LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Uzraudzības grupas
*************************************************************************
LAIKS: 29.10.2018. plkst. 12.00
VIETA: Jūrmalas pilsētas domes Lielajā zālē, Jomas ielā 1/5, 1.stāvā
RĪKO: SIA Vides Konsultāciju Birojs

Dabas parka "Ragakāpa" dabas aizsardzības plāna izstrādes 1.uzraudzības grupas sanāksme

Ilmārs Bodnieks

67557668, e-pasts: ilmars@vkb.lv.*************************************************************************
LAIKS: 04.07.2018. plkst. 11.00
VIETA: Dabas aizsardzības pārvaldes Ļaudonas birojs, Aiviekstes iela 3, Ļaudonas pag., Madonas nov.
RĪKO: SIA Vides Konsultāciju Birojs

Dabas parka "Aiviekstes paliene" dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme

Ilze Reinika
27858275*************************************************************************
LAIKS: 10.07.2018. plkst.10.00
VIETA: Brocēnu novada pašvaldība, Lielcieceres iela 3, Brocēni
RĪKO: LIFE projekts "Peat Restore"

Dabas lieguma "Baltezera purvs" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas noslēguma sanāksme
Plānu izstrādā Latvijas Universitāte. Adrese: Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga LV 1083. Plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE projekta LIFE15 CCM/DE/000138 – “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas Zemienē” ietvaros.

Māra Pakalne
EK LIFE projekta "Peat Restore" nacionālā koordinatore
www.life-peat-restore.eu