LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Infrastruktūras aktualitātes

Dabas tūrisma infrastruktūras objektu aktualitāšu karte

Plašāka informācija par tūrisma objektiem sadaļā Apraksti.

Apzīmējumi un saīsinājumi
  no jauna uzbūvēts   NP nacionālais parks   DL dabas liegums
  tiek būvēts vai rekonstruēts   DP dabas parks   DR dabas rezervāts
  uzmanību nolietojies   AAA aizsargājamo ainavu apvidus   DPM dabas piemineklis
  bīstams, slēgts          
 

Kartes dati
Informācija par karti ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael
Kartes datiInformācija par karti ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael
Informācija par karti ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael
Karte
Satelīts
Lai kartes informācija attēlotos korekti, ieteicams izmantot pēc iespējas jaunākas interneta pārlūkprogrammu versijas.
 
 

  Drukāt