Uzraudzības grupas
*************************************************************************

LAIKS: 21.03.2019. plkst. 17.00
VIETA: Jūrmalas pilsētas domes Lielajā zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā
RĪKO: SIA “Vides Konsultāciju Birojs”

Dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

 

*************************************************************************
LAIKS: 26.03.2019. plkst. 15.00
VIETA: Ventspils novada dome, 2. stāva zāle, Skolas iela 4, Ventspils
RĪKO: SIA “Vides konsultāciju birojs”
 

Informatīva sanāksme par dabas lieguma “Platenes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

Kristīne Vilciņa

 

*************************************************************************
LAIKS: 28.03.2019. plkst. 15.00
VIETA: Kuldīgas Attīstības Aģentūra, Pilsētas laukums 3, Kuldīga
RĪKO: Daugavpils Universitāte
 

Dabas parka “Riežupe” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 1. sanāksme

Uldis Valainis 26113065