LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Tiešraides Tiešraides
Aptaujas Aptaujas
Darbinieki
Departamentu un reģionālo administrāciju biroju un darbinieku kontaktinformācija

Darba laiks

Darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00
Apmeklētāju pieņemšana
Pirms vizītes pie konkrēta darbinieka, lūgums iepriekš sazināties pa e-pastu vai telefoniski ar šo darbinieku
 

Dabas aizsardzības pārvaldes vadība

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Juris Jātnieks Ģenerāldirektors juris.jatnieks(at)daba.gov.lv
Gunta Gabrāne Ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā 29123431 gunta.gabrane(at)daba.gov.lv
Vita Robalte Ģenerāldirektora vietniece resursu pārvaldības jomā 26565220 vita.robalte(at)daba.gov.lv

Uz augšu

Komunikācijas un dabas izglītības nodaļa

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
info(at)daba.gov.lv
Elīna Ezeriņa Nodaļas vadītāja 26789874 elina.ezerina(at)daba.gov.lv
info(at)daba.gov.lv
Maija Rēna Mediju attiecību eksperte 29272365 maija.rena(at)daba.gov.lv
Andris Soms Dabas tūrisma un izglītības eksperts 26527342 andris.soms(at)daba.gov.lv
Daiga Segliņa Grafiskā dizainere 29269631 daiga.seglina(at)daba.gov.lv
Zane Rubene Mājas lapu administratore 26357547 zane.rubene(at)daba.gov.lv
Santa Kirsanova Klientu apkalpošanas speciāliste 26458982 santa.kirsanova(at)daba.gov.lv

Uz augšu

Dabas aizsardzības departaments

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Gita Strode Departamenta direktore 67509761 29455010 gita.strode(at)daba.gov.lv

Monitoringa un plānojumu nodaļa

Sintija Martinsone Nodaļas vadītāja 29353919 sintija.martinsone(at)daba.gov.lv
Valdis Pilāts Vecākais eksperts 29198590 valdis.pilats(at)daba.gov.lv
Ilze Urtāne Vecākā eksperte 26189037 ilze.urtane(at)daba.gov.lv
Kārlis Millers Vecākais eksperts 26533442 karlis.millers(at)daba.gov.lv
Indra Murziņa Vecākā eksperte indra.murzina(at)daba.gov.lv

Dabas datu nodaļa

Jānis Kotāns Nodaļas vadītājs 29191498 janis.kotans(at)daba.gov.lv
Baiba Bērziņa Vecākā referente 26394973 baiba.berzina(at)daba.gov.lv
Emīls Mortuļevs Kartogrāfs 28681721 emils.mortulevs(at)daba.gov.lv
Ieva Ābeltiņa Kartogrāfe 29256990 ieva.abeltina(at)daba.gov.lv
Jānis Puga Kartogrāfs 28839034 janis.puga(at)daba.gov.lv
Liene Zilvere Kartogrāfe 26473536 liene.zilvere(at)daba.gov.lv
Kārlis Jansons Sistēmanalītiķis 28788932 karlis.jansons(at)daba.gov.lv
Olga Frolova Vecākā eksperte 25617014 olga.frolova(at)daba.gov.lv

Savvaļas sugu aizsardzības nodaļa

Jēkabs Dzenis Departamenta direktores vietnieks, nodaļas vadītājs 67509761 26101389 jekabs.dzenis(at)daba.gov.lv
Evija Andrušķeviča Vecākā valsts vides inspektore 28604601 evija.andruskevica(at)daba.gov.lv
Līga Krieviņa Vecākā valsts vides inspektore 67509761 22013222 liga.krievina(at)daba.gov.lv
Santa Rutkovska Vecākā eksperte 26376697 santa.rutkovska(at)daba.gov.lv

Uz augšu

Stratēģiskās vadības un koordinācijas departaments

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Iveta Timze Departamenta direktore 67509767 29185912 iveta.timze(at)daba.gov.lv
Iveta Biseniece Departamenta direktores vietniece 67509767 27874738 iveta.biseniece(at)daba.gov.lv
Ģirts Baranovskis Vadošais eksperts 67509766 20233934 girts.baranovskis(at)daba.gov.lv
Inese Eiduka Vadošā eksperte 29815166 inese.eiduka(at)dab.gov.lv
Kristīne Kuļikova Vecākā eksperte 67509766 26467588 kristine.kulikova(at)daba.gov.lv

Uz augšu

Finanšu un projektu pārvaldības nodaļa

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Gints Jubelis Nodaļas vadītājs 67509760 29470770 gints.jubelis(at)daba.gov.lv
Ieva Veikšina Finansiste 26114755 ieva.veiksina(at)daba.gov.lv
Aigars Pikšens Nodaļas vadītāja vietnieks, projektu vadītājs 26541666 aigars.piksens(at)daba.gov.lv
Inga Pikšena Projektu koordinatore 26392352 inga.piksena(at)daba.gov.lv

Projektu darbinieki

Projekts REstore
Ieva Saleniece Projekta vadītāja 20142828 ieva.saleniece(at)daba.gov.lv
Ieva Bukovska Projekta koordinatore 20333119 ieva.bukovska(at)daba.gov.lv
Anda Zālmane Sabiedrisko attiecību speciāliste 26539348 anda.zalmane(at)daba.gov.lv
Agnese Rudusāne Biotopu eksperte 28846106 agnese.rudusane(at)daba.gov.lv
Inga Hoņavko Projekta vadītāja 28607129 inga.honavko(at)daba.gov.lv
Everita Zaķe-Kļaviņa Projekta koordinatore 29247028 everita.zake-klavina(at)daba.gov.lv
Irina Spuriņa Finansiste 26449135 irina.spurina(at)daba.gov.lv
Projekts CoHaBit
Inga Hoņavko Projekta vadītāja 28607129 inga.honavko(at)daba.gov.lv
Daina Bojāre Monitoringa koordinatore, eksperte daina.bojare(at)daba.gov.lv
Everita Zaķe-Kļaviņa Vides eksperte 29247028 everita.zake-klavina(at)daba.gov.lv
Projekts GroundEco
Agnese Priede Projekta vecākā eksperte 29640959 agnese.priede(at)daba.gov.lv
Irisa Mukāne Projekta vadītāja 26107005 irisa.mukane(at)daba.gov.lv
Ilze Reinika Projekta vadītājas asistente 27858275 ilze.reinika(at)daba.gov.lv
Anita Namatēva Eksperte - kontroliere 29214170 anita.namateva(at)daba.gov.lv
Baiba Galniece Eksperte - kontroliere baiba.galniece(at)daba.gov.lv
Brigita Laime Eksperte - kontroliere brigita.laime(at)daba.gov.lv
Dainis Ozols Eksperts - kontrolieris dainis.ozols(at)daba.gov.lv
Didzis Tjarve Eksperts - kontrolieris didzis.tjarve(at)daba.gov.lv
Dzirkstīte Gritāne Eksperte - kontroliere dzirkstite.gritane(at)daba.gov.lv
Ivars Leimanis Eksperts - kontrolieris 29277642 ivars.leimanis(at)daba.gov.lv
Kristaps Soms-Tiesnesis Digitālo datu drošības kontrolieris- kartogrāfs kristaps.soms-tiesnesis(at)daba.gov.lv
Lauma Vizule- Kahovska Eksperte - kontroliere lauma.vizule-kahovska(at)daba.gov.lv
Sandra Ikauniece Eksperte - kontroliere sandra.ikauniece(at)daba.gov.lv
Santa Mince Projekta grāmatvede – finansiste santa.mince(at)daba.gov.lv
Viktors Lipskis Digitālo datu drošības kontrolieris 28308787 viktors.lipskis(at)daba.gov.lv

Uz augšu

Personāla un lietvedības nodaļa

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Dita Supe Nodaļas vadītāja 67509545 26337555 dita.supe(at)daba.gov.lv
pasts(at)daba.gov.lv
Ieva Lazdiņa Vecākā lietvede 67509545 25962446 ieva.lazdina(at)daba.gov.lv
Vineta Lasmane Vecākā lietvede 67509545 22338806 vineta.lasmane(at)daba.gov.lv

Uz augšu

Īpašumu pārvaldības nodaļa

Birojs: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150
Elza Pētersone Iepirkumu speciāliste 28844500 elza.petersone(at)daba.gov.lv
Evita Zemlīte Vecākā referente
26408429 evita.zemlite(at)daba.gov.lv
Inga Garkāja Vecākā referente 29114435 inga.garkaja(at)daba.gov.lv
Pauls Krūmiņš Iepirkumu vadītājs 26644930 pauls.krumins(at)daba.gov.lv
Valdis Bērze Namu pārvaldnieks 26328378 valdis.berze(at)daba.gov.lv
Valters Kalveits Vecākais referents 29249662 valters.kalveits(at)daba.gov.lv
Dzintars Ozols Mežsaimniecības vadītājs 29189865 dzintars.ozols(at)daba.gov.lv

Uz augšu

Kurzemes reģionālā administrācija

Slīteres birojs
„Šlīteres mežniecība", Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Tālrunis:  63286000
Fakss: 63286001
E-pasts: kurzeme(at)daba.gov.lv
Liepājas birojs
Jaunā Ostmala 2a, Liepāja, LV-3401
Dace Sāmīte Direktore 29132019 dace.samite(at)daba.gov.lv

Dabas aizsardzības daļa

Raits Čakstiņš
Direktores vietnieks, daļas vadītājs 29494292 raits.cakstins(at)daba.gov.lv
Andis Strungs Vecākais eksperts 28365715 andis.strungs(at)daba.gov.lv
Indra Dermaka Vecākā eksperte 29464797 indra.dermaka(at)daba.gov.lv
Vilnis Skuja Vecākais eksperts 29365230 vilnis.skuja(at)daba.gov.lv
Uģis Strazds Vecākais eksperts ugis.strazds(at)daba.gov.lv
Madars Burnevics Vecākais valsts vides inspektors 26147911 madars.burnevics(at)daba.gov.lv
Sniedze Više
Vecākā valsts vides inspektore
27018272
sniedze.vise(at)daba.gov.lv
Valerijs Vasiļjevs
Vecākais valsts vides inspektors
29186358
valerijs.vasiljevs(at)daba.gov.lv
Ziedonis Anšics
Vecākais valsts vides inspektors
29118021
ziedonis.ansics(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Raitis Kristiņš Administratīvās daļas vadītājs 29461880 raitis.kristins@daba.gov.lv
Ilze Burnevica
Vecākā lietvede
63286000
26551885
kurzeme(at)daba.gov.lv
Ojārs Rērihs
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
29466526
ojars.rerihs(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Slītere"

Ērika Kļaviņa Vadītāja 63286000 27878099 erika.klavina(at)daba.gov.lv
Andra Ratkeviča Dabas izglītības darba speciāliste 28385025 andra.ratkevica@daba.gov.lv

Uz augšu

Latgales reģionālā administrācija

Rēzeknes birojs
Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:  64605860, fakss: 64605225
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Daugavpils birojs
Ģimnāzijas iela 12, Daugavpils, LV-5401
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Lipušku birojs
Skolas iela 3, Lipuški, Rēzeknes novads, Latvija LV-4601
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Ļaudonas birojs
Aiviekstes iela 3, Ļaudona, Madonas novads, LV-4862
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Pārvaldes Teiču DR informācijas punkts «Bērzi» Murmastienē
Murmastienē, Varakļānu nov.
E-pasts: latgale(at)daba.gov.lv
Anda Zeize Direktore
29256225
anda.zeize(at)daba.gov.lv

Dabas aizsardzības daļa

Aina Skredele Direktores vietniece, daļas vadītāja
29443384
aina.skredele(at)daba.gov.lv
Guntis Akmentiņš
Sektora vadītājs
26473408
guntis.akmentins(at)daba.gov.lv
Inita Bružika
Vecākā eksperte
22035020
inita.bruzika(at)daba.gov.lv
Sanita Putna
Vecākā eksperte
27897716
sanita.putna(at)daba.gov.lv
Andris Karpovičs Vecākais eksperts  26563369 andris.karpovics(at)daba.gov.lv
Dagnis Vasiļevskis
Sektora vadītājs
26112686
dagnis.vasilevskis(at)daba.gov.lv
Dainis Tučs
Dabas aizsardzības vecākais speciālists
25644164
dainis.tucs(at)daba.gov.lv
Elīna Tripāne
Vecākā valsts vides inspektore
29346006
elina.tripane(at)daba.gov.lv
Irēna Skrinda
Vecākā valsts vides inspektore
26313500
irena.skrinda(at)daba.gov.lv
Ivars Leščinskis
Vecākais valsts vides inspektors
28689188
ivars.lescinskis(at)daba.gov.lv
Sintija Balode
Vecākā valsts vides inspektore
26587620
sintija.balode(at)daba.gov.lv
Alda Stepanova Vecākā valsts vides inspektore 26374362 alda.stepanova(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Deniss Kuzņecovs
Daļas vadītājs
29357690
deniss.kuznecovs(at)daba.gov.lv
Andrejs Punovskis
Nekustamā īpašuma speciālists
29396136
andrejs.punovskis(at)daba.gov.lv
Artūrs Kolnejs Nekustamā īpašuma speciālists 26651878 arturs.kolnejs@daba.gov.lv
Elza Šļare Vecākā lietvede 64605860 28323081 elza.slare(at)daba.gov.lv
latgale(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Rāzna"

Regīna Indriķe Centra vadītāja 29139677 regina.indrike(at)daba.gov.lv
Irēna Broliša Dabas izglītības darba speciālists 27892916 irena.brolisa(at)daba.gov.lv

Uz augšu

Pierīgas reģionālā administrācija

Ķemeru birojs
"Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012
Tālrunis:  67730078, fakss: 67730207
E-pasts: pieriga(at)daba.gov.lv
Andris Širovs Direktors 67730078 29297579 andris.sirovs(at)daba.gov.lv

Dabas aizsardzības daļa

Meldra Priedēna Direktora vietniece, daļas vadītāja 67730078 29472104 meldra.priedena(at)daba.gov.lv
Elīna Deksne Vecākā eksperte 28367479 elina.deksne(at)daba.gov.lv
Gints Starts Vecākais valsts vides inspektors 29368726 gints.starts(at)daba.gov.lv
Ilze Baugere   Vecākā valsts vides inspektore 25605058 ilze.baugere(at)daba.gov.lv
Jānis Greivulis Vecākais eksperts
26378422
janis.greivulis(at)daba.gov.lv
Kārlis Lapiņš
Vecākais valsts vides inspektors
26495578
karlis.lapins(at)daba.gov.lv
Lauma Krišāne Vecākā eksperte
27846273
lauma.krisane(at)daba.gov.lv
Rihards Miķelsons Vecākais valsts vides inspektors 20209159 rihards.mikelsons(at)daba.gov.lv
Vita Caune Vecākā eksperte 26872625 vita.caune(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Artūrs Jansons Daļas vadītājs; 67730078 29143115 arturs.jansons(at)daba.gov.lv
Andrejs Pastars Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā 67730078 29391002 andrejs.pastars(at)daba.gov.lv
Lilita Dudzinska Vecākā lietvede 67730078 26197314 lilita.dudzinska(at)daba.gov.lv;
pieriga(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Meža māja"

Agnese Balandiņa Centra vadītāja 26424972 agnese.balandina(at)daba.gov.lv
Aija Balandiņa Dabas izglītības darba speciāliste 29149365 aija.balandina(at)daba.gov.lv
Baiba Ralle Dabas izglītības darba speciāliste 28611079 baiba.ralle(at)daba.gov.lv

Projekts HYDROPLAN

Andris Širovs Koordinators 29297579 andris.sirovs(at)daba.gov.lv

Uz augšu

Vidzemes reģionālā administrācija

Kārļukalna birojs
«Kārļukalns», Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
Tālrunis: 64107230; tālrunis/fakss: 65904433
E-pasts: vidzeme(at)daba.gov.lv
Salacgrīvas birojs
Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033
E-pasts: vidzeme(at)daba.gov.lv

Rolands Auziņš Direktors
29365307
rolands.auzins(at)daba.gov.lv

Dabas aizsardzības daļa

Ilze Strauta Daļas vadītāja
29355919
ilze.strauta(at)daba.gov.lv
Dabas aizsardzības daļas atļauju un izvērtējumu sektors
Arnis Lielbārdis Sektora vadītājs 64107230 29181837 arnis.lielbardis(at)daba.gov.lv
Aldis Liepiņš
Vecākais eksperts
26535314 aldis.liepins(at)daba.gov.lv
Normunds Dzenis
Vecākais eksperts
29188794 normunds.dzenis(at)daba.gov.lv
Inese Latkovska Vecākā eksperte inese.latkovska(at)daba.gov.lv
Jānis Bušs Sektora vadītājs 64107230 29433226 janis.buss(at)daba.gov.lv
Jānis Pērle
Vecākais valsts vides inspektors
26222682 janis.perle(at)daba.gov.lv
Jānis Zilvers Vecākais valsts vides inspektors 27866112 janis.zilvers(at)daba.gov.lv
Kristīne Pudova Vecākā valsts vides inspektore 29176719 kristine.pudova(at)daba.gov.lv
Mārtiņš Blaus Vecākais valsts vides inspektors 64107230 26532835 martins.blaus(at)daba.gov.lv
Rūta Zepa
Vecākā valsts vides inspektore
26361362 ruta.zepa(at)daba.gov.lv

Administratīvā daļa

Mārtiņš Zīverts Direktora vietnieks, daļas vadītājs
29205712
martins.ziverts(at)daba.gov.lv
Alberts Vempers
Nekustamā īpašuma speciālists
29169841
alberts.vempers(at)daba.gov.lv
Ēriks Andžāns Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
29433852
eriks.andzans(at)daba.gov.lv
Gintārs Rubenis
Vecākais referents īpašumu apsaimniekošanas jomā
26418034
gintars.rubenis(at)daba.gov.lv
Gunta Kanapole Kartogrāfe
26423589
gunta.kanapole(at)daba.gov.lv
Jolanta Skrastiņa
Vecākā lietvede
64107230 26138800 jolanta.skrastina(at)daba.gov.lv
vidzeme(at)daba.gov.lv
Līga Migliniece Vecākā lietvede 26543912 liga.migliniece(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Pauguri" un Dabas izglītības centrs "Vecupītes"

Anda Andrušaite Vadītāja 26433668 anda.andrusaite(at)daba.gov.lv
Dace Vītola Dabas izglītības darba speciāliste 29323499 dace.vitola(at)daba.gov.lv

Dabas izglītības centrs "Ziemeļvidzeme"

Inta Soma Dabas izglītības darba speciāliste 26329412 inta.soma(at)daba.gov.lv
Arta Krūmiņa Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta koordinatore 26119220 arta.krumina@daba.gov.lv

Līgatnes dabas takas

Inta Lange Vadītāja 26340340 inta.lange(at)daba.gov.lv
Antons Murāns Nekustamā īpašuma speciālists
26489143
Vilnis Goldbergs Savvaļas dzīvnieku kopējs
Normunds Brenčs Nekustamā īpašuma speciālists 29774620 normunds.brencs(at)daba.gov.lv
Velga Vītola Dabas aizsardzības vecākā speciāliste, zootehniķe 26553318 velga.vitola(at)daba.gov.lv
Vitālijs Kuzņecovs Nekustamā īpašuma speciālists 26341010

Uz augšu