LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Ģeodatubāze
Saskaņā ar 09.06.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.293 ''Dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība'' 15. punktu Pārvalde papildus šo noteikumu 16. punktā minētajam nosacījumam nosaka un savā tīmekļa vietnē publisko iesniedzamo datu datnes struktūru un formātu. Šajā vietā arī turpmāk atradīsiet aktuālāko Datu bāzes projektējuma aprakstu, kuru var izmantot dažādu dabas datu iesniegšanai.
 
Datnes (dati aktualizēti 25.08.2016.): lejupielādēt  (RAR 6 MB)Saskaņā ar 02.05.2012. Ministru Kabineta noteikumu Nr.317 ""Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". 81. punktu Dabas aizsardzības pārvalde nosaka un savā tīmekļa vietnē publisko dabas vērtību inventarizācijas datu un plānoto meža apsaimniekošanas pasākumu iesniedzamās datnes struktūru un formātu, kā arī dabas vērtību kartes datnes sagatavošanai izmantojamos klasifikatorus, apzīmējumus un datnes formātu. Šajā vietā arī turpmāk atradīsiet aktuālāko datu ievadīšanas ģeodatubāzi ar atbilstošiem klasifikatoriem programmas ArcGIS versijām 9.2-10.1.
 
Dabas vērtību datnes karšu sagatavošanai(dati aktualizēti 28.04.2014.): lejupielādēt  (RAR 19,4 MB)
Datu ievadīšana. Datu bāzes projektējuma apraksts: lejupielādēt (PDF 0,32 MB)
Dabas vērtību datnes karšu sagatavošanai (dati aktualizēti 09.08.2013.): lejupielādēt  (ZIP 3,8 MB)
Dabas vērtību datnes karšu sagatavošanai (dati aktualizēti 30.05.2013.): lejupielādēt  (ZIP 4,26 MB)
Dabas vērtību datnes karšu sagatavošanai (dati aktualizēti 15.05.2013.): lejupielādēt  (ZIP 7,91 MB)
Dabas vērtību datnes karšu sagatavošanai (dati aktualizēti 27.07.2012.): lejupielādēt  (ZIP 0,47 MB)
Dabas vērtību datnes karšu sagatavošanai (dati aktualizēti 31.05.2012.): lejupielādēt  (ZIP 0,03 MB)
Meža apsaimniekošanas plāna sagatavošanas atsevišķi dokumenti: lejupielādēt  (ZIP 0,02 MB)