LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Tēmas
PAR DABAS SKAITĪŠANU jeb ES NOZĪMES BIOTOPU KARTĒŠANU

ES nozīmes biotopu apsekošana notiek pēc vienotas metodikas – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināta un Zemkopības ministrijas saskaņota “ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodika”. Biotopu apsekošanu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veic eksperti, kuri dabā apseko teritoriju, aizpilda speciālu apsekojama anketu un kartē iezīmē precīzu konstatētā biotopa robežu. Katram ekspertam apsekojama laikā līdzi jābūt globālās pozicionēšanas sistēmai (GPS), kas fiksē arī eksperta pārvietošanās maršrutu, lai šaubu gadījumā būtu iespējams veikt kvalitātes pārbaudi.

Apsekojamās teritorijas sadalītas pa kvadrātiem, un katru gadu paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu skaitu.

Pilna informācija par projektu "Dabas skaitīšana" tīmekļa vietnē skaitamdabu.gov.lv

 
Plānotais kvadrātu apmeklējuma laiks
Kartei ir indikatīva nozīme!!!
Plānotais kvadrātu apmeklējumu laiks var mainīties.

Lai konsultētos par ES nozīmes aizsargājamo biotopu apsekošanu privātajās zemēs, lūdzam, zvanīt pa šādiem tālruņiem:
Kurzemes reģionā – Andra Ratkeviča, 28385025
Latgales reģionā – Regīna Indriķe, 29139677
Pierīgas reģionā – Baiba Roga, 28611079
Vidzemes reģionā – Anda Andrušaite, 26433668