stāva mazā zāle, Rīgas iela 16, Limbaži
RĪKO: LIFE projekts "Peat Restore"

Dabas lieguma "Augstroze" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

Sandra Ikauniece, 26532258