LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Vakances
18.09.2020. Kvalitātes vadītāja(-as) vakance
Pieteikšanās līdz 05.10.2020.


08.09.2020. Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta(-es) ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 28.09.2020.
 18.09.2020.  Kvalitātes vadītāja(-as) vakance

Dabas aizsardzības pārvaldes komandā nepieciešams Kvalitātes vadītājs (-a) (pilna slodze) uz nenoteiktu laiku.


Prasības pretendentiem:
 • augstākā izglītība
 • darba pieredze  kvalitātes pārvaldībā vai atbilstības novērtēšanā pēdējo piecu gadu laikā ne mazāk kā 2 gadi
 • ISO 9001 sertifikāts vai pieredze darbā ar ISO 9001 tiks uzskatīts par priekšrocību
 • ļoti labas sadarbības prasmes
 • spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē
 • iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos
 • teicamas valsts valodas zināšanas
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru
Galvenie darba pienākumi:
 • uzturēt un pilnveidot kvalitātes  un risku pārvaldību iestādes resursu pārvaldības jomā
 • veikt iestādes darbības atbilstības novērtēšanu ārējo un Pārvaldes iekšējo normatīvo regulējumu prasībām
 • nodrošināt konsultatīvu atbalstu kvalitātes pārvaldības jautājumos  
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus
 • ērtu un komfortablu darba vidi
Mēnešalga: no 940 EUR līdz 1287 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darbavieta: Sigulda


Motivācijas vēstuli un CV ar galveno darba aprakstu
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 05.10.2020.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@daba.gov.lv līdz 05.10.2020.


Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

 
 *************************************************************************08.09.2020.  Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta(-es) ierēdņa vakance

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta/es ierēdņa amata vietu (1 amata vieta) uz noteiktu laiku (pilna darba slodze).Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
 • uz ierēdņa amatu var pretendēt persona, kura ir sasniegusi Valsts civildienesta likumā noteikto pensijas vecumu,
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs,
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem tiks uzskatīta par priekšrocību,
 • zināšanas sugu un biotopu noteikšanā,
 • sugu un biotopu jomas eksperta sertifikāts (vēlamās jomas: “meži un virsāji”, “purvi”, “zālāji”) tiks uzskatīts par priekšrocību,
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus,
 • prasme strādāt komandā,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība,
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru,
 • svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas).
Galvenie amata pienākumi:
 • darbs ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem dabas aizsardzības jomā,
 • dabas aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos paredzēto atļauju un saskaņojumu projektu sagatavošana,
 • citu dokumentu un administratīvo aktu sagatavošana dabas aizsardzības jomā,
 • sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā,
 • dalība iestādes rosināto projektu realizācijā.
Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām, atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.
Mēnešalga: no 752 EUR līdz 1100 EUR (bruto), atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 10.amatu saimē, III līmenī, 10 mēnešalgu grupā.
Pārbaudes laiks: 4 mēneši.
Biroja adrese: Baznīcas iela 3, Sigulda, LV-2150 vai birojs „Kārļukalns", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101.


Motivācijas vēstuli un CV
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 28.09.2020.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150
 • vai Dabas aizsardzības pārvaldes birojā "Kārļukalns", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: vidzeme@daba.gov.lv līdz 28.09.2020.
Tālrunis uzziņām: 64107230, 29355919


Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Dabas aizsardzības pārvaldē:
* personas datu apstrādes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
* datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.*************************************************************************