LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Nacionālie parki
Latvijā ir 9 aizsargājamo ainavu apvidi. Tās ir lielas teritorijas, kurās tiek aizsargāta īpaši skaista un daudzveidīga Latvijai raksturīga ainava un kultūrvide.

Gaujas Nacionālais parks
Ķemeru Nacionālais parks
Rāznas Nacionālais parks
Slīteres Nacionālais parks

Šajā kartē iezīmētajām īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām ir informatīva nozīme un tās var atšķirties no attiecīgajos normatīvajos aktos apstiprinātajām robežām.