LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Vakances
10.05.2019.  Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības darba speciālista(-es) amata vakance
Pieteikšanās līdz 22.05.2019.

03.05.2019.  Vidzemes reģionālās administrācijas Līgatnes dabas taku dabas izglītības darba speciālista(-es) amata vakance
Pieteikšanās līdz 24.05.2019.

02.05.2019. Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora(-es) ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 17.05.2019.

************************************************************************* 
10.05.2019.  Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības darba speciālista(-es) vakance

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz dabas izglītības darba speciālista/es amata vietu Latgales reģionālajā administrācijā (uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)

Prasības pretendentiem:
 • 2. līmeņa augstākā izglītība, vēlams, dabaszinātņu, komunikācijas vai dabas tūrisma jomā;
 • teicamas komunikācijas (mutvārdos un rakstveidā), prezentēšanas un sadarbības prasmes;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru un citām mūsdienu saziņas tehnoloģijām;
 • spēja efektīvi un radoši strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • vēlme un gatavība pastāvīgi mācīties un apgūt ko jaunu, kā arī strādāt ar dažādām auditorijām;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un angļu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie darba pienākumi:
 • sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitāšu plānošana un realizēšana dabas izglītības centrā ”Rāzna”, Latgales reģionālās administrācijas pārraudzības reģionā;
 • elektronisko un drukāto informatīvo materiālu izveide (informācijas stendi, prezentācijas, bukleti u.c.);
 • publiski izplatāmās informācijas sagatavošana;
 • mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” un Rāznas Nacionālā parka sociālo tīklu aktualizēšana un attīstīšana;
 • dabas izglītības pasākumu publicitātes nodrošināšana Latgales reģionā;
 • aktivitāšu īstenošana ilgtspējīga tūrisma principu ieviešanai;
 •  “Jauno reindžeru” (EUROPARCJunior Ranger) kustības Ieviešana Rāznas Nacionālajā parkā (pārgājienu organizēšana, jaunu dalībnieku uzņemšana utt.);
 • brīvprātīgā darba un studiju prakses iespēju veicināšana un organizēšana.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas saglabāšanas iestādē valstī.
Mēnešalga: 640 – 800 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darba vieta: Rēzekne

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 22.05.2019.) Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajā administrācijā, Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: latgale@daba.gov.lv (līdz 22.05.2019.)

Tālrunis uzziņām: 29256225; 29139677Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

 
 
*************************************************************************


 
03.05.2019.  Vidzemes reģionālās administrācijas Līgatnes dabas taku dabas izglītības darba speciālista(-es) vakance

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz dabas izglītības darba speciālista/es amata vietu Vidzemes reģionālās administrācijas Līgatnes dabas takās (uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze))

Prasības pretendentiem:
 • 2. līmeņa augstākā izglītība, vēlams, komunikāciju vai dabaszinātņu jomā;
 • teicamas komunikācijas (mutvārdos un rakstveidā), prezentācijas un sadarbības prasmes;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru un citām mūsdienu saziņas tehnoloģijām;
 • spēja efektīvi un radoši strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • vēlme un gatavība pastāvīgi mācīties un apgūt ko jaunu, kā arī strādāt ar dažādām auditorijām;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un angļu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie darba pienākumi:
 • sabiedrības informēšanas un izglītošanas aktivitāšu plānošana un realizēšana Līgatnes dabas takās un  dabas izglītības centrā ”Pauguri”;
 • elektronisko un drukāto informatīvo materiālu izveide (informācijas stendi, prezentācijas, bukleti u.c.);
 • publiski izplatāmās informācijas sagatavošana;
 • Līgatnes dabas taku mājas lapas www.ligatnesdabastakas.lv un sociālo tīklu aktualizēšana  un attīstīšana.
 • dabas izglītības pasākumu publicitātes nodrošināšana Vidzemes reģionā;
 •  “Jauno reindžeru” (EUROPARCJunior Ranger) kustības organizēšana Gaujas Nacionālajā parkā (pārgājienu organizēšana, jaunu dalībnieku uzņemšana utt.);
 • brīvprātīgā darba un studiju prakses iespēju veicināšana un organizēšana.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas saglabāšanas iestādē valstī.
Mēnešalga: 640 – 800 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darba vieta: Līgatne un Sigulda

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 24.05.2019.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150;
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Dabas izglītības darba speciālists” uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv (līdz 24.05.2019.)

Tālrunis uzziņām: 26433668Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.************************************************************************* 
02.05.2019.  Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts inspektora(-es) ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 17.05.2019.

Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora/es ierēdņa vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).


Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs;
 • specializācija ūdens objektu pārraudzībā;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kā arī sugu un biotopu atpazīšanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecība (vēlama);
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas.
Galvenie darba pienākumi:
 • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu, biotopu, mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrole, t.sk. ūdens bioloģisko resursu kontrole;
 • sagatavot dokumentus un administratīvos aktus dabas aizsardzības jomā;
 • sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā;
 • dalība pārvaldes īstenoto projektu dabas aizsardzības jomā īstenošanā.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.
Mēnešalga: no 680 līdz 850,00 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 26.3.amatu apakšsaimē, III līmenī, 9 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks: 6 mēneši.
Biroja adrese: Galdnieku iela 8, Rēzekne.
Pārraugāmās teritorijas atrodas: Rēzeknes, Ludzas, Dagdas, Madonas novadā.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 17.05.2019.) Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajā administrācijā,
  Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: latgale@daba.gov.lv līdz 17.05.2019.

Tālrunis uzziņām: 29256225; 29443384Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.*************************************************************************