LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Uzraudzības grupas
LAIKS: 30.01.2020. plkst.11:00
VIETA: Launkalnes pagasta pārvalde, Ezera iela 2A, Launkalne, Smiltenes novads
RĪKO: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"

Dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3. sanāksme

Aiga Tora, 67242411
SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"

*************************************************************************

LAIKS: 17.01.2020. plkst. 14.00
VIETA: Skrundas kultūras nams, 3. stāvs, Lielā iela 1a, Skrunda
RĪKO: Daugavpils Universitāte

Dabas lieguma “Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksme
Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422180, e-pasts: du@du.lv, www.du.lv).

Uldis Valainis 26113065

*************************************************************************

LAIKS: 16.01.2020. plkst. 10.00
VIETA: Kārsavas novada dome, Vienības iela 53, konferenču zāle
RĪKO: Daugavpils Universitāte

Dabas parka “Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas noslēguma sanāksm
Dabas aizsardzības plāna izstrādi veic Daugavpils Universitāte (Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422180, e-pasts: du@du.lv, www.du.lv).

Uldis Valainis 26113065

*************************************************************************